Hlavní obsah

Babišův návrh zmrazit platy ústavním činitelům vláda zřejmě odmítne

12. 6. 2021, 14:37 – Praha

Návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) zmrazit platy ústavních činitelů včetně soudců pro příští rok na letošní úrovni zřejmě narazí na nesouhlas jeho kabinetu. Právě zásah do odměňování soudců je jedním z hlavních důvodů pro odmítavý postoj.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Premiér Andrej Babiš

Článek

Podle předsedy Nejvyššího správního soudu Michala Mazance je Babišův návrh v části týkající se platů soudců neústavní. Před možnými neústavními následky varuje i Nejvyšší soud. Ministerstvo spravedlnosti doporučilo vládě zaujmout neutrální postoj.

„Charakter navržené změny vyžaduje provedení zhodnocení dlouhodobých možných důsledků na vývoj výše platové základny soudců za současného posouzení souladu této úpravy s požadavky Ústavního soudu,” stojí v návrhu stanoviska pro vládu.

Zmrazit platy? Justice se bouří

Domácí

„Navrhovaná úprava je obecně odůvodněna hospodářskou recesí z důvodu pandemie onemocnění COVID-19, důvodová zpráva však již neuvádí, z jakého důvodu jsou platové restrikce zaváděny v zásadě jen vůči soudcům a představitelům státní moci a proč nejsou souběžně zaváděny obdobné platové restrikce i vůči jiným profesím v rámci nepodnikatelské sféry, např. vůči pedagogům, zdravotníkům, příslušníkům bezpečnostních sborů či státním zaměstnancům apod.,” uvádí se dále.

Babiš chce také změnit způsob výpočtu platů. Ty se nyní odvíjejí od takzvané platové základny, která se stanovuje jako násobek průměrné hrubé mzdy na přepočtené osoby v celém hospodářství. Babiš navrhuje, aby se platová základna na daný rok nově násobila indexem růstu mezd podle vývoje v předminulém roce proti tomu, na který se základna počítá. Zabránit by to mělo skokovému nárůstu platů, když zmrazení platů skončí.

Babiš chce zmrazit platy ústavních činitelů na letošní úrovni

Domácí

Nejvyšší soud ve svém stanovisku uvádí, že ani jeden z navrhovaných kroků nepokládá za potřebný či žádoucí a nadto se domnívá, že ve svém spojení by vedly k protiústavním důsledkům. Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy také argumentuje tím, že při průměrné tříprocentní inflaci povede zafixování platové základny a následné omezení jejího dalšího růstu k významnému poklesu reálných platů soudců.

Argumentaci nepřiměřeným růstem platů pro příští rok není možné podle předsedy NS přijmout také z toho důvodu, že je přímým důsledkem loni schváleného zákona. Nejvyšší soud podle svého stanoviska dospěl k závěru, že návrh představuje nepřijatelný zásah do materiálních záruk soudcovské nezávislosti.

Parlament loni rozhodl o tom, že platy zákonodárců, členů vlády, prezidenta či soudců zůstanou letos na loňské úrovni. Cílem bylo snížit výdaje státu, které vzrostly v souvislosti s epidemií koronaviru. Očekávaný růst platů pro příští rok, který by podle Babiše měl představovat nejméně 5,9 procenta, premiér pokládá za nepřijatelný.

Bez ohledu na to, jaké stanovisko vláda zaujme, dostanou Babišův návrh k projednání poslanci. Není jisté, kdy se k němu dostanou a zda se jím budou ještě do voleb zabývat.

Reklama

Související témata:

Výběr článků