Hlavní obsah

Pozor: k exekuci stačí jen notářský zápis

19. 9. 2017, 9:53
Právo, Jindřich Ginter

S tím, jak odzvonilo mimosoudním rozhodcům u půjček spotřebitelům, se začínají věřitelé jistit zápisem u notářů. Zahájení exekučního procesu nad dlužníkem v případě nesplácení závazku pak totiž nezdržuje vleklý soud. Dlužník navíc nemá čas majetek „odklonit“ nebo ho jinak ukrýt, protože pohledávka jde k exekutorovi rovnou: sepsáním závazku a souhlasu s vykonatelností před notářem se má pohledávka za nespornou.

Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Ilustrační snímek

Článek

Věřiteli totiž nebývají jen velké finanční instituce a úvěrové firmy, ale často také „obyčejní“ lidé, třeba příbuzní, známí nebo drobní podnikatelé. A když jim dlužník peníze nevrátí, sami se pak mohou dostat do role dlužníka. Notářský zápis se v tomto případě pro ně stává účinným nástrojem, jak se ke svým penězům dostat.

Mnozí dlužníci ani menší věřitelé ale stále netuší, jakou právní váhu takový zápis u notáře má. Notářský zápis je totiž svolením k vykonatelnosti, takže nahrazuje exekuční titul posvěcený soudem.

„Když půjčíte sousedovi peníze a on je nevrátí, tak bez existence tohoto zápisu ho musíte zažalovat, absolvovat soud prvního stupně, soused se odvolá, jdete k odvolacímu soudu, ten to potvrdí, nebo vrátí. Může to trvat tři čtyři roky. Na konci sice máte pravomocné rozhodnutí, že soused vám má vrátit peníze do tří dnů, ale do té doby už může být povinný z hlediska exekuce nemajetný,“ vysvětluje prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Za čtvrt roku 3300 zápisů 

„Celý soudní proces si ušetříte, pokud máte hned na začátku notářský zápis svolení k vykonatelnosti, kde je přesně napsáno, kdo komu, kolik a dokdy musí zaplatit. A když tak dlužník neučiní, tak že svoluje, aby na základě tohoto zápisu byl proveden výkon rozhodnutí čili exekuce,“ dodal Neubauer.

Když dlužník nezaplatí, tak druhý den zápis vezmete a předáte ho exekutorovi. „Ideální je, když k zápisu o vykonatelnosti má věřitel zástavní právo k nějakému majetku dlužníka. To dovoluje velmi rychle uspokojit nároky z prodeje zástavy,“ konstatoval Neubauer. Jen za první letošní kvartál notáři realizovali 3300 těchto zápisů.

„Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti posiluje postavení věřitele, který nemusí absolvovat nákladné a často velice zdlouhavé nalézací soudní řízení, aby se domohl svých práv, a může rovnou přistoupit k exekuci,“ potvrzuje na odborném portále epravo.cz advokát Jan Pořízek.

Kde nic není, ani čert nebere

V rozsáhlém rozboru ovšem upozorňuje na některá úskalí i notářských zápisů ve vztahu k půjčkám, vyplývající z judikatury Nejvyššího soudu. Ani notářský souhlas o vykonatelnosti totiž nezachrání peníze člověku, který je půjčí kamarádovi, jenž už má na krku více exekucí.

Rozsah toho, co nesmějí v majetku i penězích exekutoři zabavit, se rozrostl. Navíc u neplatičů bývají ve hře přednostní věřitelé, tedy například finanční správa, výživné. Vyplatí se alespoň nahlédnout za šedesát korun do Centrálního registru exekucí a pak třeba i ve smlouvě zakotvit ručitele. Nestačí však jen, aby byl uveden v hlavičce smlouvy, ale to, že je ručitel, musí být specifikováno i přímo ve smlouvě.

I z notářského zápisu se ale stává víceméně jen papír, jestliže neplatič požádá o oddlužení. Osobní bankrot totiž chrání dlužníka před exekucí. Věřitel, třeba bývalý kamarád, pak dostává každý měsíc po dobu pěti let po malých splátkách zpět jen třicet procent toho, co půjčil. Pravděpodobnost, že se někdo na vás obrátí s žádostí o finanční pomoc a ví, že peníze nebude mít z čeho vrátit, protože má na krku tři a více exekucí, je vysoká. Čtyři a více exekucí má již 413 tisíc Čechů.

Podle Exekutorské komory u fyzických osob probíhalo loni celkem 4,5 miliónu exekucí proti 834 tisícům dlužníků, u právnických osob potom 228 tisíc exekucí proti 68 tisícům dlužníků. Celková vymáhaná částka v roce 2016 byla 325 miliard korun. Více než polovina exekucí se vztahuje na dluhy do deseti tisíc korun.

Reklama

Výběr článků