Hlavní obsah

Dvojvila sládka a ředitele pivovaru v Plzni odráží prestiž jejich postavení

9. 12. 2020, 12:24
Novinky, Text: Jana Synková, Petr Domanický, editace: Kristýna Křížová

Ve třicátých letech dvacátého století uspořádal Měšťanský pivovar v Plzni soutěž na nový obytný dům pro vrchního ředitele a vrchního sládka a současně soutěž na obytné domy pro své zaměstnance. S ohledem na blízkost administrativní budovy pivovaru nakonec architekti zvolili klasicizující řešení dvojvily inspirované antickými vzory.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Plzeňského kraje

Pozoruhodná architektura se nachází na adrese U Prazdroje 1, 3, čp. 64, 74, Plzeň.

Článek

Příprava projektů na výstavbu vily měla celkem komplikovaný vývoj, jak dokládají i nejednoznačné výsledky architektonické soutěže. Té se zúčastnili architekti Hanuš Zápal, Václav Neckář a František Němec. Ani jeden z jejich návrhů totiž nebylo možné bez úprav realizovat.

Nakonec zvítězil Zápalův projekt, ve kterém se předpokládalo zboření všech starších domů před správní budovou a jejich nahrazení rozsáhlou zahradou, v jejímž středu by vznikla dvojvila. Porota tedy rozhodla, že budova vznikne podle Zápalova projektu, nicméně za spoluúčasti Františka Němce.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Plzeňského kraje

Interiér vily je vkusný a uměřený se zachovalými historickými prvky.

Stavbu provedla plzeňská firma Josefa Štiky. Dvojvila byla z důvodu nestabilního podloží v blízkosti řeky Radbuzy založena na betonové desce uložené na celkem 270 pilotech, které slouží jako podpůrné základové konstrukční prvky.

Kdysi luxusní nájemní bydlení majitele Johanna Krause stojí za pozornost i dnes

Tipy a trendy

Na interiérových materiálech se nešetřilo

Před dokončením stavby se oba obyvatelé vily rozhodli, že nejvýznamnější místnosti v přízemí nechají zařídit luxusním nábytkem dle návrhu firmy Emil Gerstel z Prahy.

Například v bytě vrchního ředitele Plášila byla navržena hala v anglickém slohu v dubu, po obou stranách cihlového krbu měly být skříňky pro likéry, kuřivo a pušky.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Plzeňského kraje

Stavba umožňuje pobyt na čerstvém vzduchu na prostorných terasách.

Dvojvila je samostatně stojící, symetrický objekt se suterénem a dvěma až třemi podlažími na nepravidelném půdorysu přibližného tvaru obdélníku.

Dům má dvě obdobné a zrcadlově umístěné části. Centrem dispozice obou bytů jsou dvoupodlažní, bohatě dekorované haly s ochozy s dřevěným zábradlím.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Plzeňského kraje

Pohled na architektonicky cenné stavby v Plzni na dobovém snímku.

Dvojvila je umístěna v zahradě, která při nábřeží Radbuzy navazuje na administrativní budovu pivovaru. Ta, stejně jako celé prostředí objektu, byla ve druhé polovině 20. století značně degradována, zejména v souvislosti s výstavbou nové silniční křižovatky. Vila dnes slouží jako administrativní budova pivovaru.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků