Hlavní obsah

Platnost evidenční kontroly aut by se mohla prodloužit na rok

27. 9. 2022, 16:46

Platnost evidenční kontroly motorových vozidel by se mohla prodloužit z nynějších 30 dní na jeden rok. Vláda v novele zákona, kterou nyní projednává Sněmovna, navrhla prodloužení až na dva roky. Sněmovní hospodářský výbor však doporučil lhůtu pouze roční.

Foto: Novinky

Protokol o evidenční kontrole (ilustrační foto).

Článek

Dvouletá lhůta je podle poslance ANO Martina Kolovratníka příliš dlouhá a zvyšuje korupční a kriminální rizika spojená s auty. O tom, jaká lhůta bude nakonec platit, rozhodnou poslanci. V tomto týdnu by měli pokračovat ve druhém čtení novely zákona.

Novela kromě jiného umožňuje motoristům, aby si předem rezervovali registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Novela včetně návrhu na prodloužení platnosti evidenční kontroly byla ve Sněmovně v minulém volebním období už těsně před schvalováním. Sněmovna ji ale do voleb nestihla schválit.

Stát chystá zjednodušení technických průkazů aut a elektronické zápisy

Sněmovní hospodářský výbor také doporučuje, aby se v případě, že se jako nový vlastník silničního vozidla zapisuje jeho dosavadní provozovatel, nemusela také podstupovat evidenční kontrola. Podle dřívějšího vyjádření zpravodajky Zuzany Ožanové (ANO) půjde třeba o případy ukončení leasingu. V takovém případě by se také hradil pouze padesátikorunový poplatek, zatímco nyní je to podle poslankyně až 800 korun jako za novou registraci vozidla.

Vládní návrh počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Proto se podle vlády jeví povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole jako nadbytečná.

Registrační značku bude možné rezervovat až na jeden měsíc. Žádost bude muset obsahovat VIN vozidla, a pokud vozidlo VIN nemá, alespoň číslo podvozku.

Vláda projedná zjednodušení pro motoristy při registraci vozidel na úřadech

Vláda uvádí, že dopravci se potýkají se zbytečnými prodlevami při pořizování vozidel, neboť povolení, která ke své činnosti potřebují, jsou často vázána na registrační značku vozidla. Začít vyřizovat tato povolení si tedy mohou až poté, co je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a registrační značka je mu přidělena. Do doby, než potřebná povolení získají, však nemohou vozidlo využívat, stojí v důvodové zprávě.

Návrh zákona řeší i další změny, týkají se například technických detailů při vyřazování vozidla z provozu nebo uznávání některých dokladů. Ministerstvo dopravy v předkládací zprávě uvedlo, že při změnách vychází z dosavadní praxe na úřadech. Změny by měly usnadnit některé kroky při registraci nebo přepisu vozidla.

Zjednodušení má přinést možnost elektronického podání žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo při změně vlastníka auta. Návrh novely stanovuje, které doklady bude možné podat elektronicky. Dál ovšem bude nutné doložit některé doklady v listinné podobě při vyzvednutí osvědčení o registraci vozidla.

Návrh zákona má za cíl především převést do tuzemského předpisu požadavky EU týkající se hlavně schvalování technické způsobilosti silničních a zvláštních vozidel. Určuje například ministerstvo dopravy jako orgán pro dozor nad trhem s motory například pro lodě.

Reklama

Výběr článků