Hlavní obsah

V Brně prověří pitnou vodu z hlediska mikroplastů a zbytků léčiv

11. 6. 2020, 13:18
Právo, Vladimír Klepáč

Pitná voda v Brně splňuje přísné požadavky dané platnou vyhláškou a kontrolují se v ní všechny limity včetně pesticidů a dalších škodlivých látek. Je ale skutečně dokonale čistá? Nemohla by obsahovat nepatrné a běžnými testy ani nezjistitelné množství mikroplastů, hormonů, antidepresiv z léčiv, nebo dokonce drog? Právě na to se zaměří nový projekt Za zdravější a lepší vodu v Brně pracovníků Brněnských vodáren a kanalizací.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Výzkum potrvá několik měsíců a projekt přijde na zhruba 2,5 milionu korun.

„V rozborech vody půjdeme nad rámec běžných testů zaměřujících se na kvalitu vody. Na vytipovaných místech vodovodní soustavy budeme mít možnost sledovat hladinu některých látek na úrovni, která se dosud nesleduje,“ sdělil Právu Jan Zámečník z vedení vodáren.

Vysvětlil, že by mohlo jít o velmi malé množství škodlivých látek, které se do vody dostaly ještě před tím, než byla vyčištěna a dodána do vodovodní sítě.

Mikroplasty jsou plastové částice do pěti milimetrů. Jejich potenciální škodlivost se v posledních letech stala součástí diskuse odborné i laické veřejnosti. Do vody se mohou dostat například při otěru syntetických tkanin, z pneumatik nebo například z některých kosmetických výrobků. Další látky se mohou do vody dostat například z odpadové vody z praní nebo z koupelen. Otázkou je, nakolik je čištění vody úspěšné.

Vodovodní síť města Brna je součástí Brněnské vodárenské soustavy, která je zásobována ze dvou hlavních zdrojů pitné vody – z prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou a z úpravny vody Švařec, která upravuje povrchovou vodu z vodní nádrže Vír na řece Svratce.

V tající Arktidě „sněží“ mikroplasty

Věda a školy

Tři odběrná místa, na nichž se bude sledovat kvalita vody, budou jedno přímo na prameništi Březová, další na přítoku do úpravny vody Švařec a poslední při odtoku z této úpravny.

„Pro občany moravské metropole je samozřejmě nesmírně důležité mít pod kontrolou všechny látky, které mohou být pro zdraví lidí potenciálně škodlivé,“ doplnil Zámečník.

Reklama

Výběr článků