Hlavní obsah
Pont du Gard Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR

Jak se vyznat v pojmech

Největší nedorozumění a zklamání bývají důsledkem toho, že pod stejnými slovy si každý představí něco jiného, co odpovídá jeho zkušenostem, v ošidnějším případě jeho přání. Na základě zkušeností uvádíme vysvětlení těch pojmů, kde dochází nejčastěji k omylům.

Pont du Gard Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR
Jak se vyznat v pojmech

Zájezd

Za zájezd se sice v běžné mluvě označuje každá organizovaná cesta ve volném čase, ale pokud jde o vztah organizátora a cestujícího ve světle platných předpisů, je tomu jinak. Proč je to tak důležité? Především proto, že zvýšená ochrana spotřebitele – klienta cestovní kanceláře, která vyplývá ze zákona, se týká jen a jen zájezdů ve smyslu zákona. Takže zjednodušeně řečeno, produkt, který není zájezdem ve smyslu zákona (i když může vypadat velmi podobně a může být třeba i mnohem dražší), není předmětem pojištění organizátora pro případ úpadku a záleží až na výkladu soudu, zda organizátor musí mít v zákoně definované informační a jiné povinnosti, které platí v případě zájezdu. Jenže to už je pro cestujícího pozdě.

Zájezdem ve smyslu zákona je, stručně řečeno, předem sestavená kombinace alespoň dvou z těchto služeb:  ubytování, dopravy a dalších významnějších doplňkových služeb, pokud ta kombinace zahrnuje ubytování přes noc nebo trvá déle než 24 hodin a je prodávána za souhrnnou cenu.

Malé vysvětlení: „předem sestavená“ znamená sestavená dříve, než nastoupíte cestu. Je tedy jedno, jestli je to kombinace nabízená v katalogu, letáku či na internetu jako balíček nebo nabízená jako jednotlivé navazující služby k sestavení dle vašeho vlastního výběru nebo dokonce kombinace služeb zajištěných „na míru“ podle vašeho vlastního itineráře. To všechno zájezdem je.

Účel nerozhoduje, zájezdem mohou být i služební cesty (pokud si je neorganizuje subjekt sám pro sebe), teambuilding nebo konference. Pokud jde o souhrnnou cenu, je jedno, jestli ji vidíte jen jako jednu položku nebo jestli je sečtena z řady jednotlivých cen. Důležité je, zda ji platíte v rámci jednoho obchodního případu (to znamená stejnému organizátorovi, tedy téže firmě na stejnou cestu). Podle jiného zákona cena ovšem sečtena být má – pokud to je možné, tak již v nabídce.

O tom, jestli organizovaná cesta je nebo není zájezdem rozhoduje mimo jiné i její délka (měřeno v hodinách), respektive přenocování. Cesty kratší než 24 hodin a zároveň bez přenocování zájezdem nejsou, i kdyby vám organizátor tvrdil cokoliv jiného a prodával je na formuláři cestovní smlouvy, respektive smlouvy o zájezdu, což se někdy stává.

Cesta s přenocováním naproti tomu zájezdem je, i kdyby byla kratší než 24 hodin. Jedná se tedy například o zájezd na divadelní a jiná představení, po kterém v místě přespíte.

slavnosti Zlaté stezky,Prachatice

Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR

Prodávat zájezdy vlastním jménem smí pouze cestovní kancelář. To neznamená, že nemůžete koupit zájezd v cestovní agentuře. Vaší smluvní stranou uvedenou na smlouvě o zájezdu však musí být cestovní kancelář. Pokud vám kombinaci splňující definici zájezdu nabízí vlastním jménem kdokoliv jiný než cestovní kancelář, porušuje tím zákon. Praktickým důsledkem pro vás bude v první řadě to, že nejste nijak chráněni pro případ úpadku organizátora ani pro povinnosti, které cestovní kanceláře vůči klientům mají ze zákona. Dále už sám fakt, že firma porušuje zákon, nabádá k opatrnosti — ať už cíleně, nebo omylem. A kdo se v cestovním ruchu nevyzná natolik, aby nevěděl, že porušuje zákon, sotva může nabízet kvalitní služby. Zvláště pozor na internetový prodej s podezřele nízkými cenami. [celá zpráva]

Cestovní kancelář

Přesné vymezení ponechme zákonu, pro zákazníka je důležité, že cestovní kancelář musí mít koncesi a musí být pojištěna pro případ svého úpadku. Toto pojištění musí cestovní kancelář před koupí zájezdu na požádání doložit – můžete si vyžádat k nahlédnutí certifikát příslušné pojišťovny. Údaje o pojištění a název konkrétní pojišťovny jsou součástí smlouvy o zájezdu. Můžete si je před koupí ověřit také na webových stránkách pojišťovny, u které je CK pojištěna. Protože tento druh pojištění nabízí více než pět pojišťoven, je praktické si předem zjistit jméno pojišťovny. Webové adresy příslušných pojišťoven najdete zde.

Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR

Když kupujete zájezd u zprostředkovatele (jímž také může být cestovní kancelář), přesvědčte se o pojištění pro případ úpadku organizátora. Pojištění oné cestovní kanceláře, která ve vašem případě jedná jako zprostředkovatel, se totiž na zprostředkovaný zájezd nevztahuje!

Smlouva o zájezdu

Smlouva o zájezdu (dříve Cestovní smlouva) nově nemusí být písemná – stačí, když vám cestovní kancelář dá po jejím uzavření písemné Potvrzení o zájezdu, které musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy. Takže POZOR – smlouva platí, i když jste nic nepodepsali; stačí, když jste projevili jasný úmysl.

Vřele doporučujeme číst všechny podmínky smlouvy, zvláštní pozornost věnujte:

  • Kdo je smluvní stranou.
  • Co doopravdy kupujete – Překontrolujte si, zda napsané údaje odpovídají tomu, co jste chtěli; závazný není rozhovor s prodávajícím, i kdyby vám nasliboval modré z nebe, ani to, co si představujete, ale to, co je psáno ve smlouvě včetně všech jejích součástí.
  • pozor na smluvní podmínky – Ne vždy jsou přímo na formuláři Smlouvy, obvykle bývá ve smlouvě uvedeno, že součástí Smlouvy je Katalog nebo Všeobecné podmínky, který vám byl předán. Jenže ne vždy si ten katalog kupující opravdu vezme a opravdu celý přečte. Ve vlastním zájmu proto věnujte katalogu a zejména Všeobecným smluvním podmínkám pozornost. Ani doplňky typu „žádám pokoj s balkonem“ neznamenají, že se cestovní kancelář zavazuje ke splnění takového požadavku – to by muselo být uvedeno tak, že budete ubytováni v pokoji s balkonem.
  • Pozor na platební podmínky – Komu a jak máte platit v případě, že zájezd kupujete u zprostředkovatele, pokud zaplatíte zálohu nebo doplatek jinam, než určuje smlouva, riskujete, že nepojedete nikam, nebo budete platit znovu.
  • V žádném případě neplaťte dřív, než máte smlouvu nebo potvrzení zájezdu v ruce.
  • Podmínky pro stornování zájezdu jsou povinnou součástí smlouvy, je ale v pořádku, jsou-li uvedeny v katalogu. Neočekávejte, že vám při zrušení účasti na zájezdu (z jakéhokoliv důvodu) cestovní kancelář odpustí stornopoplatky. Pro takové případy je třeba uzavřít pojištění, nebo mít po ruce někoho, kdo by si zájezd koupil místo vás. Na to máte nárok, pokud to z technických důvodů lze učinit. Problémy bývají nejčastěji u letecké dopravy pravidelnými linkami. Při změně osoby obvykle zaplatíte jen manipulační poplatek v řádu set korun, případně ještě nové cestovní pojištění.
  • Pozor na to, jaké doklady apod. podmínky jsou pro zemi vašeho určení vyžadovány. Za jejich splnění nese odpovědnost cestující. Pokud by vaším spolucestujícím byl občan jiného státu (byť v ČR bydlel již delší dobu), mohou pro něj platit úplně jiné podmínky.

Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR

Začátek a konec zájezdu

Podle norem EU i ČR je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první služby a za konec naopak ukončení poskytnutí poslední služby. Zájezd proto začíná ten kalendářní den, kdy dojde k první službě (odbavení průvodcem na letišti, nástup do autobusu atp. – ubytování v případě zájezdů bez dopravy).

Záleží také na dopravních možnostech – cestovní kanceláře je nemohou ovlivnit. O konci zájezdu to platí analogicky. Vzhledem k možným opožděním letů se při plánování dovolené vyplatí nechat si určitou rezervu tak, abyste si při eventuálním prodloužení dovolené místo přeorganizovávání dohodnutých schůzek získaný čas v místě rekreace raději užili.

Pro posouzení délky zájezdu (a skutečné rekreace) tedy není podstatný ani tak počet dnů, ale počet noclehů. První a poslední den je určen spíše pro cestu.

Nocleh, přenocování

Podle mezinárodních zvyklostí máte pokoj v ubytovacím zařízení k dispozici zpravidla od 14:00 jednoho dne do zhruba 10-12:00 dne následujícího. Za to platíte přenocování – a je jedno, zda tuto dobu využijete, nebo přijedete později a odjedete dříve. Zkrátka, pokud při příjezdu v časných ranních hodinách chcete být ubytováni hned, zaplatíte i příjezdovou noc. Stejně tak, když odjíždíte večer nebo v noci, musíte pokoj v poledne vyklidit, nebo si připlatit.

