Hlavní obsah
V České republice funguje 14 Metodických center pro předškolní vzdělávání. Děti aktivity na interaktivní tabuli s digitálním vzdělávacím obsahem baví. Foto: archív EDULAB

Rodiče podporují moderní technologie ve školkách

Digitální technologie jsou pro děti zpestřením, rozšíří jim obzory a prohlubují jejich dovednosti. A především nejsou jen na hraní her. To jsou hlavní důvody, proč 83 procent rodičů podporuje zavádění moderních vzdělávacích metod v mateřských školách.

V České republice funguje 14 Metodických center pro předškolní vzdělávání. Děti aktivity na interaktivní tabuli s digitálním vzdělávacím obsahem baví. Foto: archív EDULAB
Rodiče podporují moderní technologie ve školkách

Téměř 86 procent rodičů by při výběru MŠ pro své dítě dalo přednost takové, která moderní pomůcky využívá. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které v rámci projektu Školka hrou proběhlo mezi 292 rodiči ve 14 Metodických centrech pro předškolní vzdělávání neziskové organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB).

„Ocenění sklízí propojenost metodických příruček Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA s digitálními vzdělávacími materiály,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci EDULAB.

Foto: archív EDULAB

„Dále uživatelská jednoduchost, která vede, jak kolegyně učitelky říkají, k ulehčení jejich přípravy na každodenní činnosti a přináší inspiraci. Výchovně-vzdělávací činnost se jim lépe plánuje, protože v jednotlivých kapitolách jsou přesně definovány vzdělávací cíle i očekávané výstupy dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,“ pokračovala.

Nadstavba, nikoli náhrada

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že děti jsou v kontaktu s digitálními pomůckami denně v průměru 15 až 30 minut a téměř 43 procent pedagogů je využívá dva až tři dny v týdnu.

Foto: archív EDULAB

Foto: archív EDULAB

Podle 96 procent respondentů přispívá využívání nových metodických postupů a zavádění moderních pomůcek do předškolního vzdělávání k pozitivnímu rozvoji současných dětí. Důležité tedy je, že nejde o náhradu „papírových“ materiálů, ale o jejich nadstavbu.

Většina pedagogů v dotaznících přiznala, že je to posunulo hodně vpřed. Využívání digitálních technologií jejich práci usnadňuje a oživuje. Některé části využívají tak, jak jsou napsány, některé si přizpůsobují dle možností třídy. Školka hrou podporuje častější aktivity ve skupinách.

Foto: archív EDULAB

„Praxí jsme ověřili, že moderní pedagogické nástroje lze zapojit do běžného života v mateřské škole ku prospěchu dětí i učitelů,“ dodala Vondráková.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků