Hlavní obsah

Etiketa a společenské chování se šířily z náchodského zámku do světa

17. 8. 2021, 18:10

Možná to zní nadneseně, ale u posledních majitelů náchodského panství, knížecího rodu Schaumburg-Lippe, působil jako vychovatel jejich dětí Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Své znalosti s výchovou a společenským chováním později zúročil jako přední odborník na etiketu. Jeho dílo ocenil i prezident T. G. Masaryk, pro kterého Guth-Jarkovský zpracoval i stále dodržovaný hradní protokol.

Foto: Vratislav Konečný

Kopec kolem zámku se revitalizuje ve velkém rozsahu.

Článek

Guth-Jarkovský je „odrazovým můstkem“ do nové prohlídkové trasy na náchodském zámku věnující se posledním majitelům, německému rodu Schaumburg-Lippe, který v Náchodě působil v letech 1842 až 1945.

Po stopách knížecího rodu Schaumburg-Lippe

Guthovi-Jarkovskému patří první z prohlídkových komnat, malá celkem skromně zařízená místnost. Dále již budete pod malovanými stropy postupovat 14 prohlídkovými pokoji. Knížecím apartmá Viléma Karla Augusta a jeho manželky Bathildis Amalunde, projdete místností služebnictva, spatříte množství autentických fotografií, předmětů denní potřeby, jakožto i uměleckých předmětů, vše, co měli Schaumburgové rádi.

¨

Foto: Vratislav Konečný

Vstupní hala do expozice o posledních majitelích, rodu Schaumburg-Lippe

Při putování rozsáhlým dokumentačním materiálem, který má své logické uspořádání, skončíte pokojem posledního majitele prince Bedřicha.

Náchodský zámek má štěstí, že jak v pokojích, tak v depozitářích zůstalo velké množství mobiliáře, spíš zaleželo, jak vše uspořádat, aby to tvořilo přirozenou linku knížecího života.

Spoluzakladatel Mezinárodního olympijského výboru

Guth-Jarkovský žil se Schaumburgy v Náchodě, Ratibořicích, cestoval s nimi Evropou, Severní Amerikou, Afrikou Asií, učil češtinu, matematiku, dějepis, francouzštinu i tělocvik aj. Po vzniku republiky působil od roku 1919 jako ceremoniář prezidenta Masaryka, navrhl statut řádu Bílého lva, vypracoval audienční řád. Byl spoluzakladatelem Mezinárodního olympijského výboru, spoluautorem Olympijské charty. Zemřel v Náchodě, pochován je na Olšanech v Praze.

Foto: Vratislav Konečný

Nový okruh čítá 14 místností.

Prohlídková trasa vychází z dobových fotografií a zápisků Gutha-Jarkovského a obrovskou zásluhu na ní má s rozsáhlým kolektivem spolupracovníků nedávno instalovaná kastelánka Iva Bártová, která se po zpřístupnění okruhu Zámek za Piccolominiů pustila do Schaumburgů.

Nečekaně jí prostor poskytl covid, kdy měla možnost se na zámku realizovat, stihla to za velmi krátkou dobu a skvěle.

Za zradu a účast na vraždě Piccolomini získal Náchod

Piccolominiové získali Náchod jako kořist po zavraždění Václava Eusebia Valdštejna, jemuž náchodské panství patřilo. Nejdřív byl Ottavio Piccolomini velitelem Valdštejnovy osobní stráže, později se podílel na jeho vraždě. Kořist za zradu stála. Obdržel maršálskou hodnost, Náchod a 100 000 zlatých.

Foto: Vratislav Konečný

Instalace vychází ze starých fotografií a písemných vzpomínek Gutha-Jarkovského.

Poslední majitelé

Náchod měl řadu majitelů, nesmíme zapomenout třeba na Kuronské, ale německý knížecí rod to tu takříkajíc bez zhasnutí musel opustit. Náchod zakoupil roku 1842 kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe za 2 miliony 500 tisíc zlatých pro svého druhorozeného syna Viléma Karla Augusta, čím založil náchodskou sekundogenituru rodu (dědické uspořádání pro druhorozeného potomka, který získává významná dědická majetková práva).

Přenocujte ve středověku, láká archeopark

Tipy na výlety

Byl to Vilém, který byl zřejmě nejvýznamnějším členem rodu Schaumburgů. Jeho matkou byla princezna Ida z Waldecu a Pyrmontu, po ní se jmenuje minerálka, která si zažila slávu v minulém století spolu s dnes neexistujícími lázněmi v Náchodě-Bělovsi. Brzy po získání majetku se v roce 1866 Náchodem prohnala válka.

Na zámku byl zřízen vojenský lazaret pro obě válčící strany, nedaleko zámku založen vojenský hřbitov.

Foto: Vratislav Konečný

Schaumburgové se velmi zasloužili o rozvoj Náchodska, patřily jim i Ratibořice.

Princ vynikal jako voják i jako hospodář

Vilém byl voják, zúčastnil se bojů, i když do prusko-rakouské války přímo nezasáhl. Po válce se ukázal jako dobrý ekonom. Válka přinesla obrovské ztráty, kníže se pustil do chovu ovcí, byl jedním z největších dodavatelů vlny v monarchii. Ve velkém se začala pěstovat řepa, rekultivovaly se lesy, pole, rozšířilo se rybníkářství, podporoval stavbu silnic, železnici.

Byl mecenášem umění, v oblíbených Ratibořicích, které byly součástí panství a kde uvidíte také expozici zaměřenou na Schaumburgy, se hrávala divadelní představení. Vilém ale zůstával vojákem, podporoval veteránské spolky, byl prvním protektorem Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866, na své náklady zřizoval pomníky padlým. Slavnostní uniformu generála jezdectva uvidíte při prohlídce. S manželkou Bathildis Amalgunde z Anhaltu měli osm dětí.

Neměl rád nacisty

Po jeho smrti nastoupil jeho syn Bedřich, jehož manželkou byla dánská princezna Louisa, která zemřela zřejmě na tetanus. Při první pozemkové reformě při vzniku republiky přišli Schaumburgové o polovinu majetku. Bedřich nebyl nacistou, na nucené schůze s protektorátní správou chodil ve staré uniformě monarchisty se všemi vyznamenáními. Jeden z jeho synů skončil v koncentračním táboře.

Foto: Jiří Holub

Pokoj Gutha-Jarkovského

Přesto nová vláda majetek zabavila a Bedřicha se sestrou Alexandrou odvezli do Žakše v blízkosti lázní Kudowa. Příznačně tu v naprosté chudobě zemřel. Schaumburgové jsou pochováni na náchodském vojenském hřbitově.

Nové expozice mají být živé a nepřipomínat návštěvu depozitáře

Náchodská instalace představuje nový trend, jemuž se chtějí kasteláni pod vedením Národního památkového ústavu věnovat. Přístupná je zámecká věž sloužící jako rozhledna, zavřená je terasa, pod níž se rozsáhle rekultivuje zámecký kopec.

V budoucnu se chystá instalace řádů, mincí a vyznamenání, které byly před několika lety objeveny v zámeckých trezorech a krátce zpřístupněny veřejnosti.

Stará tradiční řemesla na vlastní oči i ruce lze poznat jen kousek za hranicemi

Tipy na výlety

Spolu s Ratibořicemi a Opočnem tvoří Náchod trojúhelník skvělých památkových objektů s bohatou historií, k tomu je třeba připočíst i Nové Město nad Metují, kde je zámek v soukromých rukou.

Přiblížit návštěvníkům skutečný život na zámcích

Památkáři se snaží návštěvníkům přiblížit i méně známé, přesto klíčové rody, o nichž se na zámcích dříve tolik nemluvilo. Zejména mladí kasteláni rozhýbávají expozice z minulého století, kde jste procházeli mezi mobiliářem a jen poslouchali, kdo co namaloval a kdo co na zámek odkud přivezl.

Není cílem procházet muzeem, protože po více návštěvách podobných objektů si budete interiéry plést, ale zachytit příběhy, kterými památky žily.

Reklama

Související témata:

Výběr článků