Hlavní obsah

Hrozí kolaps základních registrů, varuje vnitro

24. 3. 2021, 7:00
Právo, Marie Königová

Ministerstvo vnitra bije na poplach. Základní registry, ve kterých shromažďuje stát základní údaje o občanech, právnických osobách a nemovitostech, jsou podle resortu v kritickém stavu a hrozí jejich kolaps. Před jejich zhroucením varuje ve zprávě, kterou vládě předkládá, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na modernizaci chybějí finance, tvrdí v dokumentu, který Právo získalo.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD)

Článek

Rizikový bude letošní rok. Velký nápor pro registry bude znamenat nejen sčítání lidu, které začne už v sobotu, ale i říjnové volby do Sněmovny a také údaje související s nouzovým stavem, kdy se ukládají mj. i údaje o očko­vání. Přibudou k tomu i další agendy plynoucí ze zákonů o bankách nebo o právu na digitální služby.

„Mezi čtvrtým a šestým měsícem roku 2021 se systémy dostanou na hranici svých výkonových možností,“ upozorňuje ministerstvo vnitra. Základní registry jsou přitom výhodné jak pro úřady, které data potřebná pro výkon své agendy čerpají přímo z registrů, tak i pro občany, kteří již nemusí opakovaně sdělovat data a informace o své osobě ani vyplňovat velké množství údajů na formulářích nebo při úředním styku.

Na provoz a obnovu technologií nedostal resort vnitra od roku 2018 od ministerstva financí ani korunu. Podle zprávy tehdy dostal 140 milionů. Pro bezchybný chod je nyní ale třeba minimálně tři čtvrtě miliardy korun.

„Je pravda, že ministerstvo financí nám na obnovu těchto registrů ze státního rozpočtu nedává finance. Je to problém, na který poukazujeme již dlouho. Naposledy jsem jednal s paní ministryní Schillerovou na podzim, ale neuspěl jsem. Budu jednat dál. Paní ministryně je neoblomná. My ale nesmíme základní registry nechat kleknout,“ řekl Právu Hamáček.

O zakázku vnitra na testy do škol se zajímá policie

Jeho slova potvrdil Právu i vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. „Potřebujeme, aby základní registry prošly modernizací. Náš eGovernment je na nich závislý, jsou velmi důležité, a proto je třeba to řešit,“ řekl s tím, že se postupně obměňuje jejich infrastruktura. „Je ale potřeba, aby se dále rozvíjely vzhledem k rostoucím požadavkům na online služby,“ zdůraznil. Podle zprávy vnitra se podařilo zatím obměnit zhruba desetinu zastaralého zařízení.

„Žádosti o vyčlenění finančních prostředků na obnovu a posílení systému základních registrů se aktivně věnujeme a ve spolupráci s ministerstvem vnitra problematiku řešíme. Předpokládáme, že daný materiál a řešení budou předmětem jednání vlády,“ řekla Anna Vasko z ministerstva financí.

Zatímco registry byly při spuštění před devíti lety testovány na maximální zátěž 150 transakcí za vteřinu, nyní už jich musí zvládat mnohem více.

Přehledně: Blíží se sčítání lidu. Jak na to

„Od července 2012 až do listopadu 2020 dochází k postupnému, ale později k výraznému nárůstu zátěže, kdy se množství přenesených dat zvedlo z několika jednotek tisíc až na desítky milionů transakcí měsíčně,“ uvádí zpráva vnitra. Loni vzrostl počet transakcí na 560 milionů. Jen načtení dat pro letošní sčítání lidu loni v září zahltilo registry 72 miliony transakcí.

K čemu jsou základní registry

Základní registry jsou čtyři. Nahradily stovky evidencí jednotlivých úřadů a jejich poboček, kde musel občan vždy vyplnit formulář stále stejnými údaji a jejich pravost stvrdit podpisem.

– Registr obyvatel, který spravuje ministerstvo vnitra, obsahuje referenční údaje o fyzických osobách, které žijí na území ČR, tedy o českých občanech i cizincích. O každém je zde uvedeno jméno a příjmení, datum a místo narození (a případně úmrtí), adresa místa pobytu, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, ID datové schránky.

– Registr osob, jehož správcem je Český statistický úřad, obsahuje základní identifikační údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a dalších podnikajících subjektech, jejich provozovnách a statutárních zástupcích.

– Registr územní identifikace, adres a nemovitostí spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Vede mj. údaje o stavebních objektech, pozemcích, ulicích, katastrálních územích.

– Registr práv a povinností obsahuje údaje o agendách orgánů veřejné moci a údaje o oprávněních k přístupu k údajům v ostatních registrech. Každý občan tak může mít pod kontrolou, jak stát s jeho osobními údaji nakládá.

Z těchto registrů mohou čerpat úřady při plnění své agendy. Díky nim bude letos sčítání lidu pro občany jednodušší, protože jim odpadne vyplňování řady údajů, které museli při minulých sčítáních uvádět. Nyní k tomu poslouží právě základní registry. Registry jsou např. také základem pro sestavování voličských seznamů.

Reklama

Výběr článků