Hlavní obsah
Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová Foto: Jan Handrejch, Právo

Desítka vědců obdrží ceny Akademie věd

Čtyři výzkumníci s mimořádnými výsledky, tři mladí vědečtí pracovníci do 35 let a tři odborníci, kteří se zasloužili o propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, obdrží v úterý 16. října ceny Akademie věd České republiky (AV ČR). V Lannově vile v Praze je ve 14 hodin ocení předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová Foto: Jan Handrejch, Právo
Desítka vědců obdrží ceny Akademie věd

Ceny za mimořádné výsledky získají Jiří Náprstek a Radomil Král z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR za práci, která má přínos pro rozvoj poznání v teoretické a numerické mechanice a umožní zkoumat významné a dosud nepřístupné parametrické a časové oblasti dynamických soustav.

„Výzkum je motivován zejména snahou lépe chránit různé konstrukce, ať už stavební, strojní či letecké, před nejrůznějšími vlivy, jako jsou zemětřesení, větrné turbulence či extrémní vibrace,” uvádí zpráva Akademie věd.

Využití proti chorobám či v průmyslu

Dalším oceněným bude Miroslav Oborník z Biologického centra AV ČR, jenž se ve svém výzkumu zabývá evolucí mořského fytoplanktonu, zejména takzvaných chromeridních řas, jež jsou nejbližšími fototrofními příbuznými parazitů kmene výtrusovců. Ti způsobují vážné choroby člověka i zvířat, například malárii nebo toxoplazmózu.

„Díky svému unikátnímu vývojovému postavení na kořeni výtrusovců umožňují chromeridní řasy studovat evoluční proměnu plně fotosyntetického organismu v obligátního parazita. Oborník se významně podílel na sekvenaci jaderných a mitochondriálních genomů těchto řas,” píše se ve zprávě. Podílel se i na objevu fytotransferinů (proteinů vázajících labilní železo) u rozsivek.

Oceněné výsledky práce Jiřího V. Outraty z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR o stabilitě řešení optimalizačních a ekvilibriálních úloh vzhledem k parametrům se týkají matematické analýzy tzv. nehladkých a mnohoznačných zobrazení.

Mají mimo jiné široké uplatnění v průmyslu a ekonomii. Lze je použít například při návrhu elektrických obvodů nebo pro výpočet optimálních tvarů mechanických součástí strojů.

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády od roku 1848

Z mladých pracovníků budou oceněni Tommaso Moraschini z Ústavu informatiky AV ČR za soubor článků o algebraické logice, Vojtěch Szajkó z Historického ústavu za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 a Ondřej Vild z Botanického ústavu za články o obnově rostlinné biodiverzity tradičně obhospodařovaných lesů.

Za propagaci a popularizaci získají cenu Jan Bažant z Filosofického ústavu, jenž zkoumá vliv řecko-římské antiky na českou kulturu, a Libor Juha z Fyzikálního ústavu za téměř desetileté působení v pozici vedoucího redaktora Československého časopisu pro fyziku.

Dále pak František Vyskočil z Fyziologického ústavu, který je autorem více než 120 populárně vědeckých článků v časopise Vesmír, natočil naučný film Neurofyziologie a zároveň realizuje řadu příspěvků pro televizní i rozhlasové kanály k vědeckým a zdravotním otázkám.

Akademie věd nedávno udělovala i jiné ocenění, a to významný vědecký grant jménem Akademická prémie. Získali ji genetik, matematik a literární vědec. [celá zpráva]

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků