Hlavní obsah
K provedení otvoru v nosné stěně při změně dispozice bytu se to neobejde bez stavebního povolení. Foto: Alax

Rekonstrukce bytu – kdy, co a komu ohlásit

Chystáte se rekonstruovat byt a přemýšlíte, zda se do toho můžete pustit jen tak, nebo zda budete muset práce řešit s SVJ? A co stavební úřad? Musíte stavbu ohlásit? Odpověď není jednoznačná. Záleží totiž na rozsahu rekonstrukce.

K provedení otvoru v nosné stěně při změně dispozice bytu se to neobejde bez stavebního povolení. Foto: Alax
Rekonstrukce bytu – kdy, co a komu ohlásit

Vlastníci bytových jednotek sice mají právo svobodně je užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, nesmějí však přitom změnit nebo poškodit společné části.

A strop, stěny a leckdy i stoupačky některých rozvodů jsou společnými částmi. Takže je pochopitelné, že vlastníci domů, tedy společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytové družstvo budou chtít o případných rekonstrukcích vědět.

Rekonstrukce bytu v osobním vlastnictví

Pokud tedy plánujete ve svém bytě (v osobním vlastnictví) dělat nějaké větší stavební úpravy, nezapomeňte to nahlásit SVJ, respektive osobě odpovědné za správu domu.

Správce je obvykle kvalifikovaný tak, aby poznal, které ze zamýšlených stavebních úprav vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, nebo dokonce stavební povolení, a poradí vlastníkovi, co dál.

Rekonstrukce družstevního bytu

V družstevních bytech nájemci bytů mohou provést úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu pouze tehdy, souhlasí-li s tím pronajímatel, tedy družstvo.

Kromě pomoci s roztříděním zamýšlených prací na ty, kterými se musí zabývat stavební úřad, a ty, které se můžou provádět bez ohlášení stavebnímu úřadu nebo bez stavebního povolení, družstvo obvykle stanoví podmínky, za nichž lze úpravy provést.

Třeba může požadovat provedení odbornou firmou, doložení revize rozvodu plynu nebo elektřiny, do kterého se zasahovalo, určit dobu provádění hlučných prací od 8 do 16 hodin, v sobotu jen po dohodě se sousedy a v neděli vůbec. Výsledek si majitel nebo správce určitě přijde zkontrolovat.

Kdy musíte na úřad

Rekonstrukce je pojem, jehož přesné vymezení v zákonech nikde nenajdete. Občanský zákoník mluví o úpravě, přestavbě nebo jiné změně bytu.

Stavební zákon pak rozlišuje tři typy změny dokončené stavby, a sice nástavbu, přístavbu a stavební úpravu. Co je která varianta a k čemu budete potřebovat vyjádření úřadů, najdete v přehledu.

Definice podle stavebního zákona
Příklady
Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou Nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
Broušení a lakování podlah, nové malby a nátěry, výměny krytů vypínačů a zásuvek, výměny obložkových zárubní, výměny dveřních křídel
Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou
Bourání nebo výstavba příček v souvislosti se změnami uspořádání obytných místností
Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
Vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu
Bourání nebo výstavba příček v souvislosti s přeměnou části bytu na provozovnu nebo naopak
Stavební úpravy neodpovídající předchozím definicím
Vyžadují stavební povolení
Provedení otvoru v nosné stěně při změně dispozice bytu
 Zdroj: Ateliér DEK
  

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků