Hlavní obsah

Alkoholikům pomůže první azylový dům

23. 9. 2023, 14:40

Armáda spásy v Plzni na začátku září otevřela unikátní azylový dům. Je určen pro klienty bez střechy nad hlavou, kteří problémově užívají alkohol. I přes to, že azylový dům Patronus není určen k léčení alkoholismu, jeho posláním je poskytnout lidem závislým na alkoholu dočasné ubytování a pomoci jim znovu se začlenit do společnosti. Azylový dům, jediný svého druhu v Česku, je určen pro 26 klientů.

Foto: Armáda spásy

Fasáda azylového domu Patronus se skví novotou, před ním rostou košaté stromy.

Článek

Dům je určen pro muže a ženy od 18 let bez domova se závislostí na alkoholu, kteří chtějí svou situaci řešit, ale potřebují podporu odborníků. „Zaměstnanci budou klienty učit, jak mají aktivně využívat volný čas nebo jak se starat o sebe a o domácnost. Tato služba bude přínosem nejen pro klienty samotné, ale také pro celou společnost,“ řekl plzeňský radní pro sociální oblast Jiří Šrámek.

Dům je unikátní v přístupu k alkoholu. Ten není v azylovém domě zakázán, ale jeho konzumace má jasně daná pravidla. „Například uživatelé mohou pít pouze na svém pokoji, je stanoven limit množství, které mohou do služby vnést, a to pouze za předpokladu, že již nevstupují do budovy ve stavu, kdy by mohli narušovat soužití. Tvrdý alkohol se u nás užívat nesmí,“ uvedla pro Právo ředitelka Centra sociálních služeb Armády spásy v Plzni Petra Drvotová.

Těžký alkoholik léčbu zvládne napoprvé jen výjimečně, říká odborník

Inspirace v Nizozemsku

Aktuálně v domě bydlí tři lidé, na další dny jsou nahlášeny příchody dalších nových klientů. „Cílem služby je, aby uživatel rozuměl důvodům svého užívání alkoholu, byl si vědom obtíží, které mu alkohol způsobuje, měl náhled na své projevy chování pod vlivem alkoholu a věděl, jak jim předcházet. S uživatelem také pracujeme na jeho informovanosti o možnostech na pracovním trhu,“ řekla Drvotová.

Podle emeritního primáře mužského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice Karla Nešpora není složité dostat se na ulici právě kvůli alkoholu. „Pokud někdo nekontrolovaně pije, snadno se dostane na ulici. A pak si sotva najde práci s ubytováním. Je to bludný kruh. Dá se z něj vymanit, i když to není lehké. Nedávno jsem byl nakupovat. V obchodě se ke mně radostně hlásil bývalý pacient. Pracoval tam jako ochranka a zaměstnavatel mu poskytl ubytování,“ řekl Právu.

S rizikovým pitím alkoholu má problém až 40 procent Čechů

Armáda spásy se se svým azylovým domem inspirovala v Nizozemsku, kde podobných zařízení existuje několik.

„Naším cílem bylo pochopit smysl a způsob práce, ale i zásady, jak se tyto služby mají tvořit. V podobných domech jsme strávili týden a stěžejním pro nás bylo ubezpečení, že jsou takové služby úspěšné,“ řekl Právu národní ředitel Armády spásy Jan František Krupa.

„Jejich potřeba je v České republice hmatatelná. Viděli jsme například, že lidé v těchto zařízeních potřebují na návykové látky zhruba čtvrtinu toho, co by potřebovali, kdyby zůstali venku na ulici,“ dodal Krupa.

Podle něj dostatečná pomoc lidem bez domova závislým na alkoholu v Česku nefunguje.

„Řada lidí vypadává ze systému standardních sociálních služeb právě proto, že není schopná svoji závislost překonat nebo alespoň omezit. Lidí, které způsob života na ulici přivedl k nějaké závislosti, je obrovské množství a podobné služby, jako je dům Patronus, bude potřeba do budoucna otevřít v každém regionu,“ uvedl Krupa.

Lidé kvůli drahotě zaplňují azylové domy

Také samosprávy přiznávají, že služby pro lidi na ulici závislé na alkoholu jsou málo dostupné. „V rámci prevence informujeme lidi bez domova o možnosti využít některou ze sociálních služeb, které město podporuje pravidelně z dotačního titulu pro registrované sociální služby, například Drug OUT Klub nebo Dům Samaritán s noclehárnou,“ řekl Právu náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Vlach.

V Brně pak provozuje společnost Podané ruce kontaktní centrum čistě pro alkoholiky bez přístřeší. Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka je v plánu výstavba nového centra.

„Naším cílem je vybudovat plnohodnotné zázemí pro poskytování služby takzvaného mokrého centra. Určeno bude lidem bez domova, kteří se vlivem požívání alkoholu ocitají na okraji společnosti. Počítáme s kapacitou až 48 klientů, s tím, že zde bude asi sedm zaměstnanců,“ řekl Právu.

V Praze v první řadě fungují terénní programy zaměřené na aktivní vyhledávání těch, kteří potřebují pomoc. „Ty realizují poskytovatelé sociálních i adiktologických služeb. Tyto programy jsou často vzájemně propojené s dalšími návaznými službami. Stejně tak mohou tito lidé přicházet do nízkoprahových denních center, nocleháren, případně v zimě mohou využít zimních humanitárních opatření,“ řekla Právu pověřená ředitelka Centra sociálních služeb Praha.

Podle epidemiologů pije v Česku rizikově alkohol více než 1,5 milionu dospělých. Z toho 800 až 900 tisíc lidí bylo alkoholem poškozeno. Počet závislých na alkoholu odhadují na polovinu z nich.

Adiktolog Trantina: Život bolí a nikdo nám to neříká. Se závislým jednejte s láskou, ale tvrdě

Reklama

Výběr článků