Hlavní obsah

Nejčastější otázky k mýtům o dřevostavbách

17. 8. 2012, 8:01
Právo, Karolína Černá

Nejčastější mýtus, že dřevostavba má oproti zděnému domu výrazně nižší životnost, je naprosto neopodstatněný. Dřevostavba totiž vydrží přesně to, co zděný dům.

Foto: VEKRA STAVEBNÍ

Nízkoenergetická dřevostavba vhodná do klasické nebo řadové zástavby rovinatého nebo mírně svažitého terénu. RD Lítkovice, Mladá Boleslav.

Článek

Nejstarší dochovaná stavba ze dřeva z roku 1056 - pagoda v Číně - je jednou z mnoha dodnes funkčních staveb, které vyvracejí tvrzení, že dřevostavby dlouho nevydrží.

Například Albert Einstein si v roce 1925 nechal postavit své letní sídlo v německém Caputhu jako panelovou dřevostavbu. Tento dům stojí dodnes. Ano, byl opravován. Dřevostavbu je nutné rekonstruovat třeba po 20 letech, ale ruku na srdce: o kterou stavbu se nemusíme vůbec starat?

Foto: EUROPANEL

Katalogový dům Eta je řešením pro menší rodinu, která dává přednost domu před bytem. Užitná plocha domu je necelých 100 m2, dům disponuje půdou, kterou lze využít jako rozsáhlý úložný prostor. Dodávka na klíč 1,9 milionu Kč.

Oprava a přestavba moderní dřevostavby jsou snazší než u zděných domů. Stavební systém umožňuje svojí konstrukcí a použitými materiály jednoduchou rekonstrukci rozvodů, změny dispozic, obnovu interiérů i exteriérů. V případě potřeby se dřevostavba velmi snadno demontuje a nahradí novější modernější stavbou.

Hoří dřevostavba rychleji než zděný dům?

Účinnost protipožárních opatření v dřevostavbách byla již několikrát prakticky testována. Výsledky prokazují zcela vyhovující vlastnosti.

Dřevo jako každý materiál při určité teplotě hoří. Technická norma konstatuje, že dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích (trámech) totiž brání dalšímu ohoření. U objemných dřevěných kusů pronikne oheň do zhruba dvou- až třícentimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zpomalí či zastaví, neboť povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku.

Foto: HAAS FERTIGBAU

Montované rodinné dřevostavby lze bez problémů přizpůsobit speciálním požadavkům klienta. Rodinný dům Harmony 3, cena domu na klíč 2,7 milionu Kč.

Dřevo hoří předvídatelným, spočitatelným, do určité míry řiditelným způsobem. To je jeho obrovská výhoda při hašení požáru. Naproti tomu se ocelové konstrukce hroutí naprosto náhle, neočekávaně a naráz. V USA jsou proto po zkušenostech z 11. září 2001 v některých případech ocelové skelety budov chráněny dokonce dřevěnými obklady.

Splňuje dřevostavba podmínky protipožární ochrany?

Každá stavba, nejenom dřevostavba, musí splnit podmínky protipožární ochrany tak, aby se zabránilo ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a ztrátám na majetku. Každá technologie pro stavbu zděných domů i pro montáž dřevostaveb prochází certifikací podle zákona o technických požadavcích na výrobky.

Bez této certifikace není možné stavební systém ani prodávat. Projekt plánované stavby musí zároveň obsahovat požární zprávu, bez které by investor nedostal stavební povolení. Ve zprávě technik definuje prvky protipožárního charakteru.

Jsou dřevostavby ohroženy plísněmi?

Když je stavba špatně navržena, nekvalitně provedena nebo nevhodně užívána, je riziko výskytu plísní stejně časté jako u jakékoli jiné stavby. Problémy s plísněmi na stěnách odbourá především důsledná projekční příprava. Plísně se totiž většinou objevují z důvodu nízké povrchové teploty stěny v interiéru.

Dřevokazné houby a červotoči mohou pro dřevostavbu představovat nebezpečí pouze při nedostatku zkušeností při výstavbě (obvykle při výstavbě svépomocí) nebo zanedbání pravidelné údržby. Základem je zvládnutí principů tzv. konstrukční ochrany dřeva, které zamezují vnikání vlhkosti do konstrukce a nežádoucímu proudícímu vzduchu.

Je dřevostavba v případě živelní pohromy stabilní?

Časté opakování extrémních výkyvů počasí nutí investory ve střední Evropě věnovat pozornost odolnosti domů vůči přírodním živlům. Stavby prováděné technologií konstrukčních izolovaných panelů (tzv. SIPs = structural insulated panels) mají vynikající odolnost proti zemětřesení i vichřicím. Stabilitu panelových konstrukcí potvrdily i americké úřady, když v roce 2004 schválily technologii jako vhodnou do všech seizmicky ohrožených oblastí.

Foto: EUROPANEL

Dřevostavba Lupo z řady Light Building je důkazem, že k hlavnímu modulu lze bez problémů přistavovat další. Používají se lehké sendvičové konstrukční materiály na bázi tepelných izolantů a konstrukčních desek na bázi dřeva.

Domy ze SIPs panelů, postižené živelními pohromami, zůstávají stát téměř bez poškození, zatímco stavby z ostatních konstrukčních systémů se hroutí. Je to dáno konstrukcí panelu - tuhým izolačním jádrem oboustranně a celoplošně olepeným OSB deskou. Takto vyrobený panel se ani při extrémním zatížení nedeformuje.

Mají dřevostavby špatnou akustiku?

Kolem špatné akustiky dřevostaveb přetrvávají mýty, jejichž prapůvod vznikl ve stavbách realizovaných za socialismu. Tehdejší výrobci byli limitováni omezeným výběrem materiálů, ale i nekvalitou a nedodržováním technologických postupů. Dnes se u každé stavby sleduje tzv. vzduchová neprůzvučnost. Co to je, pochopíme po výměně starých zdvojených oken za nová dřevěná nebo plastová okna.

Škvíry u starých oken propouštěly hluk zvenčí, moderní okna dokonale těsní. To samé platí pro stěny. Dnes jde o vzduchotěsné konstrukce bránící energetickým ztrátám. Tím se výrazně zlepšuje i vzduchová neprůzvučnost stavby.

Budeme v přízemí dřevostavby slyšet každý krok z horního patra?

Nebudeme v případě, že strop bude dostatečně tzv. tuhý, při zatížení se nebude prohýbat. Do konstrukce stropu se musí vložit pružné materiály na bázi minerálních, skelných nebo dřevních vláken, které kročejový útlum výborně řeší.

V případě vysoce nadstandardních požadavků lze do konstrukce stropu zakomponovat i litou betonovou desku nebo betonovou dlažbu. V každém případě se podlaha druhého nadzemního podlaží provádí jako plovoucí. Volné položení desek bez jejich pevného spojení s podkladní konstrukcí stropu přeruší všechny akustické mosty.

Je dřevostavba dražší než zděný dům?

Nelze vždy říci, že dřevostavba vyjde levněji než klasický zděný dům. V jejím případě je stavba rychlejší a jsme šetrní k přírodě, materiály lze recyklovat a časem vyděláme na úsporném vytápění.

Foto: HAAS FERTIGBAU

U rodinného domu typu Basic Line Venezia se dřevo uplatňuje nejen jako základní stavební materiál, ale i jako prvek výrazně ovlivňující tvář celého domu.

Provází dřevostavbu náročná projektová příprava?

Při výstavbě zděných objektů se často pracuje pouze s dokumentací pro stavební řízení, nikoli už s dokumentací prováděcí. Projektant připravující plán zděného domu neodpovídá za samotné provedení stavby. To bývá v režii dělníků. Tento postup může vést k šetření materiálem, někdy také k nedodržování technologických postupů. Případné nedokonalosti se u zděné stavby odstraňují jen velmi těžko.

V případě panelové dřevostavby je vždy potřeba montážní dokumentace a statický posudek. Montážní dokumentaci připravuje odborník a podle ní dřevostavbu řídí krok za krokem. Je to manuál, kterého se drží samotní dělníci, v případě solidních firem také speciálně vyškolení.

Je panelový systém dřevostaveb složitou technologií?

Z technologického hlediska je panelový systém jednodušší než v případě zděných objektů. Na montáž hrubé stavby se používá jeden postup. Technologie panelových dřevostaveb vylučuje z procesu výstavby všechny tzv. mokré procesy. Výstavba je tudíž jednoduchá, rychlá a riziko vad se snižuje na minimum.

Foto: EUROPANEL

Největší výhodou panelové dřevostavby je rychlost realizace - stavba tohoto domu trvala čtyři měsíce. Dům s bezbariérovým přístupem má navíc velmi moderní design. Individuální projekt za 5,2 milionu Kč.

Co je dřevostavba

Dřevostavbou označujeme domy s nosnou konstrukcí ze dřeva. Dřevostavby mohou být ale také materiálově kombinované, např. dřevo-ocel nebo dřevo-beton.

K čistým dřevostavbám řadíme lehké sloupkové konstrukce, srubové konstrukce, těžký skelet používaný pro velké objekty, jako jsou školy a administrativní budovy. Relativní novinkou jsou masivní dřevěné panely.

Některé stavby se montují z tzv. sendvičových panelů. Stěny, stropy i střešní desky se přivážejí na stavbu již hotové z výrobny. Izolace se v tomto případě vkládá mezi dvě vrstvy dřevoštěpkových desek nebo překližky. Celý panel zpevňuje rám z masivu.

Reklama

Související témata:

Související články

Zubatá kráska je pomocník k nezaplacení

31. 7. 2012, 12:56

I když venku stále vládne léto, brzy jej přemůže podzim. Po roce se opět vrátíme k večerům u čaje a jako každý rok budeme chladem donuceni začít topit. Mnoho...

Výběr článků