Hlavní obsah

Renesanční vila v Netolicích opticky klame fasádou

24. 8. 2011, 6:45
Novinky, text: Milan Šilhan, editace: Kristýna Křížová

Vzácná renesanční vila v areálu zámku Kratochvíle u Netolic obehnaná vodním příkopem má opravdu nevšední fasádu. Na ní jsou k vidění malby, které vyvolávají dojem trojrozměrnosti. Optická iluze je velmi zdařilá a stavbě dodává na zajímavosti.

Článek

Nedaleko Netolic začal Vilém z Rožmberka od roku 1581 budovat areál renesanční vily – jedné z prvních staveb toho typu v Čechách. Po vyhloubení základů začala probíhat vlastní stavba.

Vilém stavbu svěřil svému dvornímu architektovi Baldassarovi Maggimu. Symetrický areál obdélného půdorysu ohraničovala ze tří stran zeď s vestavěnými domky. Na jižní straně uzavíralo areál hospodářské křídlo s kaplí.

Iluzivní malba klame návštěvníkovo oko

Uvnitř areálu se nacházel obdélníkový ostrov obehnaný vodním příkopem, do jehož přední části Maggi umístil patrovou vilu s průčelími zdobenými iluzivní - tzv. chiaroscurovou malbou (za použití odstínů jedné barvy došlo k vytvoření dojmu trojrozměrnosti).

Vilu dotvářela zahrada rozčleněná do pravoúhlých záhonů a vybavená fontánami a jinými vodními díly.

Představu o celém areálu poskytuje veduta (ta je věcným zachycením podoby stavby) od malíře Jindřicha de Verle.

V každém podlaží vily tvoří ústřední prostor vstupní hala, kterou ze tří stran obklopují další prostory. Na výzdobě interiéru se podílel štukatér Antonio Melana i malíř Georg Widman. Malířovým dílem je například výmalba vstupního sálu s loveckými výjevy na klenbách a figurami různých zvířat v lunetových výsečích.

Oba uvedení umělci se podepsali i na výzdobě interiéru kaple. V ní se ukrývá jeden z mála skutečných interiérů české renesance.

Západní část prvního patra zaujímá Zlatý sál, jehož klenbu, bohatě vyzdobily štukatury (plastické reliéfní dekorace).

Na Zlatý sál navazovaly Zlatý pokoj a ložnice. Do opačné severovýchodní části architekt umístil tzv. Bílý pokoj, Modrý pokoj a Zelenou komoru - ta sloužila Vilémově čtvrté manželce Polyxeně z Pernštejna.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků