Hlavní obsah

V soutěsce duchů u Seefeldu se projdete nad divokou řekou

12. 10. 2018, 14:11
Novinky, Roman Zvarič

Procházka úchvatnou přírodou doplněná o trochu adrenalinu. Okružní trasa po chodníčku připevněném ke kolmé skalní stěně, která se nachází nedaleko rakouského Seefeldu, vede drsnou soutěskou a pokračuje lesem až k 23 metrů vysokému vodopádu Leutasch-Klamm. Cestou přejdete hranici z Tyrolska do Bavorska a možná uvidíte i poklad skřítků.

Foto: Roman Zvarič

Visutá lávka se nachází nad kaňony a míří stále výš a výš.

Článek

Soutěska protíná hranici jen pár kilometrů od silnice vedoucí z Garmisch-Partenkirchenu do Seefeldu či Innsbrucku a je tak ideální zastávkou na této trase. Alpská řeka Leutascher Ache si zde během dlouhých staletí razila cestu skrz skalní podloží, do kterého vymodelovala úchvatné průrvy, tůně, jeskyně, meandry a vodopádové kaskády. Místní lidé od pradávna věřili, že v těchto tajemných a obtížně přístupných místech žije duch, který střeží severní cíp údolí Leutasch. A společnost mu přitom dělají vodní skřítci, kteří pro změnu hlídají svůj poklad.

Vstup do soutěsky je zdarma, platí se jen 5 eur (asi 130 korun) za parkoviště: parkplatz Geisterklamm. Průvodcem na trase je skřítek Kobold, který na informačních cedulích přibližuje pověsti, jež se k této oblasti vztahují, vysvětluje, jak se krajina působením ledovců utvářela do současné podoby a podobně.

Výš a výš, až na vyhlídku

Branou ve tvaru duhového hada vstupujeme na visutý ocelový chodníček asi 25 metrů nad řekou, skrz jehož mřížoví je vidět přímo pod nohy. Nic pro lidi se závratí. Kráčíme po proudu po pravé straně úzké rokle, která skutečně působí tajemně, a nasloucháme burácení vody zakusující se do skal. Na zábradlí jsou umístěny naslouchací trychtýře, které zvuk ještě zesilují.

Foto: Roman Zvarič

Na stezce myslí i na děti.

Foto: Roman Zvarič

Je tu pro ně několik atrakcí.

Dvě značky na protější stěně označují výšku hladiny za povodní v roce 1999 a 2005 — byla asi 15 metrů nad současným stavem. Pro děti je největší atrakcí postava ducha v jedné průrvě vedle chodníčku — kdykoli někdo projde kolem, čidlo reagující na pohyb mu rozsvítí baterky v očích.

Trasa vede stále výš nad běsnící vodou. Pak se před námi soutěska najednou otevře a jsme u vyhlídkového mostu, který spojuje oba břehy a za nímž se tyčí k nebi pohoří Karwendel. V těchto místech je chodníček 50 metrů nad řekou. Můžeme buď přejít na protější břeh a vrátit se, nebo pokračovat až k vodopádu Leutasch-Klamm v údolí. Volíme možnost B a scházíme po skále a naučné lesní stezce přes německou hranici (kterou symbolicky označuje pouhá cedule) až k výletní hospůdce v údolí u vodopádu.

Foto: Roman Zvarič

Dospělí se zatím mohou kochat krásnou přírodou.

Foto: Roman Zvarič

Stezkou můžete dojít až k vodopádu Leutasch-Klamm.

Za vstup k vodopádu se platí — dospělí 3 eura, děti euro (77 a 25 korun). Cesta vede asi 200 metrů po visutém chodníčku skalní soutěskou proti proudu. Pod smaragdovou hladinou se prohánějí snad metr dlouhé ryby. Vzduch je stále vlhčí, voda stále divočejší, až dojdeme k cíli — majestátní vodní mase, která se za ohlušujícího rachotu řítí z výšky 23 metrů.

Cestou zpět v lese opět přecházíme hranici. U vyhlídkového mostu ještě prozkoumáme otočný dalekohled připevněný k zábradlí, uvnitř je kaleidoskop a doprovodný popisek vysvětluje, že možná právě tam, kam se díváme, je ukrytý bájný poklad skřítků.

Foto: Roman Zvarič

Je někde v dáli ukryt poklad skřítků, o kterém hovoří zdejší pověsti?

Foto: Roman Zvarič

Po cestě přejdete hranici rakousko-německou hranici.

Celá trasa nám zabrala asi tři hodiny. Je poměrně náročná, určitě se nedá absolvovat s kočárkem a platí na ní zákaz kol a psů. Pokud by vás zajímal jen vodopád, dostanete se k němu snadno z Mittenwaldu na německé straně hranice.

Reklama

Výběr článků