Ubytovací zařízení

Neexistuje jednotná klasifikace ubytovacích zařízení, tím méně závazné normy, které by ta která třída hotelu měla splňovat. Zejména sezónní zařízení v přímořských (zvláště pak v chudších) oblastech mívají jednodušší vybavení, než je zvykem ve střední Evropě. Všímejte si proto popisu jednotlivých zařízení a jejich ceny v relaci k jiným kapacitám ve stejné oblasti. Výrazně nižší cena obvykle signalizuje nějakou nevýhodu – v umístění objektu, vybavení či službách. Výjimkou jsou tzv. zaváděcí ceny u nových objektů, kde je nižší cena součástí propagace. Zázraky za nízkou cenu jsou vzácnou výjimkou. Může jí být třeba superlastmoment – raději však od osvědčených firem, protože příliš levná cena je vždy podezřelá.

Označení „hotel” může znamenat jak jeden objekt, tak i celý areál, kde jsou hosté ubytováni v pavilonech mimo hlavní budovu. Počítejte s tím při posuzování vzdáleností, které budete překonávat. Tento typ rekreačních areálů bývá nazýván „resort“.

Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR

Nepředpokládejte, že je v hotelu či jeho okolí něco žádoucího, co katalog nepopisuje. Nejspíš by to předem bylo v popisu hotelu uvedeno. Všímejte si, které služby jsou zahrnuty v ceně a které jsou k dispozici za poplatek – předejdete tak nedorozumění. Pokud si nejste jisti, ptejte se.

Ptejte se rovněž, pokud vám záleží na dispozicích pokoje. Podle norem EU je například apartmán ubytování poskytující oddělenou místnost pro spaní a místnost se sedací soupravou a kuchyňským koutem. Pokud je kuchyňský kout ve stejné místnosti, jde o studio. Jenže normy jsou jen doporučené, takže se setkáte i s tím, že za apartmán je označen pokoj, kde je vše pohromadě. Zrovna tak double room by měl být pokoj s manželskou postelí a twin room s oddělenými lůžky.

double room

Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR

Stravování

Jiná zeměpisná oblast znamená rozdílné gastronomické zvyklosti, což patří ke koloritu země. V řadě případů to platí nejen o složení, ale i o množství konzumované stravy.

Kontinentální snídaně zahrnuje povinně teplý nápoj, pečivo, máslo a marmeládu/džem. Na nic víc není nárok – když někde přidají ovocnou šťávu nebo plátek sýra či salámu, je to jejich nadstandard.

Rozšířená snídaně je nadto doplněna o studený nápoj/nápoje, sýr a/nebo studené masné výrobky (uzeniny, paštika).

Bufetová snídaně probíhá formou švédských stolů, což je samoobslužný volný výběr, který nemá být menší než rozšířená snídaně, ale nemusí být bohatší. Rozsah tedy závisí na třídě objektu a místních zvyklostech.

Anglická/americká snídaně je oproti rozšířené doplněna i o horké pokrmy.

Foto: Ing. Eva Mráčková, ACK ČR

All inclusive je režim, kde je do ceny zahrnuto ubytování, strava a určené nápoje společně s využíváním stanovených zařízení a služeb rekreačního a zábavního charakteru. Rozsah se liší podle zvyklostí ubytovacího zařízení a je taxativně vyjmenován. Obvykle to bývá snídaně, oběd, večeře + něco málo ke svačinám, nápoje místní výroby (někdy v omezené době), obvykle použití lehátek a her, animace. Konzumace je obvykle vázána na osobu a objekt, eventuálně areál zařízení. Některá hotelová střediska mohou být z režimu all inclusive vyňata. Vždycky si zjistěte, co je v tomto režimu zahrnuto právě ve vámi zvoleném objektu – vycházet ze zkušeností jinde je velmi ošidné.

Balíček na cestu – lunchpacket – si většinou můžete v předstihu objednat a vyzvednout, pokud budete vědět, že se nestačíte dostavit na zaplacené stravování. V balíčku „platíte“ za to, že je pro vás speciálně připravován. Jeho složení nikdy není tak bohaté jako jídlo, které nahrazuje – diference bývá dost výrazná.

Zhlédnout x navštívit

Pokud máte v itineráři cesty uvedeno, že nějaký objekt zhlédnete, znamená to, že jej uvidíte zvenčí, někdy pouze na dálku, zatímco navštívit znamená fyzicky vstoupit na místo (do objektu). Opravdu důkladné seznámení zajišťuje prohlídka s průvodcem, což ve slovu navštívit nemusí být – a zpravidla není obsaženo.

Přímý let

Přímý let je často mylně pokládán za non-stop let, tedy let do cílového místa bez jakéhokoliv přerušení. Přímý let sice znamená, že nepřestupujete na jiné letadlo, nevylučuje však případná mezipřistání. Bez mezipřistání musí být pouze let označený jako non-stop.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků