"Bez ohledu na to, jakou roli kočky hrají při přenosu vitu H5N1 na jiné druhy zvířat, mohou napomoci adaptaci viru tak, aby se přenášel z člověka na člověka," uvedli ve zprávě otištěné v časopisu Nature. Nemoc se rozvinula u všech osmi testovaných koček, byť byly vystaveny viru různým způsobem. Nakazily se nejen přímo od nemocných ptáků, virus se přenášel i z nakažené kočky na kočku zdravou. Doposud se předpokládalo, že kočky musí přijít do blízkého styku s nakaženým ptákem, nejlépe ho pozřít. V přírodě však k tomuto způsobu přenosu nedošlo.

U koček nebyla sice zjištěna mutace viru, ale to, že se může šířit mezi kočkami, vyvolává obavy, že virus, který je přenositelný mezi kočkami, by snadno mohl zmutovat a přenášet se i z člověka na člověka,. Dosud se uváděla spíše varianta, že by k tomu mohlo dojít ne přes kočky, ale přes prasata. Nizozemci proto kladou důraz na nutnost uchránit kočky před nákazou, v rizikových oblastech by měly být drženy doma, aby nepřišly do styku s nakaženými ptáky, což však bude v některých zemích obtížné zajistit.

Mezinárodní zdravotnická organizace WHO přitom ještě v únoru tvrdila, že nejsou důkazy, že by kočky hrály v přenosu nemoci velkou roli, i když od února 2004 je známo, že se kočkovité šelmy mohou virem nakazit, ptačí chřipkou onemocněli tygři v bangkokské zoo, kde je krmili mrtvou nakaženou drůbeží. Nemoc se později objevila nejen u dalších velkých koček, jako jsou levharti, ale také u kočky domácí. Nakazil se jí například kocour za německé Rujaně, který utekl majiteli.

Kromě koček a prasat se mohou virem nakazit i cibetkovité šelmy, považované také za možný zdroj nákazy vyvolávající SARS.