Hlavní obsah

Nejhorší vzduch v Česku je na Ostravsku a Karvinsku

2. 10. 2009, 13:00 – Praha

Obyvatelé Ostravska a Karvinska na základě celorepublikového průzkumu dýchají nejšpinavější vzduch. Loni tam opět častěji než v ostatních krajích překračovaly doporučenou mez koncentrace jemných prachových částic. Měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za rok 2008 také ukazují, že v Ostravě je jako důsledek výroby koksu opětovně překračován imisní limit pro benzen.

Článek

Poprvé byl loni v Ostravě-Mariánských Horách překročen cílový imisní limit pro kadmium.

Problém s čistotou ovzduší na Ostravsku je podle zprávy o kvalitě ovzduší za rok 2008 důsledkem toho, že v regionu k dopravě a lokálním zdrojům, které jsou hlavními emisními zdroji suspendovaných částic i v ostatních krajích, přistupují i další významné zdroje jako hutní průmysl a zpracování paliv.

K zatížení této oblasti přispívá také přenos znečištění ze silně industrializované oblasti Katovic, uvádí zpráva.

Imisní limity překračovaly koncentrace jemných prachových částic na celém území Česka, přestože naměřené koncentrace této látky proti minulým letům poklesly na většině lokalit zejména vlivem příznivějších meteorologických a rozptylových podmínek a také poklesem celkových emisí.

V Praze překračování limitů souvisí s dopravou

Imisní limit pro denní průměrnou koncentraci byl překročen na 2,9 procenta území (v roce 2006 na 28,5 procenta území, v roce 2007 na 6,3 procenta území), limit pro roční průměrnou koncentraci byl překročen na 0,44 procenta území ČR (v roce 2006 na 2,3 procenta území, v roce 2007 na 0,7 procenta území).

V oblastech, kde koncentrace jemného prachu loni překročily imisní limity, žije zhruba 15 procent populace (v roce 2006 to bylo území s více než 62 procenty populace, v roce 2007 s třetinou populace).

Moravskoslezský kraj silně znečisťují i velmi jemné prachové částice, jejichž koncentraci měří ČHMÚ od roku 2004. Z 35 lokalit, kde se v roce 2008 měřila jejich hustota, byl překročen cílový imisní limit pro roční koncentraci v devíti lokalitách.

Nejvyšší roční průměrné koncentrace vykazuje šest lokalit na Ostravsko-Karvinsku. Ostatní stanice, kde byly naměřeny nadlimitní koncentrace velmi jemného prachu, leží na Brněnsku.

Řadu měst a obcí stejně jako předloni autoři zprávy vyhodnotili jako území s překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren. Jedná se o 3,6 procenta plochy Česka, kde žije asi 42 procent obyvatel. Na Ostravsku a Karvinsku a na Kladně byly v roce 2008 limitní hodnoty překročeny dokonce několikanásobně.

Oproti roku 2007 však roční průměry koncentrací poklesly přibližně na dvou třetinách lokalit. Zpráva nicméně varuje, že i v malých v obcích, kde se neměří, mohou být zvýšené, ale i nadlimitní koncentrace benzo(a)pyrenu, a to vlivem spalování v domácnostech.

V Praze překračování limitů souvisí především s dopravním zatížením. Obdobná situace je na dopravně zatížených lokalitách v Brně.

Reklama

Výběr článků