Obvinění v podobě 25stránkového dopisu podepsalo 62 signatářů a Vatikánu ho předali už v srpnu. Teologové v něm obviňují papeže ze zastávání a šíření sedmi kacířských postojů souvisejících s manželstvím, morálním životem a svátostmi.

KOMENTÁŘ DNE:
Rumuni protestují, EU se blazeovaně neangažuje - Protesty Rumunů proti korupci a nečinnost Evropské unie komentuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Komu Senát nedají? Kdo ho nechce dát?

Autoři dopisu navíc vytýkají papeži, že zavedl církev do dvou krizí. Jednou z nich je modernismus, při němž jsou relativizovány hlavní zásady katolické víry. Druhou prý způsobuje „bezpříkladná sympatie“ papeže pro „arcikacíře“ Martina Luthera, který před 500 lety odstartoval celoevropský reformační proces.

Dopis má podobu Correctio filialis de haeresibus propagatis čili „nápravy šíření herezí“. Naposledy byla tato forma varování hlavy katolické církve použita proti papeži Janu XXII. v roce 1333. Papež se pak svých „bludů“ zřekl, ale až na smrtelné posteli.

V souvislosti s Radostí lásky už loni zaslali Františkovi čtyři kardinálové dopis s výzvou, aby vyjasnil několik pochybností. Ani na jednu z iniciativ papež zatím neodpověděl.