Hlavní obsah

Soud propustil Pancovou z vazby

3. 9. 2013, 8:37 – Praha • Aktualizováno 3. 9. 2013, 15:17

Krajský soud v Praze v úterý souhlasil s propuštěním Kateřiny Pancové z vazby. U jejího partnera Petra Kotta žádost o propuštění zamítl. Verdikt však neznamená, že by Pancová okamžitě putovala ven z cely, žalobce totiž podal proti rozhodnutí stížnost, proto se verdiktem bude napřed zabývat vrchní soud.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Kateřina Pancová přichází k soudu

Článek

15:22 - Obhájci se v krátkosti poradili se svými klienty. Prohodit pár vět stihl i Rath s Pancovou. Soudce Pacovský přerušil hlavní líčení do středy od 8:45. Pokračovat se bude výslechy dalších svědků, kterých je podle plánu na programu ještě 75.

15:15 - „Výpověď odpovídá skutečnosti, nechci se více vyjadřovat, ani ji doplňovat,“ ukončil svůj výslech u soudu Vytiska.

15:07 - Soudce Pacovský čte Vytiskovu výpověď více než půl hodiny. V dlouhém předčítání se po chvílích střída s přísedící.

14:48 - Vytiska již dříve uvedl, že neví o žádném předražení zakázky Buštěhrad. „Na to se vůbec nesahalo, tam zůstal rozpočet odevzdaný od firmy Aria. Pouze se tam přidaly interiéry, třeba audiovizuální technika, nábytek, osvětlení, tedy věci, které nebyly součástí rozpočtu.“

14:30 - Soudce Pacovský nyní čte podrobnou výpověď svědka Vytisky z přípravného řízení.

14:25 -“Ve srovnání s rekonstrukcí buštěhradského zámku připadala vám cena zakázky přiměřená z pohledu vedoucího pracovníka?“ ptá se Rath. „Připadala mi poměrně přiměřená. Ale je to těžké odhadnout, protože zámek byl v dezolátním stavu. Cena nijak nevybočovala z cen oprav jiných podobných zakázek,“ odpověděl vyslýchaný.

„Připadá vám normální, že při rekonstrukci kulturní památky se účastní restaurátor?“ „Ve většině těchto případů jsou restaurátorské práce požadovány,“ uvedl.

Exhejtman se ptá i na cenu nádvoří, která podle svědka činila zhruba 18 miliónů.

14:18 - Soudce dává prostor obžalovaným, Klást dotazy bude David Rath.

14:17 - Advokát Kotta a Pancové se ptá na to, jak fungovalo schvalování zakázek. Obhájci obžalovaných se střídají v dotazech.

14:05 - Svědek na otázku Rathova advokáta Jelínka odpovídá, že se kancelář bývalého hejtmana udržovala každý den. O zařízení na odposlech netušil nic.

13:54 - Soudce Pacovský se ptá na zakázky šité na míru. S těmi se za dobu svého působení na odboru Vytiska prý nesetkal. Nezabýval se ani druhou etapou rekonstrukce hostivického gymnázia, na kterou se ptal žalobce Jirát.

13:44 - „Mohl byste popsat, jakým způsobem byl v kontaktu s projektem David Rath, zadával vám něco, zajímal se o něco?“ táže se soudce. „Dvakrát mě seznamoval se záměrem. Určité názory měl, například jestli tam bude muzeum, nebo nebude. Do průběhu zakázky nevstupoval ani Kott, ani Pancová," řekl Vytiska.

13:32 - První projekt byl podle Vytisky za zhruba 200 miliónů korun. „Projekt obsahoval chyby, odbor ho proto vrátil, a pak byla přiložena částka, která byla nižší až o 40 miliónů,“ uvádí svědek k buštěhradské zakázce.

13:23 - Soudce Pacovský nařizuje, aby svědek mluvil hlasitěji. „Neslyšíme vás my, natož veřejnost za vámi.“

13:16 - Na programu jsou další výslechy. Hlavní líčení pokračuje po krátké pauze výslechem dalšího svědka, Oldřicha Vytisky, který šéfoval odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje. Přes jeho odbor šly všechny peníze z Evropské unie. Vytiska měl údajně jako šéf odboru řídícího projekty financované z Evropské unie informace o ceně předraženého projektu na opravu buštěhradského zámku.

