Hlavní obsah

Úředníci bez erudice budou moci nahlížet do dokumentace pacientů, schválila vláda

27. 7. 2023, 13:48

Do zdravotní dokumentace pacienta by se nově bez jeho souhlasu mohli dívat i krajští úředníci, kteří řeší stížnosti na nemocnice a nemají zdravotnické vzdělání. Odborná erudice se od nich dosud vyžadovala. V novele zákona o zdravotních službách, kterou podpořila vláda, se od toho ale upouští.

Foto: Vít Šimánek, ČTK

Šéf lékařské komory Milan Kubek je ostře proti novele zákona.

Článek

Zhodnotit, zda lékař postupoval, jak měl, podle návrhu ministerstva zdravotnictví dokáže i „poučený laik“.

S tím Česká lékařská komora nesouhlasí a změnu kritizuje. Kdo ji naopak vítá, jsou kraje, pro které je mnohdy složité natolik kvalifikované úředníky, aby měli vystudovaný i zdravotnický obor, najít.

„Je to problém. Ti lidé nejsou vázáni lékařským tajemstvím. V tom je obrovský rozdíl oproti lékařské komoře, kde jsou všichni funkcionáři lékaři, a tudíž vázáni lékařským tajemstvím,“ řekl Právu prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Vyšší cena za léky nevadí, pokud budou

Výhrady má i ke schopnosti úředníků vyhodnotit, zda lékař nebo nemocnice, na které si pacient stěžuje, postupovali medicínsky správně. „Je tam určitý nedostatek kompetence,“ míní Kubek.

Kraje změnu vítají

Nad tím kraje kroutí hlavou. Všichni, kdo kontroly pracovnělékařských prohlídek nebo stížnosti vyřizují, musejí projít zkouškou odborné způsobilosti v oboru zdravotnictví. A kdyby byly přesto pochyby, povolá se nezávislý expert na zdravotní péči.

Změnu zákona vnímají pozitivně na středočeském krajském úřadu, ale i v Ostravě nebo Hradci Králové.

„Novelu bychom přivítali, neboť v případě, že odborné referentky nejsou zdravotnickými pracovníky, je vždy nutné – například při kontrole zdravotnické dokumentace – zajistit osobu, která je způsobilá k výkonu zdravotnického povolání. To zvyšuje náklady krajského úřadu,“ řekla Právu za Královéhradecký kraj Martina Svatoňová.

Mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová očekává svižnější reakci na připomínky pacientů. „Novela by umožnila rychlejší vyřízení stížnosti. Proces totiž zpomaluje nutnost získat povolení nahlížet do zdravotní dokumentace. Na základě novely by tento souhlas nemusel být stěžovatelem vydán,“ poznamenala. Dosud museli úředníci čekat, až jim pacient nebo jeho blízcí souhlas s vytvářením kopií nebo nahlížením dají, nově by ho potřebovat nemuseli.

Ministerstvo se v obhajobě řešení pouští ještě dál.

„V řadě případů zdravotnické vzdělání není nezbytné pro výkon kontrolní činnosti zahrnující nahlížení do zdravotnické dokumentace,“ stojí v odůvodnění k novele.

Zkontrolovat, zda lékař během své atestační přípravy udělal požadovaný výkon, jak měl, nebo podal pacientovi lék v souladu se zákonem o návykových látkách, je podle resortu „schopen v rámci kontroly dodržování zákona ověřit i poučený laik“.

Kancelář místo ordinace

Hlavním důvodem změny podle resortu je, že se krajům odborná místa těžko obsazují a kontrolní činnost tím vázla. Vystudovaní zdravotníci navíc zpravidla neaspirují na práci na úřadu, jak upozorňuje ministerstvo v návrhu. Kraje, s nimiž Právo mluvilo, mají pozice obsazené lidmi se zdravotnickým vzděláním.

Své v tom sehrávají i peníze. Ve zdravotnictví si přijdou lékaři i zdravotníci na podstatně víc peněz než na úřadu. Průměrná hrubá měsíční mzda lékařů v roce 2021 byla po započtení všech příplatků, odměn a přesčasů téměř 84 tisíc korun, mzdy všeobecných sester činily v průměru 53 tisíc korun hrubého. Lékaři zaměstnaní ve státních nemocnicích či ústavech si v průměru přišli na 105 tisíc korun.

Referentovi v odboru zdravotnictví nabízely krajské úřady v nedávných inzerátech 21 až 34 tisíci hrubého měsíčně.

Lékařských pohotovostí by mohlo být méně, navrhuje Válek

Větší finanční motivace by podle Kubka zdravotníky mohla přilákat. „Mezi lékaři jsou lidé, kteří přišli na to, že práce s pacienty pro ně není, a hledají kariérní uplatnění mimo medicínu. Takže kdyby to bylo ekonomicky atraktivnější, nehledali by uplatnění u nejrůznějších farmaceutických firem a pojišťoven,“ domnívá se.

Do zdravotní dokumentace bez souhlasu pacienta by výslovně mohli nahlížet i pověření pracovníci kanceláře ombudsmana nebo zástupci lékařské a stomatologické komory. Ale jen pokud je to v zájmu pacienta nebo je to potřeba k výkonu jejich činnosti, nikoliv svévolně.

I oni stížnosti pacientů řeší, dosud ale byli odkázáni na dokumenty, které jim obstará sám pacient. Ve chvíli, kdy se s nemocnicí pře, se ale nedá spoléhat na její ochotu poskytnout mu rychle veškeré podklady. Řízení se pak vleče. Zpřísnit se mají naopak podmínky pro nahlížení ze strany soudních znalců.

Jojko: Lékařů ubývá, hrozí nám průšvih

Reklama

Výběr článků