Hlavní obsah

Připojil fotovoltaické panely a málem vyhořel

23. 4. 2015, 11:08

Pan Karel se nadchl pro ostrovní fotovoltaické solární systémy. Energie z nich se nedodává do sítě, ale spotřebovává se přímo v domě, například na svícení a ohřev teplé vody. Jeho domek má šikmou střechu s ideální orientací. Proto si hned, jak to bylo finančně a provozně možné, fotovoltaické panely pořídil.

Foto: Nemopas (4x)

Nové fotovoltaické panely na rodinném domku byly připojeny do starého rozváděče.

Článek

S pomocí pokrývače je instaloval na střechu a sám si je podle návodu připojil k elektroinstalaci. Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domku začala k všeobecné spokojenosti bezproblémově fungovat...

Foto: Nemopas

Přehřátí nedostatečně utažených vodičů na svorkovnici způsobilo vznícení rozváděče.

Jednou v létě ale Karlova manželka, která byla naštěstí doma, ucítila kouř. Hledala jeho zdroj a s hrůzou zjistila, že jejich elektrický rozváděč hoří.

Požár se naštěstí podařilo s pomocí sousedů uhasit, ale rozváděč byl úplně zničený. Kdyby nebyla manželka pana Karla doma, mohlo dojít k mnohem větší tragédii.

Foto: Jan Homola

Schodiště chrání vrátka proti průniku příliš malých obyvatel domu.

Příčinou požáru byl fakt, že přívodní kabely od fotovoltaických panelů do rozváděče nebyly na svorkovnici dostatečně utaženy. Při extrémním příkonu pak došlo k přehřátí kabelů a následnému vznícení rozváděče.

Foto: Akreditovaná zkušebna Dekprojekt

Normální a termovizní snímek rozváděče v rodinném domku po spuštění myčky. Na příslušném jističi došlo ke zvýšení teploty o více než 2°C, což svědčí o přetížení vodičů nebo špatném utažení vodiče na svorkách jističe.

Jak se vyvarovat podobné nebezpečné situace?

Příklad pana Karla jasně dokumentuje, že svépomocné zásahy do elektroinstalací představují jedno z hlavních rizik požárů rodinných domků.

Jak ale postupovat v situaci, kdy si člověk kupuje starší dům a není odborníkem na elektroinstalaci a další specializované obory ve stavebnictví?

Foto: Akreditovaná zkušebna Dekprojekt

Revizní technik sejmul kryt jističů a bylo zjištěno, že problém je ve špatně utaženém vodiči na svorce jističe.

Řešením může být provedení inspekce nemovitosti před koupí domu. Když inspektoři Nemopas kontrolují technická zařízení, a u elektroinstalace neexistuje revize, nebo je po rekonstrukci napojena nová část rozvodů na stávající, provádí se vždy termovizní proměření elektroinstalace.

A právě termovizní proměření může identifikovat místa, kde dochází k přehřívání a hrozí riziko požáru. Zde pak musí nastoupit oprávněná osoba a provést příslušnou opravu.

Autor: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

INZERTNÍ SDĚLENÍ

Jedním z možných způsobů, jak eliminovat podobná nepříjemná překvapení na nemovitosti, je prověření všech technických rizik na ní. Pro základní laické prověření lze využít publikaci ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ, která vychází z metodiky inspekce nemovitostí NEMOPAS.

ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ je odborná publikace, která se zaměřuje na problematiku vad a poruch staveb a je určena pro laickou veřejnost. Klade si za cíl předat dlouholeté zkušenosti inspektorů NEMOPAS, soudních znalců ze znaleckého ústavu DEKPROJEKT a expertů z Akreditované Laboratoře ATELIER DEK všem, kteří mají zájem o základní prověření technického stavu nemovitostí určených k bydlení.

Encyklopedie vad nemovitostí je rozdělena na tři díly. Do prvního dílu jsou zařazeny ty obory, které podle názoru autorů zásadně ovlivňují funkčnost nemovitosti - STATIKA, HYDROIZOLACE - či se dají relativně jednoduše kontrolovat a diagnostikovat - POVRCHY. Ve druhém díle jsou představeny vady a poruchy v dalších základních technických oborech týkajících se technického stavu nemovitostí - ZVUK A HLUK, POŽÁR A BEZPEČNOST, ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST, ÚNIKY TEPLA. Ve třetím díle, který v těchto dnech nově vyšel, jsou zahrnuta rizika spojená s TECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM BUDOV.

Vůbec nezáleží na tom, zda čtenáři nemovitost zrovna kupují, nebo již nějakou vlastní či užívají. Jde o to, aby s pomocí této publikace sami dokázali vytipovat rizika jejího technického stavu, která by jinak mohla zůstat skryta, a podle toho se vědomě rozhodovali, co s nemovitostí dál.

Reklama

Související témata:

Související články

Z výhodné koupě domu se stala noční můra

2. 4. 2015, 14:02

Paní Jana se rozhodla, že si koupí starší dům v obci u Prahy, který si našla v nabídce realit na internetu. Důvodem její volby byla poloha blízko dálnice, dále...

Výběr článků