Hlavní obsah

Natáčet nás nebudete, rozhodli radní. Nezákonně

21. 5. 2014, 4:46 – Tlučná
Právo, Patrik Biskup

Pořizování zvukového a obrazového záznamu v prostorách radnice a dalších veřejných budov v obci lze pouze se souhlasem starosty nebo místostarosty. Takové nařízení schválili radní v Tlučné na severním Plzeňsku. Podle ministerstva vnitra je to ale nezákonné a obec by měla příkaz zrušit.

Foto: Karel Pressl

Na zákaz natáčení v budově radnice upozorňuje tabule na dveřích starostova sekretariátu.

Článek

Zákaz začal platit na sklonku loňského roku. „Účelem směrnice je zajištění ochrany osobních údajů a dále zajištění práva na ochranu osobnosti,“ obhajuje nařízení starosta Tlučné Stanislav Volf (ČSSD).

Podle něho případné pořizování audio- či videozáznamů musí být předem odsouhlaseno statutárními zástupci obce, a to na základě písemné žádosti s uvedením důvodu a účelu, pro který má být tento záznam pořízen.

Podnět na zrušení

„Tato žádost musí obsahovat jméno a bydliště u fyzické osoby, u právnické osoby je nutno uvést její IČO a kým a za jakým účelem je zastupována,“ píše se dále ve směrnici.

Jako diskriminační a protiprávní napadl vydanou směrnici místní občan Karel Pressl a obrátil se na ministerstvo vnitra s podnětem na její zrušení. A uspěl.

„Ministerstvo vnitra po posouzení směrnice konstatuje, že je v rozporu se zákonem,“ uvedla ve svém rozhodnutí z minulého týdne ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra Marie Kostruhová.

Podle ní vyžadování písemné žádosti a předchozího souhlasu ze strany obce zasahuje do úpravy zákonů, podle kterých pořizovatel audio- či videozáznamu k jejich pořízení žádný souhlas nepotřebuje.

Zjednejte nápravu

Ministerstvo nyní vedení obce na nezákonnost předmětné směrnice upozorní a vyzve ho, aby zjednalo nápravu. Pokud tak neučiní, může vnitro platnost směrnice samo pozastavit a podat návrh soudu na její zrušení.

Stát si obecní úřad v Tlučné letos vzal na paškál už potřetí. V únoru ministerstvo školství zrušilo všechna rozhodnutí o nepřijetí dětí do místní mateřské školky z loňského května a po­ukázalo na to, že nastavená kritéria pro přijetí dětí byla nelegitimní, uchazeči neměli rovné podmínky a přijímací řízení bylo netransparentní a neobjektivní.

O několik týdnů později zase ministerstvo vnitra zkritizovalo vydané usnesení rady o tom, že jednomu z místních občanů nebude obecní úřad poskytovat žádné informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. [celá zpráva]

Reklama

Výběr článků