Hlavní obsah

Andor Šándor má džob snů: radí s bezpečností metra za 2500 na hodinu

16. 3. 2017, 7:48
Právo, Jakub Troníček

Klíčové analýzy týkající se bezpečnosti pražského metra, které denně přepraví více než milión cestujících, zpracovává pro veřejného dopravce v metropoli podle zjištění Práva na základě lukrativní poradenské smlouvy někdejší šéf vojenské tajné služby Andor Šándor.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Andor Šándor

Článek

Pražský dopravní podnik mu za to vyplácí odměnu ve výši 2500 korun bez DPH za hodinu práce, a to i přesto, že disponuje vlastním robustním bezpečnostním úsekem.

Šándor pracuje pro dopravní podnik pravidelně zhruba 50 hodin měsíčně, což odpovídá zhruba pětinovému úvazku, a inkasuje tak za to v průměru 125 tisíc bez DPH měsíčně, tedy milión a půl korun za rok. Právo to zjistilo z veřejného registru smluv a na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Výhodnou paušální smlouvu uzavřel Šándor s dopravním podnikem v září 2014 a za společnost kontrakt podepsal její tehdejší generální ředitel Jaroslav Ďuriš.

Smlouva na dobu neurčitou

Hodinová sazba výrazně přesahující 2000 korun přitom odpovídá cenám nejprestižnějších poradenských a auditorských společností.

Podle Právem oslovených expertů z této branže je ale Šándorova smlouva neobvyklá zejména tím, že byla uzavřena na dobu neurčitou a bez jakéhokoliv konkrétního zadání.

„Takové smlouvy se již v komerčním prostředí téměř neuzavírají. Pokud se už někdo rozhodne investovat takto vysoké hodinové částky na poradenství, pak většinou na omezenou dobu a s jasnou definicí, co konkrétně si od dodavatele objednává, jak má vypadat výstup a co má takový výstup přinést,“ poznamenal k tomu jeden z vysoko postavených manažerů, který se v tuzemském bezpečnostním prostředí profesně pohybuje více než dvacet let.

Důvodem k výběru pana Šándora coby bezpečnostního poradce byly jeho odborné způsobilosti a dosavadní praxe v dané oblasti
Dopravní podnik Hl. města Prahy

Pražský dopravní podnik odmítl na otázky Práva ke smlouvě se Šándorem odpovědět. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím pak uvedl, že jejím předmětem jsou „poradenské služby a odborné konzultace v oblasti bezpečnostní politiky a realizace bezpečnostních opatření“.

Konkrétní výstupy Šándorova poradenství pražský dopravní podnik odmítl Právu poskytnout s odkazem na utajení citlivých údajů týkajících se bezpečnosti. Přiblížil pouze v obecné rovině, že Šándor zpracovává pro veřejného dopravce např. průběžné bezpečnostní analýzy metra a jeho bezpečnostních prvků nebo analýzy odolnosti počítačových systémů proti kybernetickým útokům.

Někdejší šéf vojenské tajné služby zároveň dopravnímu podniku radí s řešením rizik spojených s možným výpadkem proudu, tedy tzv. black-outem, a podílí se také na koordinačních poradách úseku bezpečnostního ředitele. Výstupy poradenství mají písemnou podobu, ale také formu ústních konzultací.

Zakázka byla zadána přímo

Sám Šándor Právu v této souvislosti řekl, že v současné době se např. podílí na kategorizaci bezpečnosti jednotlivých stanic pražského metra. Podle něj k tomu vznikla z rozhodnutí ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) pracovní skupina, jejímž je členem.

„Všechny stanice jsou určitým způsobem posuzovány a nyní začíná praktická kontrola těchto stanic,“ poznamenal Šándor s tím, že vedle něj jsou v pracovní komisi také např. hasiči. Ti se ostatně na bezpečnosti pražského metra podílejí v daleko větší míře, podle výročních zpráv dopravního podniku např. zpracovávali plán krizové připravenosti.

Foto: Novinky

Nejdelší eskalátory v ČR má stanice metra Náměstí Míru.

Ohledně bezpečnostního poradenství oslovil dopravní podnik Šándora přímo, aniž by vybíral mezi dalšími možnými uchazeči. „Důvodem k výběru pana Šándora coby bezpečnostního poradce byly jeho odborné způsobilosti a dosavadní praxe v dané oblasti,“ uvedl k tomu dopravní podnik s tím, že s ohledem na citlivou povahu poskytovaného poradenství a jeho rozsahu byla smlouva podepsána přímo, bez jakéhokoli výběrového nebo nabídkového řízení.

Rady za 3,5 miliónu

Na základě smlouvy dopravní podnik Šándorovi vyplatil do konce loňského roku již 3,5 miliónu korun bez DPH.

Ze smlouvy, jejíž znění Právo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získalo, také vyplývá, že počet odpracovaných hodin má Šándor dokládat s každou vystavenou fakturou společně s měsíčním přehledem provedených prací.

Bez zajímavosti přitom není fakt, že smlouvu s pražským dopravním podnikem Šándor v roce 2014 uzavřel zhruba tři měsíce poté, co společně s někdejším náčelníkem armádního generálního štábu Jiřím Šedivým přišel o obdobný paušální kontrakt na poradenské služby u Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Právo informovalo, že tehdy nové vedení silničářů mandátní smlouvu vypovědělo s tím, že služby z oblasti bezpečnostního poradenství si nadále bude ředitelství zajišťovat vlastními silami. Pro ŘSD Šándor radil v oblasti bezpečnosti nově modernizovaných úseků dálnice D1.

Reklama

Výběr článků