Hlavní obsah

Rektor Univerzity Karlovy: Smlouvu s Home Credit jsem chtěl vypovědět sám

10. 10. 2019, 14:59 – Praha
Novinky, Renáta Bohuslavová

Vypovězení darovací smlouvy na 1,5 milionu korun ze strany společnosti Home Credit je podle rektora Univerzita Karlovy Tomáše Zimy dobré řešení. Kdyby to ve čtvrtek neudělala firma, udělal by to podle svých slov sám, řekl v rozhovoru Novinkám. Univerzita podle něj smlouvu uzavírala v dobré víře a morální kredit neztrácí. Výzvy na rezignaci nevyslyší a chce se soustředit na hledání dalších sponzorů pro vědecké účely.

Interview s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem ZimouVideo: Novinky

 
Článek

Firma Home Credit oznámila, že od darovací smlouvy odstoupí. Je to podle vás dobré řešení?

Je to jejich rozhodnutí. My jsme to také zvažovali a chtěl jsem od ní také dnes odstoupit. Je to dobré řešení.

Znamená to, že si nestojíte za původním rozhodnutím?

My jsme tu smlouvu uzavřeli v dobré víře. Smlouva byla uzavřena na základě toho, že spolupráce probíhá na našich dvou fakultách.

Proč Univerzita Karlova vůbec darovací smlouvu se společností Home Credit na 1,5 milionu korun uzavřela?

Protože jednou z rolí rektora je získávat finanční prostředky na řadu aktivit. Smlouva vznikla na základě toho, že Home Credit má smlouvu s Matematicko-fyzikální fakultou a také jednal s Institutem ekonomických studií. Platí pravidlo, že pokud je spolupráce na více fakultách, uzavírá se rámcová smlouva. Jednal jsem o podpoře pro celou univerzitu.

Home Credit zruší smlouvu s Univerzitou Karlovou

Co by pro Karlovu Univerzitu přinesla smlouva pozitivního? Je to 1,5 milionu korun. Univerzita má roční rozpočet 10,5 miliardy korun. Je to tedy zrnko písku. Proč je to pro vás důležité?

Chtěl bych říct, že problém podpory výzkumných a vzdělávacích institucí v ČR je takový, že i velké firmy nás podporují v řádech desítek nebo stovek tisíc korun. Nejsme ve Velké Británii ani v USA, kde velké korporace dávají miliony dolarů. Tato částka je zajímavá a slouží pro činnosti, které se nefinancují z rozpočtových peněz. Jde třeba o sportovní nebo kulturní akce.

Potřebovala by univerzita více peněz od soukromých firem?

Samozřejmě ano a my jsme připraveni s podporovateli jednat. Vždy to slouží pro konkrétní účely, jako byly třeba oslavy výročí Karla IV., oslavy 100 let Československa apod.

Se kterými dalšími společnostmi UK takové smlouvy má?

Partnerské smlouvy na jednotlivé akce jsou například s Českou spořitelnou, ČSOB, Komerční bankou, farmaceutické firmy, různí donátoři apod.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Jiří Přibáň

Kolegové vám vyčítají, že se tím univerzita dostává pod vliv soukromého sektoru.

Rozhodl jsem se, že budu iniciovat vznik skupiny z Akademického senátu, rektorátu a požádal jsem i kolegu Jiřího Přibáně (profesor sociologie působící na univerzitě v Cardiffu – pozn. red.), aby se do toho zapojil. Skupina by měla nastavit parametry pro přijímání partnerů a sponzorských darů na UK, což tady zatím nebylo.

Právě pan profesor Přibáň byl jedním z těch, který říkal, že univerzita tím ztrácí morální kredit. Vnímáte to také tak?

Naše debata je kolegiální a kolega Pribáň vnímá, že otázka sponzoringu a podpory univerzity je velmi složitá. Třeba petrolejářské nebo automobilové firmy, které se podílejí na znečištění, tak je otázka, kde ještě ano a kde už ne. Společnost Home Credit je vnímána jako společnost, která poskytuje úvěry. Není to jediná společnost na českém trhu. Když jsem se na to díval do minulosti, tak ten problém byl v poskytování úvěrů v takové neregulované době na počátku tisíciletí.

Ztrácí tedy podle vás morální kredit?

Určitě ho neztrácí. Teď je to taková emocionální doba, kdy na to lidé hledí. Je to i otázka vytrhávání vět z kontextu, což je například věc o tom, že budeme hájit dobré jméno z obou stran.

Součástí přesně je, abyste nepoškozovali dobré jméno společnosti.

Je, ale díval jsem se, že je to součástí řady smluv, která máme my i fakulty uzavřeny. Je to standardní věta, která míní nějaké úmyslné poškozování. Chci naprosto vyloučit jakékoliv ovlivňování vědeckého bádání, učení, kritického diskurzu, to je na UK nepřípustné ze strany jakéhokoliv partnera.

Pan profesor Martin C. Putna vyzval Akademický senát UK k tomu, aby vás odvolal. Je na stole možnost vašeho odchodu z čela univerzity?

Rezignovat nehodlám. Můj krok je informace o tom, jak se příběh odehrál, jaké byly učiněny kroky a věc, která tady nebyla, je stanovení pravidel pro sponzoring do budoucnosti. Budu iniciovat, aby komise vznikla a aby do ní senát nominoval své zástupce. Jirka Přibáň mi přislíbil, že se na práci komise bude podílet, protože ve Velké Británii je velká zkušenost se sponzoringem.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků