Hlavní obsah

Roste počet dětských patologických hráčů

7. 10. 2015, 10:15
Novinky, das

Podle konzervativních odhadů odborníků je na komunikačních technologiích závislých, nebo má jiné vážné související problémy, jedno až pět procent dětí, odvážnější odhady uvádějí až 20 procent. Důsledky těchto závislostí se pak negativně odrážejí na zdraví a životním stylu dětí.

Foto: Profimedia.cz

Moderní technologie děti zcela pohlcují.

Článek

Kromě poklesu fyzické aktivity dochází u dětí k úbytku reálných vztahů tváří v tvář a přátel. Naopak jim přibývá problémů a konfliktů v osobních vztazích.

Děti zanedbávají své povinnosti, což vede ke konfliktům nejen doma, ale i ve škole. Pozdní příchody, nesoustředěnost, snížená výkonnost, vyšší nehodovost i úrazovost, to vše se může dít vlivem jejich závislosti.

Mohou trpět i chronickými bolestmi zad, šíje a hlavy, únavou a napětím očí a v důsledku nedostatečného pohybu i obezitou.

Proč je závislostní chování u dětí nebezpečné

Mimo jiné i proto, že se jejich ještě zrající mozek vypořádává s účinky závislostí mnohem obtížněji než mozek dospělých. Navíc některé dopady na vyvíjející se mozek mohou být i nevratné nebo obtížně rehabilitovatelné (např. poruchy pozornosti, paměti atd.).

Důslednost se vyplácí

V řešení závislostí se jednoznačně vyplácí, aby si rodiče stanovili pro děti určitá pravidla a důsledně dbali na jejich dodržování. „Je zapotřebí, aby rodiče mnohem aktivněji komunikovali se svými dětmi a zajímali se o jejich kamarády a volný čas. Ukazuje se, že extrémně liberální přístup v oblasti závislostí, ať už látkových či nelátkových, není tou nejlepší cestou, a u dítěte i dospívajícího nepůsobí preventivně tak silně jako jasná pravidla a struktura,“ upozorňuje přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Dalším poznatkem českých adiktologů je, že děti se chtějí chovat „normálně“ jako jejich vrstevníci. Tlak vrstevníků a normy jsou jedny z vysoce rizikových faktorů, které se však naopak v prevenci s úspěchem dají využít jako faktory protektivní.

„Je tedy zapotřebí, aby o normách chování dostávaly děti ty správné informace, tedy ne zkreslené, které se k nim mohou dostat zprostředkovaně přes média a sociální sítě,“ upozorňuje prof. Miovský. Proto odborníci zavádějí do praxe na školách to, že dětem vysvětlují, co je normální a co je již za hranicemi běžného chování.

V případě již existujících problémů, působených užíváním návykových látek, nebo jinými, zdraví škodlivými návyky, se mohou děti, mladiství a jejich blízké osoby obracet na adiktologickou ambulanci, která je součástí Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

,„Zde se jim věnují zkušení pracovníci – psychiatři, psychologové, adiktologové –, kteří jsou schopni komplexně posoudit konkrétní situace a navrhnout odpovídající postup pro jejich zvládání,” upozorňuje primář Kliniky adiktologie MUDr. Petr Popov, MHA.

Ambulance ve své činnosti navazuje na Středisko pro děti, mládež a rodinnou terapii, které vzniklo při původním Oddělení pro léčbu závislostí již v roce 1967 a inspirovalo vznik dalších programů, pomáhajících rodinám, ve kterých se vyskytuje problém se závislostí.

Závislosti v číslech
V ČR jsou zhruba dva milióny kuřáků, tři čtvrtě miliónu lidí pijících alkohol rizikovým způsobem, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu, heroinu a dalších látkách, tisíce patologických hráčů atd.Podle nedávných průzkumů mezi dospívajícími ve věku 16 až 18 let začalo až 30 procent z nich pravidelně kouřit již v 11 letech, někteří dokonce i dříve. Co se týká alkoholu, více než 60 procent adolescentů lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholických nápojů, přičemž chlapci pijí častěji než dívky.

Reklama

Související témata:

Výběr článků