Hlavní obsah

Spolky k Bečvě: Inspekce nevyužila zákon

21. 6. 2021, 12:12

Dvojice ekologických spolků podala spolu s Českým rybářským svazem žádost k České inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby při nápravě škod po zářijové havárii v řece Bečvě postupovala podle zákona o předcházení ekologické újmě.

Foto: archiv Stanislav Pernický

V neděli 20. září 2020 zahubil v Bečvě kyanid a další chemické látky více než čtyřicet tun ryb.

Článek

„Důvodem je, aby náklady za odstranění rozsáhlých škod nesl skutečný pachatel, a nikoliv Český rybářský svaz nebo stát jako v tomto případě,“ vysvětlil advokát Michal Bernard, zastupující organizaci Arnika, spolek Vsetínské fórum a Český rybářský svaz.

„Touto žádostí směřovanou k zákonu o ekologické újmě se snažíme vytvořit větší tlak, aby byl viník dopaden,“ je názoru Jindřich Petrlík z Arniky.

Zástupci spolků věří, že žádostí přispějí k nápravě škod a „naplnění práva na příznivé životní prostředí“. „Otrava Bečvy je kvůli závažným dopadům jedinečnou příležitostí k aplikaci dosud spícího zákona o ekologické újmě. ČIŽP svým postupem podle vodního zákona od začátku chybuje,“ sdělil Bernard.

Vodoprávní úřad nekoordinoval odběry vzorků v Bečvě, zlobí se Brabec

Domácí

Podle advokáta nebyl dosud v Česku zákon o ekologické újmě, podle kterého je inspekce povinna postupovat, nikdy aplikován. „Na rozdíl od Polska či Maďarska, kde už úřady šetřily v souvislosti s tímto zákonem třináct set případů. K zahájení řízení o uložení nápravného opatření přitom inspekci stačí pouhé podezření na vznik ekologické újmy,“ podotkl Bernard.

Není-li pachatel znám, má ČIŽP podle advokáta ihned zajistit nezbytná nápravná opatření, která uhradí ze státního rozpočtu. Dále má zahájit řízení se všemi podezřelými provozovateli, kteří podle integrovaného registru znečišťování a evidence o odpadních vodách vypouštějí do řeky Bečvy kyanidy.

Rybáři zarybňují postižený úsek Bečvy

Domácí

„Vynaložené náklady pak ponese pachatel otravy, jakmile bude odhalen. K ničemu takovému podle veřejně dostupných informací nedošlo. Současná situace, kdy ČIŽP nechává financovat nápravná opatření Český rybářský svaz z vlastních zdrojů, respektive ministerstvo zemědělství ze státního rozpočtu, se dá považovat za jasné porušení zákona o ekologické újmě,“ poznamenal Bernard.

ČIŽP nesouhlasí

Vedení ČIŽP však s tímto právním názorem Arniky nesouhlasí. „ČIŽP se možností využití zákona o ekologické újmě v případě havárie na Bečvě zabývala ještě předtím, než zasedli odborníci z veřejnosti.

Lidé pátrají po viníkovi otravy Bečvy sami. Aktivista natočil klíčová místa z dronu

Domácí

Dospěla přitom k jednoznačnému závěru, že do doby ukončení šetření policie, která má označit konkrétního viníka, nelze určit, zda se na tento případ vztahuje zákon o ekologické újmě, či nikoli,“ řekl Právu mluvčí inspekce Jiří Ovečka s tím, že podáním sdružení Arnika se ČIŽP zabývat bude.

Ekologickou havárii loňský rok 20. září způsobily na Bečvě podle ČIŽP kyanidy. Uhynulo přes 40 tun ryb.

Reklama

Výběr článků