Hlavní obsah

Klaus odpověděl Rowlingové

28. 7. 2004, 13:08 – PRAHA

Spisovatelka Joanne K. Rowlingová, která kritizovala používání síťových a klecových lůžek v České republice, se po odpovědi premiéra Vladimíra Špidly dočkala i dopisu od prezidenta Václava Klause. Spisovatelčin názor v odpovědi označil za "nesmírně zjednodušený", který on ani česká odborná veřejnost nemůže přijmout.

Foto: Jana Slováková

Studenti hodonínské průmyslovky strávili 4 dny v Londýně. Hostel Park Villa London

Článek

 "Prezident dopis spisovatelce Joanne Kathleen Rowlingové odeslal dnes," informoval ředitel Tiskového odboru Hradu Petr Hájek.

 Klaus v dopise zopakoval svou kritiku na adresu článku, na základě kterého se spisovatelka rozhodla napsat českým ústavním činitelům. "Česká odborná veřejnost, ale ani já, však nemůžeme přijmout Váš radikální a nesmírně zjednodušený názor vyvolaný emotivním, velmi tendenčním článkem," píše prezident.

Klaus Rowlingovou ujišťuje, že otázka síťových a klecových lůžek je v ČR předmětem permanentního seriózního posuzování. "Nesetkávám se s ním poprvé ani já," uvádí. Spisovatelku dále ujistil, že starost o handicapované pacienty, zejména dětí, je prioritou a české úřady ji berou velmi vážně.

DOKUMETDopis prezidenta Václav Klause spisovatelce

Vážená paní Rowlingová,

děkuji za Váš dopis ze dne 14. června 2004, v němž se na základě jednoho náhodného a nikoli seriozního článku v britském tisku pozastavujete nad používáním tzv. síťových a klecových lůžek v ústavech pro mentálně postižené děti v České republice a žádáte zákaz jejich používání.

Problém, jehož jste se dotkla, je samozřejmě závažný a je předmětem permanentního seriózního odborného posuzování v naší zemi, ale i jinde ve světě. Nesetkávám se s ním poprvé ani já. Mohu Vás ubezpečit, že jsem se s přispěním předních českých lékařů a psychiatrů celou záležitostí podrobně v posledních týdnech zabýval. Jak jsem již řekl, není to téma nové a v našich odborných kruzích, na politické úrovni i v široké veřejnosti je otázka používání konkrétních omezujících prostředků, ale i celkového režimu léčebných zařízení pro handicapované pacienty již dlouhou dobu velmi intenzívně diskutována.

Má aspekty morální a etické, ale stejně významné jsou i argumenty odborné. Nelze ji jednoduše převést na otázku dodržování či porušování lidských práv. Je třeba hodnotit adekvátnost použití různých omezujících prostředků v konkrétní zdravotní situaci jednotlivých pacientů, je třeba nalézt vhodné metody jak ochrany mentálně postižených osob před zraněním či sebepoškozením, tak i ochrany jejich okolí. Česká odborná veřejnost, ale ani já, však nemůžeme přijmout Váš radikální a nesmírně zjednodušený názor vyvolaný emotivním, velmi tendenčním článkem.

Česká republika je standardní demokratickou zemí a naše zdravotní péče je srovnatelná se zdravotnictvím ostatních vyspělých zemí. Musím odmítnout představu, že u nás ve zdravotnických zařízeních dochází ke zneužívání zmíněných lůžek či dokonce k týrání mentálně postižených dětí. Stejně by bylo možné kritizovat i umísťování takto postižených pacientů do speciálních místností, či jejich ochranu zvýšenými dávkami medikamentů. Všechny omezovací metody mají své výhody a nevýhody a pokusy o paušální řešení pouze vyvolávají nové problémy, nové komplikace a další diskuse.

Ministr zdravotnictví České republiky svým rozhodnutím používání Vámi kritizovaných lůžek zakázal. Souhlasím s Vámi, že ochrana těžce handicapovaných pacientů, obzvláště dětí, musí být celospolečenskou prioritou, neboť ony samy se bránit nemohou. Mohu Vás ujistit, že já i další orgány České republiky tuto svou povinnost berou velmi vážně.

Děkuji Vám za Váš zájem o tuto problematiku a za Váš příspěvek do naší domácí diskuse na toto téma.

S pozdravem Václav Klaus

Reklama

Související články

Výběr článků