12:37 -„Měnil nebo doplňoval byste něco na výpovědi?“ ptá se Pacovský svědka po přečtení jeho výpovědi z přípravného řízení. “Ne, odpovídá skutečnosti.“

Po výslechu dalšího svědka soudce vyhlásil přestávku do 13:00.

12:32 - Soudce Pacovský střídavě s přísedící čtou podrobnější výpověď svědka Petržílka z přípravného řízení.

12:28 - Účast u hlavního líčení klesá. Jednání přihlíží už jen desítka novinářů. Diváci z řad veřejnosti od rána postupně odešli.

12:13 - Nyní se dostává k otázkám obžalovaný Rath. „Stalo se vám, že vám ROP u veřejných zakázek něco vytkl?“ „Mohly to být nějaké nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, například u zakázky Buštěhradu,“ odpověděl vyslýchaný.

12:03 - „Jaké bylo stanovisko ROP (Regionálního operačního programu) k zakázce opravy buštěhradského zámku?“ pokračuje advokát Ratha Adam Černý. „Myslím, že kladné, jen chtěli dodat výkaz výměr,“ odpověděl Petržílek.

11:54 - „Uvedl jste, že jste na úřadu pracoval od roku 2003. Po příchodu hejtmana Ratha na Středočeský kraj došlo k nějaké změně v organizování výběru veřejné zakázky?“ ptá se soudce. „Průběh soutěží se neměnil. Postupy administrátorů s předáváním podkladů a zadávání veřejné dokumentace byly na stejném principu,“ odpověděl Petržílek.

11:41 - „Dostal jste v souvislosti s touto zakázkou nějaké pokyny, které by byly nestandardní?“ „Myslím, že ne,“ odpovídá potichu a trochu nervózně Petržílek.

11:39 - Petržílek se ohání, že zakázky organizovali administrátoři, kteří měli mít právní záruku za průběh administrace. Na veřejnou zakázku k Buštěhradu se ho tehdejší hejtman Rath prý nedotazoval. Neví o tom, že by měl někdo přislíbenou provizi.

11:30 - „Co všechno mělo být předmětem rekonstrukce?“ pokládá otázky soudce Pacovský. „To si již nepamatuji.“ „Vzpomenete si, jestli se s částkou, která byla na projekt vynaložena, později manipulovalo? „Určitě ne,“ odpovídá Petržílek.

11:29 - „Jediný vztah k panu Rathovi, když byl ještě hejtmanem, je pouze takový, že jsem byl zaměstnancem krajského úřadu,“ uvedl Petržílek. Petra Kotta nezná, nepřišel s ním nikdy do kontaktu. „O paní Pancové jsem věděl, že je ředitelkou kladenské nemocnice. Vzpomínám si na telefonický kontakt. S panem Mladým jsem měl mailovou komunikaci ohledně zámku Buštěhrad. Ostatní obžalované neznám.“

11:20 - Na programu jsou další výslechy. Druhým svědkem je David Petržílek, který byl v době působení Davida Ratha v pozici hejtmana Středočeského kraje referentem oddělení veřejných zakázek v kraji.

10:43 -Nyní může klást otázky obžalovaný Rath, který svou možnost využívá. „Považujete se za zkušeného člověka v oblasti zadávání veřejných zakázek?“

„Znám zákon o veřejných zakázkách, ale věnuji se hlavně rozpočtu. Věci ohledně veřejných zakázek řešila paní Novotná,“ odpovídá Peřina.

„Kolik námitek chodilo na veřejné zakázky?“ pokračuje Rath. „Záleželo, o jakou zakázku se jednalo, ale bylo to minimum.“

„Považujete okolnosti ohledně zakázky na zámek Buštěhrad za standardní?“ „Považuji zakázku za standardní,“ uzavírá svědek.

Soudce Pacovský vyhlásil po výslechu prvního svědka krátkou přestávku.

10:33 - V grilování svědka Peřiny se střídají jednotliví obhájci obžalovaných. Z dnešního líčení se nově omluvila Lucia Novanská. Soudnímu jednání tak přihlíží jen vazebně stíhané trio Rath, Kott, Pancová a podnikatelka Ivana Salačová, která figuruje v soudním procesu jako spolupracující obviněná. Ostatní obžalovaní jsou omluveni z nepřítomnosti.

