Hlavní obsah

Pomůže vám vzdělání lépe sehnat práci?

Tato diskuse se vede neustále – je lepší zvyšovat si vzdělání a teoretickou kvalifikaci, nebo jít raději co nejdříve pracovat a získat tak v co nejnižším věku roky praxe, která je v kariérním postupu často klíčovou položkou životopisu? Vzdělání, nebo praxe? Kvalifikace a titul, nebo praktické zkušenosti?

Pomůže vám vzdělání lépe sehnat práci?

Na tyto otázky jistě neexistuje jednoznačná odpověď – velmi záleží na oboru, ve kterém chcete pracovat, a také na schopnostech a osobnosti uchazeče o zaměstnání, ale zajímavé podněty k úvaze jistě naleznete na stránkách Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA).

Podle informací ISA míra nezaměstnanost neustále klesá u všech skupin čerstvých absolventů. Při tom současně platí: čím vyšší úroveň vzdělání, tím nižší míra nezaměstnanosti. Pro ukázku: Míra nezaměstnanosti absolventů vysokoškolského vzdělání v kategorii vzdělání R, T, V (což je kategorie absolventů, kteří se připravovali v prezenční formě v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu a mají občanství ČR), činila v roce 2004 7,7 %, v roce 2005 5,5 %, v roce 2006 4,8 % a v roce 2007 3,27 procent. Pokles mezi roky 2004 a 2007 tak činí 4,43 procentních bodů.

U absolventů vyučených v oborech Středních odborných učilišť byla míra nezaměstnanosti v roce 2004 21,1 %, v roce 2005 16,10 %, v roce 2006 14,1 % a v roce 2007 9,31 %. Mezi roky 2004 a 2007 tak míra nezaměstnanosti v této skupině poklesla o 11,79 procentních bodů. Dále se pak samozřejmě míra nezaměstnanosti liší podle jednotlivých studijních oborů.

Míra nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, kolik procent absolventů zůstalo bez zaměstnání a přihlásilo se do evidence na úřadech práce. Na stránkách ISA je sledována míra nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů, tedy těch, kteří ukončili své studium v předchozím roce.

Mnohem více informací naleznete na stránkách ISA (www.infoabsolvent.cz), které nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Můžete si zde prohlédnout nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které vám mohou volbu studia usnadnit.

O vznik systému ISA se postaral Národní ústav odborného vzdělávání v rámci
systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávání –
Informace - Poradenství (VIP Kariéra), který je financován z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu ČR.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků