Hlavní obsah

Brandýský zámek měli rádi králové i císaři

27. 9. 2021, 17:02

Dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je doslova našlapáno památkami. Jednou z nich, trochu opomíjenou, je brandýský zámek, který vznikl v 16. století renesanční přestavbou z gotického hradu. Vzhledem k blízkosti Prahy a rozsáhlým loveckým revírům, hlavně vysoké, si ho oblíbili Habsburkové.

Foto: Vratislav Konečný

Příjemná habsburská rezidence, zámek v Brandýse nad Labem

Článek

V krajině mezi Brandýsem a Mělníkem žili zubři i bílí jeleni, dar ruského cara Petra I.

Oblíbené letní sídlo

V Císařově pekaři a Pekařově císaři je o Brandýse zmínka, to když se císař vydává na zálety na svůj oblíbený zámek. Rudolf II. sem opravdu jezdil, a velmi rád, pořádal tu rozsáhlé hony a zval sem významné osobnosti, mezi jinými hvězdáře Tychona Brahe, jenž vlastnil sídlo v nedalekých Benátkách nad Jizerou.

Foto: Vratislav Konečný

Město bylo posádkovým, sloužil tu u dragounů i poslední císař monarchie Karel I.

Ale jezdili sem i další Habsburkové – Ferdinand I. a Maxmilián II. Majetkem královské komory byl zámek v letech 1547 až 1860, to sem na letní sídlo jezdili zmínění Habsburci. Nechali zvelebovat nejen zámek, ale i rozsáhlou italskou zahradu s míčovnou a letohrádkem.

Ze zámku vyjížděli panovníci ke korunovaci do Prahy, aby se stali českými králi. Jel tudy Karel VI., Marie Terezie, i poslední korunovaný český král Ferdinand V. Marie Terezie se na zámku seznámila s budoucím chotěm Františkem Štěpánem Lotrinským.

Foto: Vratislav Konečný

Habsburkům se věnuje převážná část expozice.

V roce 1813 se na zámku sešli rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a pruský král Bedřich Vilém III. Připravovali protinapoleonské tažení, toho roku schůzek mocnářů na našem území bylo více.

Císař sloužil u dragounů

Brandýský zámek mezi lety 1860 až 1915 sloužil lotrinské habsburské větvi, konkrétně Leopoldovi II. a jeho synovi, cestovateli a vědci Ludvíku Salvátorovi, jemuž je věnována část expozice.

Foto: Vratislav Konečný

Renesanční sgrafita na nádvoří

Ludvík Salvator ustanovil svého komorníka Antonia Viviese y Colom univerzálním dědicem, od něho odkoupil panství a zámek císař Karel I. za osm milionů rakouských korun a začal ho modernizovat a rekonstruovat. To netrvalo dlouho, stát vše přebral v roce 1919 jako konfiskát habsburského majetku.

Poslední rakouský císař Karel I. byl i posledním šlechtickým majitelem zámku. Brandýs znal již z časného mládí, sloužil tu v gardovém dragounském pluku, sem přijel i na podzim 1911 se svou novomanželkou císařovnou Zitou na svatební cestu. Manželský pár přivítali na mostě slavobránou, všude vlály vlajky, na náměstí zářila blikající koruna. Po rozpadu monarchie musel Karel odejít do exilu na Madeiru, kde také zemřel.

Foto: Vratislav Konečný

Posledním šlechtickým majitelem byl Karel I.

Nejen o Habsburcích

Veškeré peripetie spolu se spoustou dobových materiálů nejen o Habsburcích se dozvíte při návštěvě tohoto půvabného zámku spravovaného městem. Nechybí ani novodobá historie připomínající armádu a naše válečné hrdiny, zrovna jako poválečné PTP.

Nádvoří zdobí nádherná sgrafita, výjevy představují především mytologii a lovecké výjevy. V sálech původního hradu je rozsáhlý rodokmen královských a šlechtických rodů.

Foto: Vratislav Konečný

Kolem města se rozkládal velký honební revír.

Mohl být prezidentskou rezidencí

Po vzniku republiky se uvažovalo, že by brandýský zámek mohl být letním sídlem prezidentů, nakonec ale volba padla na Lány. Do objektu se nastěhovala státní správa lesů. Do užívání ho město získalo až v roce 1995. Následovala řada prací, aby mohl být zpřístupněn veřejnosti, to se stalo v roce 2004.

Foto: Vratislav Konečný

Ve zdi naproti zámku je socha Milenka Rudolfa II., autorka Milena Čížková.

Brandýské zajímavosti

Významnou každoroční akcí je Audience u císaře Karla I. za účasti zahraniční šlechty a diplomatického sboru (konec dubna, začátek května). Dále zmiňme Rudolfinské slavnosti, Symposium Ludvíka Salvatora, Brandýské šermířské rozvernosti, Class Festival…

Ve městě je obnovená synagoga, renesanční katovna s expozicí, oblastní muzeum, židovský hřbitov, několik kostelů.

Na Grabštejně objevili hradiště Olšice

Cestování

Reklama

Výběr článků