10:17 -„Zaznamenal jste, že by byl někdy David Rath agresivní, že by někomu vyhrožoval fyzickou újmou?“ ptá se nyní Rathův advokát Jelínek v souvislosti se zakázkami. „Asi ne,“ odpověděl Peřina. Verbální agresi prý občas zaznamenal na jednáních rady kraje, ale k Rathově povaze mu to sedělo.

„O zadržení Davida Ratha jsem se dozvěděl až z internetu, dočetl jsem se, že to bylo v souvislosti s manipulací veřejných zakázek,“ dodal Peřina.

10:09 - Státního zástupce Jiráta zajímá rekonstrukce gymnázia v Hostivici. „V rozporu se smlouvou byly nějaké méněpráce, vícepráce,“ uznává Peřina.

10:05 - „Jaký vliv na chod vašeho odboru měl David Rath?“ „Hejtman Rath si občas volal mě nebo mé podřízené k vysvětlení nějakého dokumentu. Spíše se mnou konzultoval rozpočet kraje,“ odpovídá svědek.

9:58 - Peřina uvedl, že neví o žádných provizích ohledně zakázky. „Setkal jste se někdy s tím, že by zadávací dokumentace byla zadávána na míru nějakému subjektu?“ táže se soudce. „Nesetkal,“ odpověděl Peřina.

9:50 -Soudce Pacovský se ptá na zakázku na rekonstrukci zámku Buštěhrad. „Kdy a od koho jste se dozvěděl o této zakázce?“ „Podklady jsem převzal od odboru regionálního rozvoje, od pana Oldřicha Vytisky. Poprvé jsem se o záměru s buštěhradským zámkem dozvěděl na zastupitelstvu kraje, kde návrh zazněl," uvedl Peřina.

„Jaké dokumenty procházely vašima rukama?“ pokračuje soudce. „ To, co běhalo mezi odbory a oddělením veřejných zakázek. Snažil jsem se zkontrolovat maximum, ale materiálů není málo, proto spoléháte na kvalitu práce svých podřízených. Žádné pochybení a zpozorování, že by docházelo k manipulaci, jsem ale nezpozoroval.“

9:44 - Jako prvního svědka soud předvolal Jiřího Peřinu, radního pro oblast financí. Za působení Davida Ratha vedl odbor investic ve Středočeském kraji. S Rathem se z pracovních důvodů stýkal pravidelně. S Kateřinou Pancovou jednal přes zdravotnický odbor, jinak ji ale znal. Petra Kotta znal od vidění a s Ivanou Salačovou nepřišel nikdy do styku. Ostatní obžalované nezná, uvedl.

9:29 - Nyní soudce přešel k výslechům svědků, kterých je naplánováno na celý průběh hlavního líčení 78.

9:26 - „Ohledně rozhodnutí nad obžalovaným Kottem se vzdáváme stížnosti, v souvislosti s Kateřinou Pancovou podáme stížnost,“ uvedl po rozhodnutí soudu žalobce Jirát. Rozhodnutím se tak dále bude zabývat Vrchní soud.

9:20Soud ze začátku navázal na pondělní jednání o vazebních důvodech u Kateřiny Pancové a Petra Kotta. U obžalovaného propuštění z vazby zamítl. Naopak žádost o propuštění vazebně stíhané Kateřiny Pancové soud přijal. „V jejím případě lze vazbu nahradit intenzivním dohledem probačního úředníka, bude uložen zákaz vycestovat z republiky a odebrán cestovní pas,“ uvedl soudce. Po vyjádření soudce Pacovského projevil Kott radost z rozhodnutí o propuštění své partnerky.

9:05 - Veřejnost byla vpuštěna do soudní místnosti. Eskorta postupně přivádí vazebně stíhané.

8:57 - Ještě před začátkem hlavního líčení se na chodbě před soudní síní sprostě navezla do novinářů starší dáma poté, co si ji fotografové fotili kvůli jejímu kurióznímu vzhledu. Běžně k soudu chodí s kloboukem, tmavými brýlemi a zavazadly na provizorním vozíku. Situaci musela uklidnit justiční stráž.

Soudce Robert Pacovský vyslechl Pancovou s Kottem v pondělí, o propuštění z vazby požádali minulý týden.

Související téma

Foto: Milan Malíček, Právo

David Rath

Soud stížnosti na vazbu dosud zamítal, u Ratha naposledy před týdnem. Trvá u něj prý obava, že by se chtěl skrýt před vysokým trestem – hrozí mu až 12 let vězení.

Reklama

Související články

Výběr článků