Varianty genu FTO skutečně mají vztah s vyšším BMI, tedy vyšším indexem tělesné hmotnosti. Jenže podle doktorky Evadnie Rampersaudové z University of Miami lze tyto dispozice výrazně ovlivnit pravidelným cvičením.

V pokusech s dobrovolníky se prokázalo, že lidé s určitou alelou genu FTO byli častěji obézní. Ale genetické predispozice tohoto druhu podle vědců „neměly žádný vliv na jedince, kteří vykonávali jen průměrnou pohybovou aktivitu.“

Gen způsobující obezitu má v Evropě asi třetina lidí. Ale ani tito jedinci se nemohou vymlouvat na dědičné predispozice. Nakonec si totiž obezitu způsobují sami tím, že se přejídají a málo pohybují.