Hlavní obsah
Muammar Kaddáfí Foto: Mike Segar, Reuters

Kaddáfí: v Radě bezpečnosti by měli být všichni, anebo nikdo

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí ve středu na půdě Valného shromáždění OSN vyzval k přestavbě Rady bezpečnosti OSN. Podle něj by do ní měly mít přístup buď všichni, anebo nikdo.

Muammar Kaddáfí Foto: Mike Segar, Reuters
Kaddáfí: v Radě bezpečnosti by měli být všichni, anebo nikdo

Kaddáfí se odvolával na preambuli Charty OSN, podle níž jsou si všechny členské země rovny. To ale podle něj porušuje uspořádání Rady bezpečnosti, v níž mají stálí členové právo veta. Uvedl, že by křeslo v Radě měly dostat všechny členské země, přičemž by si všechny měly být rovny jako ve Valném shromáždění.

V opačném případě Kaddáfí navrhl Radu bezpečnosti zrušit. „Demokracie neznamená, že někdo bohatší je výjimečný,“ uvedl s tím, že Rada bezpečnosti představuje „terorismus sám o sobě“.

Kaddáfí namísto 15 minut, které mají doporučené řečníci, hovořil přes půl druhé hodiny.

Valné shromáždění OSN
Valné shromáždění zasedá pravidelně jednou do roka, může ale dojít i na svolání mimořádné schůze. Každý členský stát v něm má jeden hlas.
Shromáždění se zabývá zprávami ostatních orgánů OSN a na jejich základě činí doporučení, aby byl udržen ve světě mír a bezpečnost. Za tímto účelem také dává vzniknout studiím a zprávám k jednotlivým problémům. Rovněž volí členy Rady bezpečnosti, Ekonomické a sociální rady a je-li to třeba, také dodatečné členy Poručenské rady. Společně s Radou bezpečnosti volí soudce Mezinárodního soudního dvora a na její doporučení též jmenuje generálního tajemníka OSN.
Pod Valné shromáždění například spadá Dětský fond (UNICEF), Světový program pro výživu (WFP), Uřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), Rozvojový program OSN (UNDP) nebo Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA).
Rada bezpečnosti
Na udržování míru a bezpečnosti na mezinárodní scéně dohlíží Rada bezpečnosti OSN. Určuje, zda je mír ohrožován agresí a činí opatření - vysílá pozorovatele, mírové jednotky a v krajním případě nasazuje sílu. Rada také doporučuje Valnému shromáždění jmenování generálního tajemníka a přijetí nových zemí a společně se shromážděním volí soudce Mezinárodního soudního dvora.
Rada bezpečnosti musí fungovat nepřetržitě, zástupci všech členů jsou stále přítomni v sídle OSN. Rada se může sejít kdekoliv.
RB má pět stálých členských zemí - Čínu, Francii, Rusko, Velkou Británii a USA - a deset nestálých. Každý rok se jich volí pět s mandátem na dva roky. Hlas velkých a malých států má v Radě stejnou váhu, pouze stálí členové mají právo veta.
S každým novým měsícem se předsednictví v Radě ujímá jiná země.
Pod Radu bezpečnosti OSN spadá například Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) nebo tribunál pro Rwandu (ICTR), a dále mírové mise (v roce 2009 např. v Súdánu, Libérii, Kosovu, na Kypru, Haiti či ve východním Timoru). Rada mimo jiné spolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE).

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků