Hlavní obsah

Největším nebezpečím pro staré roubenky je vlhkost

30. 4. 2015, 12:18

Pan Remigius je hospodským v roubence na Bakově u České Skalice ve východních Čechách. Před prodloužením pronájmu restaurace ho zajímalo, zda ho nečekají nějaké zásadní investice do budovy restaurace. Kontaktoval inspektora nemovitostí, aby zjistil, v jakém technickém stavu se dům skutečně nachází.

Foto: Archiv Nemopas

Historická stavba je poloroubené konstrukce se střechou z vláknocementové krytiny.

Článek

Jeho ostražitost byla zcela na místě. Roubená část domu byla totiž v roce 2002 podepřena doplňkovou dřevěnou konstrukcí, a přesto je ve štítě značně vychýlena směrem ven z budovy.

Laik se nemůže ubránit pocitu, že se každou chvíli zřítí. Navíc, mezi nejstarší, poloroubenou částí budovy a novější kamennou částí je trhlina, která by problém jen zpečetila.

Foto: Archiv Nemopas

Z konstrukčního hlediska je nejcitlivější částí stavby roubená část, která je více než 150 let stará a je citlivá na působení vlhkosti a následné napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.

Inspektor se proto zaměřil na statiku roubené konstrukce a samozřejmě také na vlhkost dřeva. Ta totiž zásadně ovlivňuje jeho trvanlivost.

Zajímavost
Pokud to je možné, je pro zjištění vlhkosti lepší použít zapichovací sondu než kontaktní. Naměřené hodnoty vlhkosti nejsou potom tak významně ovlivněny nátěry a povrchovou vlhkostí dřeva.
Foto: Archiv Nemopas

Vlevo od dveří je viditelná trhlina mezi poloroubenou nejstarší částí stavby a zbytkem budovy vpravo.

Vlhkost dřeva roubené části hospody na Bakově se pohybovala mezi 5 a 15 procenty hmotnostní vlhkosti, což jsou hodnoty, které zajišťují, že hmyz a houby dřevo nenapadnou. Kritickou hodnotou je hmotnostní vlhkost dřeva přes 18 %.

Foto: Archiv Nemopas

Měření hmotnostní vlhkosti dřeva v nejexponovanějším místě, kde dřevěný sloupek dosedá na zděnou podezdívku.

Foto: Archiv Nemopas

Nejexponovanější místo dřevěné konstrukce stěn z vnitřní strany. Vlhkost je zde také v pořádku.

Měření ukázalo, že dřevo je suché a že je tedy chráněno proti napadení. V tomto směru může být hospodský i majitel objektu v klidu. Co ale vychýlený štít?

Inspektor se zaměřil na propojení roubeného štítu se zděnou částí stavby. Ukázalo se, že štít drží mohutné stropní trámy vedené od něj až do zděné části stavby a dále dodatečně provedené zavětrování podél stěn kolmých na štít. Krajový stropní trám ve štítě však podpírá poměrně subtilní ocelový nosník.

Foto: Archiv Nemopas

Podezdívka je od zemní vlhkosti oddělena dodatečně vloženou hydroizolací a hlavně poměrně velký přesah střechy brání tomu, aby déšť dopadal přímo na dřevěné stěny.

Toto místo bude vhodné podepřít dřevěným sloupkem až do zděné podezdívky podobně, jako tomu je u stropních trámů mezi okny. Po této úpravně bude možné ocelový nosník odstranit. Náklady na takovém zajištění jsou naštěstí v řádu jednotek tisíců korun, takže žádné zásadní investice do statického zajištění nejsou v tuto chvíli nutné.

Foto: Archiv Nemopas

Na levé straně štítu podpírá střechu ocelový profil, který nevypadá, že by mohl střechu unést. Bude nutné stropní trám podepřít dřevěným sloupkem až do podezdívky.

Staré dřevěné budovy vyžadují neustálou pozornost, prasklá taška nebo oplechování parapetu mohou způsobit nenapravitelnou škodu na dřevěné konstrukci. Na Bakově teď mají na dva roky pokoj, pak bude užitečné stav domu a hlavně střechy znovu zkontrolovat.

Autor: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. U nových domů a bytů inspektor pomáhá majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.

Řešíte problém s nemovitostí, podobně jako hospodský na Bakově? Kontaktujte nás, pomůžeme vám problém vyřešit a jeho řešení budeme sdílet s ostatními v rubrice Nemoci nemovitostí.

Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je ji možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů.

Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.

Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

Reklama

Související témata:

Související články

Z výhodné koupě domu se stala noční můra

2. 4. 2015, 14:02

Paní Jana se rozhodla, že si koupí starší dům v obci u Prahy, který si našla v nabídce realit na internetu. Důvodem její volby byla poloha blízko dálnice, dále...

Výběr článků