Hlavní obsah

Stavba: Cihla k cihle

8. 6. 2007, 8:31
Právo, Novinky, Jana Špatzová

Pokud stavíme dům, je důležité zvolit ten správný zdící materiál. Jaké parametry bychom měli sledovat, abychom si zajistili příjemné bydlení a tepelnou pohodu? Sledujeme v první řadě tepelný odpor a akumulaci zdiva, odolnost proti vlhkosti, objemovou stálost. Pozornost bychom měli věnovat také schopnosti dobře izolovat zvuk.

Článek

Poměr kvality a ceny by měl být úměrný. Asi je zbytečné kupovat drahé zdivo na chatu, ale stavět dům z levných cihel se také nedoporučuje.

Stará dobrá cihla

Domy z pálených cihel stavěli lidé již před několika tisíci lety. S oblibou je používali stavebníci v Mezopotámii, své domy z nich budovali Egypťané i Babyloňané. Pálená cihla vždy vynikala kvalitou, nenáročností na suroviny, skvělými užitnými vlastnostmi a dlouhou životností.

Pálená cihla v současnosti znamená především velkoformátový cihelný blok se spojením ve svislé spáře na pero drážku. Uvedený systém přináší stavebníkovi zpřesnění a zrychlení samotné výstavby. Další výhodou je i významná úspora malty, neboť tento typ zdiva se maltuje výhradně v ložné - vodorovné spáře.

Materiál, z kterého dům postavíte, hraje v jeho budoucím provozu velkou roli. Foto archív firem Wienerberger, Liapor, Ytong

Na obvodové zdivo, které je prubířským kamenem každého domu, lze využít jak klasické cihelné bloky v tloušťkách od 365 do 440 mm, tak speciální tepelně superizolační zdivo (Si). V kombinaci s tepelným izolantem tu najdou využití cihly se zvukoizolačními vlastnostmi (AKU).

Broušené cihly (CB) nabízejí výstavbu s ložnou spárou o tloušťce pouze jeden milimetr. Vnitřní nosné příčky lze vybudovat z běžných cihel. Stejně tak je možné sáhnout i po speciálních zvukověizolačních cihlách (AKU), které se vyrábějí v tloušťkách od 190 do 300 mm. V případě nenosného příčkového zdiva se používají cihly o tloušťkách 65 a 115 mm.

Broušené cihly

Žhavým trendem dneška je výstavba z broušených cihel. Ačkoli tenkovrstvé zdění neboli zdění na maltu pro tenké spáry u nás bylo před pár lety naprosto neznámé, dnes jde o jednu z nejoblíbenějších stavebních technologií. POROTHERM CB nabízí sortiment s pěti formáty broušených cihel, v budoucnu se však počítá s jeho dalším rozšířením. Naprosto převratnou novinku v sortimentu broušených cihel představují doplňkové formáty broušených cihel.

Broušené cihly lze využít pro všechny typy zděných staveb. Díky jejich úpravě zbroušením na výšku 249 mm lze s nimi zdít při tloušťce ložné spáry pouhý 1 mm. Uvedený postup proti zdění z nebroušených bloků snižuje pracnost až o 25 %, zvyšuje úsporu malty pro zdění o 84 % a má zásadní vliv na snížení technologické vlhkosti vnesené do stěny při zdění a následné rychlejší vysychání zdiva.

Při uvedené technologii také nehrozí vznik dílčích tepelných mostů, které představují ložné spáry mezi jednotlivými vrstvami cihel z obyčejné malty. Zdivo z broušených cihel je zhruba o 5 % ekonomicky výhodnější než zdivo z cihel P+D, důvodem je právě menší pracnost a nižší spotřeba malty.

Přesné zdění s tvarovkami

Na milimetr přesné zdicí prvky se stejnou výškou (248 mm) mají ložné spáry zbroušené na speciální lince. K dokonale přesným svislým plochám vyráběných tvarovek se zbroušením získávají i dokonale rovnoběžné vodorovné plochy s rovinnou přesností 0,2 mm.

Broušené tvarovky Liapor se tak řadí mezi zdicí prvky s velmi vysokou tvarovou a geometrickou přesností a vyzdívání je možné provádět na tenkou zdicí maltu o tloušťce pouze 2 mm. Broušená tvarovka Liapor KSL s rozměry 247x365x248 mm váží zhruba 12 kg. Na 1 m2 zdiva se spotřebuje 16 kusů (na 1 m3 zdiva 43 kusů).

Zdicí materiál vybírejte pečlivě. Foto archív firem Wienerberger, Liapor, Ytong

Tenkovrstvá speciální zdicí malta připravovaná ze suché směsi se aplikuje pomocí maltovacích boxů, nanášecího hřebene nebo lžíce s hřebenem. Spojovací malta klasických zdicích prvků (cihel, tvárnic, tvarovek) představuje ve standardně provedené stěně nehomogenní prvek.

Naproti tomu kalibrované zdivo s tenkou zdicí maltou se dá pokládat za kompaktní monoblok, a to posouvá celý systém zdiva Liapor do nové dimenze. Nová technologie zdění s kalibrovanými tvarovkami Liapor vykazuje ve srovnání se zdivem standardním prokazatelné vylepšení v řadě parametrů (např. zmenšuje se rozdíl mezi tepelným odporem zdicího prvku a tepelným odporem celého fragmentu zdiva, což znamená odstranění tepelných mostů).

Lehký pórobeton

Nejmladší zdicí prvek. Původně se používal jen jako nenosné izolační stavivo. Nyní je to plnohodnotně komplexní stavební systém určený pro celou hrubou stavbu. Pórobeton z křemičitého písku a vápna je bílé barvy a pórobeton z elektrárenského popele a vápna má barvu šedavou. Oba druhy se vylehčují plynem.

Pórobeton má vynikající tepelné vlastnosti, které zajišťuje vzduch jako nejlepší tepelný izolant. Má také velmi nízkou objemovou hmotnost a dostatečnou únosnost. Předností pórobetonových tvarovek je jednoduché upravení.

Tvarovky lze přímo na místě upravit řezáním obyčejnou pilou, můžeme je hoblovat i snadno do nich vrtat. Vytvoření drážky pro elektroinstalaci je otázkou okamžiku. Především díky použití naprosto přesných tvarovek výrazně klesá spotřeba malty, navíc tenké tvarovky umožňují použití jednovrstvých omítek, což výrazně snižuje náklady na výstavbu.

Reklama

Související témata:

Související články

Správný okap je dobrá investice

25. 4. 2007, 9:15

Správný výběr okapového systému vám může v budoucnu ušetřit spoustu času i peněz. Proto byste se před koupí měli poradit s odborníky ve specializované firmě.

Originální zelená fasáda pro dům

16. 5. 2007, 9:33

Dům oděný do zelených šatů je ve srovnání s šedí klasické fasády originální, ať už se po něm šplhá psí víno, přísavník nebo pnoucí růže.

Výběr článků