Hlavní obsah

V Hodoníně jezdili léta po mincích

19. 8. 2020, 19:09
Právo, Milan Vojtek

Pod nerovnou dlážděnou vozovkou, postrachem motoristů v Hodoníně, čekalo na objevení nemálo důkazů dávného osídlení města. Archeologové z Masarykova muzea využili plánovanou rekonstrukci cesty k průzkumu.

Foto: Foto Město Hodonín

Archeologům vydala země pod opravovanou silnicí četné nálezy.

Článek

Důvod zájmu archeologů o lokalitu byl zřejmý. Jánošíkova ulice je v blízkosti místa, kde vznikl v 11. století hrad. V jeho místech je dnes průmyslový areál bývalé továrny na tabák. „Ve zkoumané ploše se dosud podařilo objevit přes tři desítky zahloubených objektů, které lze datovat do období od 13. století až do raného novověku. Z výplní objektů máme stovky zlomků keramických nádob a zvířecích kostí, jsou tam kovové artefakty, struska, mazanice, zlomky cihel, kachlů a stavební keramiky,“ uvedl vedoucí výzkumu František Kostrouch.

V pražských Modřanech objevili bronzový poklad

Země vydala mnohé překvapující nálezy. Například soubor středověkých stříbrných mincí, patrně pražských grošů. „Jedna odpadní jáma, datovaná na dobu 16. až 17. století, dokonce ukrývala celé nádoby i jejich torza,“ doplnil archeolog.

Archeologové odhalili římské město, do země ani nekopli

Podle Kostroucha je velká pravděpodobnost, že dosud neodkrytá část komunikace ukrývá řadu dalších zajímavých nálezů.

Reklama

Výběr článků