Hlavní obsah

Boskovice zadrží i tisíciletou vodu

10. 7. 2020, 20:48 – Boskovice
Právo, Vladimír Klepáč

Vodohospodáři dokončili technicky náročnou rekonstrukci vodní nádrže Boskovice na Blanensku. Vodní dílo je nyní schopno zadržet až tisíciletou vodu. Práce přišly na 160 milionů korun.

Foto: Povodí Moravy

Vodní nádrž Boskovice, její opravy přišly na 160 milionů korun.

Článek

Stavba si vyžádala mnoho jedinečných postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají, řekl Právu mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař. Pomyslným bonusem je to, že nádrž je po letech sucha naplněná díky dešťům vodou.

Stavba si vyžádala mnoho jedinečných postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají
Petr Chmelař

Stavební práce při rekonstrukci vodní nádrže Boskovice spočívaly zejména ve zvýšení kapacity přelivu, skluzu a takzvaného vývaru, úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnicího jádra a navazujících úpravách koruny hráze. Práce byly tak složité, že se jejich postup měnil doslova za pochodu. Musely se využívat nové postupy a měnit technologie.

„Například se ukázalo, že geologické podmínky v některých místech neumožní udělat práce podle původního plánu. Proto jsme museli využít trhavinu, abychom odstranili části velmi pevné skály a mohli v rekonstrukci pokračovat. Vše se konalo za přísných bezpečnostních podmínek tak, aby nebyla ohrožena hráz nebo kvalita vody v nádrži,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Přehrada je záložním zdrojem pitné vody.

Vodní nádrže jsou po deštích naplněné, v boji s dlouhodobým suchem ale nestačí

Domácí

Současně s rekonstrukcí samotné hráze na ní byly zrekonstruovány i dvě mostní konstrukce překlenující takzvaný skluz a také odpadní koryto. Celkově je hráz nyní bezpečnější.

Nádrž hlásí plno

Zatímco před koncem loňska byla v nádrži sotva třetina vody, aktuálně je naplněna zcela. Vodní nádrž má totiž velký význam pro takzvané nadlepšování průtoků v řece Svitavě v období sucha. Jinými slovy, když je v ní průtok až kriticky nízký, voda z nádrže jej zvýší.

Z vysychající přehrady se vynořil zatopený buddhistický chrám

Koktejl

„Nádrž se nám podařilo naplnit poměrně rychle a už na počátku června jsme byli téměř plní. Nádrž proto může spolehlivě vedle protipovodňové funkce i nadále nadlepšovat průtoky v říčce Bělé a jejím prostřednictvím i ve Svitavě tak, aby se na ní negativně neprojevovalo dlouhodobé sucho. Z naší strany je nádrž navíc připravena obnovit svoji vodárenskou funkci a v případě potřeby pokrýt vodárenský odběr z nádrže,“ dodal Gargulák.

Reklama

Výběr článků