Hlavní obsah

Boj s ministerstvem grafoložka vyhrála

26. 11. 2019, 5:17
Právo, Patrik Biskup

Několik let se Anna Grabowská snažila přesvědčit ministerstvo spravedlnosti, že se ničím protizákonným neprovinila. Marně. V roce 2009 tehdejší vedení resortu podalo Městskému soudu v Praze návrh na její odvolání z funkce soudní znalkyně s odůvodněním, že zpracovává posudky z jiného oboru, než pro jaký byla jmenována. Po sedm let trvajícím správním řízení nakonec musela Grabowská jako soudní znalec skončit.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Jenže nyní se karta zcela obrátila. Krajský soud v Praze minulý týden rozhodnutí o odvolání Grabowské zrušil mimo jiné proto, že jeho odůvodnění je scestné, a vykazuje dokonce znaky libovůle. Rozsudek je pravomocný.

Co může grafolog?

Grabowská byla v roce 2005 jmenována soudní znalkyní se specializací na grafologii. Ministerstvo tvrdilo, že jako znalkyně neoprávněně ověřovala pravosti podpisů, což podle něj spadá pod obor písmoznalectví, a nikoliv grafologie. „Její oprávnění bylo z rukopisu pouze zjišťovat osobnostní charakteristiku pisatele. Jedná se v podstatě o psychologii písma,“ tvrdilo ministerstvo.

Podle Grabowské ministerstvo vůbec nebralo v potaz například stanovisko Asociace grafologů, ze kterého vyplývá, že grafolog je oprávněn zkoumat pravost písemného projevu. „Ministerstvo neakceptovalo ani svoje vlastní vyjádření z roku 2014, kde označilo metody a postupy pro určování pravosti podpisu vycházející z grafologie za správné,“ uvedla Grabowská. Proti rozhodnutí o odvolání tak podala správní žalobu.

Češi přispěli k odhalování padělků podpisů

Krajský soud upozornil na to, že názory na rozsah znaleckého oprávnění grafologa nejsou jednoznačné ani v odborné veřejnosti, neboť proti sobě stojí dvě skupiny zastávající rozdílný názor.

„V situaci, kdy právní úprava nestanoví, co je předmětem a cílem zkoumání grafologie, a kdy se ani odborníci neshodují na tom, co je vlastně úkolem grafologie a čím se liší od písmoznalectví, bylo zapotřebí, aby správní orgán zvlášť pečlivě a přesvědčivě zdůvodnil i náležitě podložil svůj závěr o tom, že grafologovi nepřísluší posuzovat pravost písma,“ stojí v rozsudku krajského soudu, který má Právo k dispozici.

Správní orgán neobjasnil a spokojil se s autoritativní argumentací, kterou lze parafrázovat slovy, že to tak je, protože jsme to řekli.
Krajský soud v Praze

Tvrzení správního orgánu, že Grabowská jako grafolog zná rozdíly mezi grafologií a písmoznalectvím a ví, že grafolog není písmoznalec, je podle krajského soudu zcela scestné.

„Žalobkyně zjevně zastává a zastávala jiný náhled na grafologii než správní orgán. Proč je tento její náhled, který sdílejí i další autority, mylný, správní orgán neobjasnil a spokojil se s autoritativní argumentací, kterou lze parafrázovat slovy, že to tak je, protože jsme to řekli. Takové zdůvodnění nejenže není v souladu se správním řádem, ale vykazuje také znaky libovůle,“ napsali soudci do rozsudku.

Zkritizovali správní orgán také za to, že se s obsahem znaleckých posudků Grabowské ani neseznámil, natož aby rozebral jejich obsah, a mohl tak rozhodnout o jejím odvolání z důvodu překročení rámce znalecké činnosti.

Reklama

Související témata:

Výběr článků