MŠMT rozšířilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu „Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017“ ve výši 20 miliónů Kč připravilo také pomůcku pro ředitele škol, aby věděli, jak v konkrétních situacích postupovat. Metodické doporučení bude resort školám zasílat.

Podle zjištění České školní inspekce z let 2014 až 2015 se na středních školách setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi 36 procent škol, s fyzickou agresí zhruba pět procent.

V případě žáků, kteří by se dopustili zvlášť závažného zaviněného porušení školského zákona, musí ředitel školy kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dětí.Dana Prudíková, náměstkyně ministra školství

Povinnost školy studenta vyloučit

Velkou debatu o šikaně vyvolala kauza učitelky pražské Střední průmyslové školy Na Třebešíně, která loni v lednu zemřela. Pětapadesátiletou Ludmilu Vernerovou zřejmě delší dobu šikanovala trojice studentů. Tehdejší ředitel František Bártl údajně o šikaně věděl tři měsíce, než ji začal řešit. Případ vyšetřovala policie, souvislost mezi úmrtím a šikanou neprokázala.

I proto se každopádně resort rozhodl situaci řešit legislativně. „Školský zákon nově definuje formulaci zvlášť závažného porušení školského zákona, kdy je ředitel školy povinen žáka střední školy vyloučit. Jde o hrubé a opakované slovní či fyzické projevy násilí na ostatních žácích, nebo také na učitelích,“ uvedla k novým opatřením náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT Dana Prudíková.

„V případě žáků, kteří by se dopustili takového zvlášť závažného zaviněného porušení školského zákona a kteří ještě plní povinnou školní docházku, musí ředitel školy kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dětí. Ten pak musí případ řešit,“ dodala.

Současně je v obou případech ředitel povinen nahlásit takové chování i státnímu zastupitelství.

Nebezpečí šikany tkví zejména v tom, že často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě může u obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky.

Se šikanou se snaží něco dělat i středoškoláci. Studenti z Brna za podpory ministerstva a ve spolupráci s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno vytvořili a provozují internetový systém a mobilní aplikaci sloužící k boji proti šikaně. [celá zpráva]