Hlavní obsah
Místostarostka Dvora Králové nad Labem Alexandra Jiřičková (uprostřed), vlevo Sofia Hladíková, ambasadorka Města vzdělávání, a vpravo Silvie Pýchová z EDUinu. Foto: EDUin

Projekt Město vzdělávání zná první dva oceněné

Města, která zodpovědně přistupují k rozvoji vzdělávání ve svém regionu, mohou získat certifikaci značkou Město vzdělávání. Certifikací Svitav a Dvora Králové nad Labem se otevřela možnost pro všechna města v ČR nad 10 tisíc obyvatel, pro která je téma celoživotního vzdělávání prioritou. Certifikaci uděluje vzdělávací společnost EDUin.

Místostarostka Dvora Králové nad Labem Alexandra Jiřičková (uprostřed), vlevo Sofia Hladíková, ambasadorka Města vzdělávání, a vpravo Silvie Pýchová z EDUinu. Foto: EDUin
Projekt Město vzdělávání zná první dva oceněné

Za současnou podobou certifikace stojí tři roky pilotních aktivit projektu Města vzdělávání, do kterého se zapojilo pět českých měst: Kutná Hora, Svitavy, Dvůr Králové nad Labem, Žďár nad Sázavou a Chomutov.

Propojit vzdělávací instituce

V uvedených městech došlo v úzké spolupráci s místními odborníky ke zpracování lokální vzdělávací strategie pro následné plánování konkrétních kroků a aktivit vedoucích k rozvoji vzdělávání ve městě.

Cílem bylo přinést do těchto lokalit zajímavé zkušenosti a inovace a propojit různé instituce a organizace na poli formálního i neformálního vzdělávání, tedy školy, galerie, muzea, knihovny či domy dětí a mládeže.

Mezi povinná kritéria patří i propagace rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem pro všechny věkové kategorie obyvatel.

Nabídka zapojení do programu certifikace se tímto otevírá všem městům s počtem obyvatel nad 10 tisíc. Certifikaci podmiňuje splnění všech povinných kritérií a minimálně poloviny z deseti nepovinných.

Pro zapojená města jsou tato kritéria i nástrojem pro sebehodnocení a dlouhodobý rozvoj. Svitavy a Dvůr Králové nad Labem jsou prvními oceněnými městy v ČR, jelikož prokázala, že daná kritéria splňují.

Mohou realizovat rozvojové projekty

Mezi povinná kritéria patří například zpracovaná vzdělávací strategie s akčním plánem, podpora od vedení města, reflektování nových trendů, pořádání akcí nebo propagace rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem pro všechny věkové kategorie obyvatel. Další kritéria jsou k nahlédnutí zde.

Starosta Svitav David Šimek (vlevo) a ředitel EDUin Zdeněk Slejška

Foto: EDUin

„Uvědomuji si, v souvislosti s aktuálně probíhajícími výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), jakou máme výhodu oproti jiným městům. My jsme si prošli ujasněním, co potřebujeme, již před dvěma lety, a nyní můžeme vše realizovat,” řekl starosta Svitav David Šimek.

OP VVV je víceletým tematickým programem v gesci ministerstva školství, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 až 2020 čerpat finanční prostředky z evropských fondů.

Jak uvedla Alexandra Jiříčková, místostarostka Dvora Králové nad Labem a ambasadorka Měst vzdělávání, díky Městům vzdělávání se začali zástupci místních škol a dalších organizací pravidelně setkávat, což mezi nimi odbouralo bariéry.

„To umožnilo rozvoj společných projektů a aktivit a vzájemné předávání zkušeností a inspirace,” uzavřela.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků