Hlavní obsah
Důležité je podporovat v dítěti jeho nadšení pro školu. Foto: Profimedia.cz

Příprava dětí k zápisu do škol by se neměla podceňovat

Čas zápisů do prvních tříd se neúprosně blíží a rodiče by měli začít s přípravou. Ze všeho nejhorší totiž je, pokud rodiče nechají vše na poslední chvíli a snaží se až těsně před zápisem do dětí dostat veškeré informace a dovednosti. To nemůže vést k ničemu dobrému a výsledkem je znechucené, vystresované dítě, které si toho stejně mnoho z této nalévací přípravy nezapamatuje a první negativní zkušenost se školou a vzděláváním je na světě.

Důležité je podporovat v dítěti jeho nadšení pro školu. Foto: Profimedia.cz
Příprava dětí k zápisu do škol by se neměla podceňovat

Největší efektivitu má příprava postupná, které dítě nevěnuje více než 5–10 minut denně, a dále příprava komplexní. Jak totiž chcete pořádně rozcvičit, připravit ruku dítěte pro psaní, když nezvládá ani stříhání, lepení a další úkony jemné motoriky.

K procvičení jemné motoriky bychom neměli zapomenout na cviky hrubé motoriky, proto každá správná příprava by měla obsahovat i přípravu pohybovou.

Co by měl předškolák k zápisu umět?

„Rodiče mají pocit, že dítě, které jde k zápisu, potažmo do školy, by již mělo umět číst, psát a počítat. Upřímně, co by jej v té škole pak učili? To je takový jeden všeobecný omyl. Druhý extrém rodičů se zase diví všemu, co po dětech u zápisu chtějí. Nejlépe je vybrat si tu zlatou střední cestu,” radí MUDr. Jana Martincová z Babyonline.cz.

Důležité je, aby dítě znalo své jméno, příjmení, popřípadě datum narození a adresu, kde bydlí. Mělo by umět vyslovovat správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově – to je velmi důležité pro budoucí psaní prvňáčka, ne poznávat písmena, ale hlásky ve slově.

Dále vytleskávat slabiky, určit barvy, poznat číslice do 5, poznat geometrické tvary, zazpívat písničku či přednést nějakou říkanku.

Co se týká dovedností, mělo by dítě umět namalovat postavu, stříhat a držet správně tužku (a to již od útlého věku, ne až v první třídě).

Jaké problémy často děti mají v připravenosti do školy?

„Asi největším, nejen současným, problémem je řeč. Rodiče jdou s dětmi pozdě na logopedii, přitom vada se odstraňuje po dvojnásobek času, než se fixuje, tj. než ji dítě v mluvě používá.

Problémem pro děti bývá slyšet samohlásky na začátku a konci slov, např. A jako AUTO, nebo A na konci slova SOVA. Toto je možné již od konce 4. roku s dětmi cvičit pomocí Písmenkových kartiček, kterými jsme předškolní přípravu našich dětí obohatili. Mnoho cvičení je na tuto problémovou oblast v publikaci Předškolákovy týdeníčky,” upozorňuje Jana Martincová.

Učitelé také považují za velmi problematické, že děti neumějí poslouchat pohádku, mají malou slovní zásobu, význam některých pro nás v dětství běžných slov jim vůbec není znám. Často si také učitelé stěžují u dětí na malou představivost, kdy jsou schopné stavět pouze podle návodu, ale ne podle fantazie. Proto bývá u zápisu běžný příklad sestavit obrázek z přiložených geometrických tvarů.

Děti si neumí zavázat tkaničky, mají problém se stříháním. Některé z dětí dokonce nikdy v životě neviděly švihadlo, mají problém s koordinací pohybu při plazení, chytání míče. S touto nešikovností, nerozvinutou jemnou i hrubou motorikou, jde pak ruku v ruce ve škole problém se psaním.

Jak děti připravit na samotný zápis?

V první řadě je důležité podporovat v dítěti jeho nadšení pro školu. Čím víc se dítě bude do první třídy těšit, tím lépe zvládne i cizí prostředí při zápisu do školy.

Pro bázlivější nebo úzkostlivější dítě může být vstup do cizího prostředí náročný tím spíše, pokud netuší a neumí si představit, co všechno jej tam čeká. Rodiče mu o to víc musí být oporou.

„Povídejte si se svým dítětem o tom, jak to ve škole vypadá, co je ve škole jinak než ve školce. Že do školy už chodí velké a šikovné děti, které se tam naučí spoustu nových věcí. Zkuste dítě na školu naladit a těšit se spolu s ním. Vyprávějte mu, jaké to bylo, když jste šli k zápisu do školy vy, co jste ve škole zažili," radí speciální pedagog Mgr. Světlana Drábová a dodává:

„Příprava k zápisu i na zvládnutí nástupu do první třídy nemusí být žádný dril, naopak nejpřirozenější a příjemnější je podporovat schopnost dítěte soustředit se při oblíbených hrách, jako je pexeso, karty, deskové hry, Člověče, nezlob se… Vyžadujte po dítěti, aby i doma plnilo dohodnuté normy chování. Povídejte si s dítětem o tom, proč je školní práce důležitá, kvůli čemu do školy chodíme. Ukazujte mu praktickou využitelnost školních poznatků (brzy už si samo přečte knížku, spočítá si, kolik mu mají vrátit v obchodě…)."

Rozumové schopnosti předškoláka
Orientace v čase (včera – dnes – zítra, ráno – poledne – večer, řadit události chronologicky podle děje, Vánoce v prosinci apod.), nemusí znát hodiny, měsíce a dny, ale roční období ano.
Třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu (větší – menší, stůl – židle – postel x jablko)
Materiál, z čeho jsou věci vyrobeny (auto, dům, kniha, chléb, šaty).
Pravolevá orientace
Logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr aj.).
Znát barvy, i doplňkové (oranž, hněď, růžová, fialová)
Početní představy – vědomosti (kolik nohou má pes, kolik dnů je v týdnu).
Počítat do 10 a zpět
Znát číslice do 10 (není zcela nutné).

Rodiče by neměli spoléhat na to, že mateřská škola připraví dítě na školu sama. Je zapotřebí, aby i rodiče byli aktivní a s dítětem dělali nejrůznější cvičení, alespoň na podporu jemné motoriky či rozšíření slovní zásoby.

Pomoci mohou nejrůznější cvičební listy pro předškoláky, ale i weby, jako www.prochytrehlavicky.cz; www.predskolaci.cz; www.pohadkar.cz; www.baby-online.cz.

Říkačky pro chytré hlavičky

Foto: www.prochytrehlavicky.cz

Příprava na zápis do školy – bude ze mě prvňáček - Máte doma budoucího prvňáčka? Víte, co vaše dítě potřebuje umět a znát? Pomozte mu s přípravou!Zábavné úkoly jsou sestaveny na základě aktuálních požadavků u zápisu a v prvním ročníku základní školy.

Foto: Fragment

Školní zralost - Co by mělo umět dítě před vstupem do školy - autorky se snaží alespoň rámcově seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy, včetně problémů ve školním věku.

Foto: Edika

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků