Hlavní obsah

Nový školní rok přinese změny u většiny stupňů vzdělávání

28. 8. 2017, 15:29 – Praha

Nadcházející školní rok, který začne 4. září, přinese řadu novinek a úprav ve stávajících předpisech. Dolehnou na stupně vzdělávání od mateřských škol až po vyšší odborné. Začne platit povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a pozmění se práce pedagogicko-psychologických poraden v souvislosti s inkluzí ve školách. Učitelé by rovněž měli být lépe chráněni před šikanou.

Foto: Archiv, Právo

Od září začne platit například povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku školky.

Článek

Od září mají nárok na přijetí do mateřské školy všechny čtyřleté děti. Obce jim musejí zajistit místo ve spádové školce podle místa bydliště. Děti s odkladem povinné školní docházky budou moci chodit do přípravné třídy základní školy, tato možnost se od 1. září naopak uzavře dětem, které odklad nemají.

Ulehčit by se měla práce školských poradenských zařízení a škol při zajišťování inkluze, tedy společného vzdělávání zdravých, handicapovaných, sociálně znevýhodněných i výjimečně nadaných dětí.

Poradnám také odpadne povinnost informovat rodiče či školu o potřebě nového posouzení vzdělávacích potřeb dítěte v případě uplynutí platnosti předchozího posudku. Speciálním školám má vyhláška umožnit, aby otvíraly třídy pro různě handicapované děti. [celá zpráva]

Vyloučení ze školy

Novela školského zákona nově definuje postavení učitelů a povinnost ředitele zahájit řízení o případném vyloučení žáka ze školy, pokud se dopustí opakovaných hrubých fyzických nebo slovních útoků. Na proces budou od září dohlížet státní zástupci.

Školáci na prvním stupni základních škol se mohou těšit na výuku plavání, která se stane povinnou součástí tělesné výchovy. Žáci budou muset absolvovat alespoň 40 hodin plavání, ředitel školy rozhodne, ve kterých ročnících na něj budou chodit.

Ministerstvo školství podpoří výuku dotací na dopravu k plaveckým bazénům. Výuka plavání byla zatím dobrovolná, už nyní se do ní ale podle České školní inspekce zapojovalo přibližně 95 procent základních škol.

Děti, které chodí do školy v zahraničí, už nebudou muset být zároveň přihlášeni v některé škole v ČR. Novela školského zákona chce vyjít vstříc zejména lidem, kteří neplánují návrat do ČR. Dosud museli kmenové škole v Česku dokládat, že dítě chodí do školy v zahraničí, nově se místo toho budou moci obracet přímo na ministerstvo.

Slovníky pro cizince u maturity z češtiny

Změny se dotknou také středních škol. Maturanti budou na jaře vybírat sloh z češtiny z šesti zadání, místo dosavadních deseti. Cizinci i Češi, kteří chodili do školy v zahraničí aspoň čtyři roky v předcházejících osmi letech před maturitou, budou moci žádat, aby se jim při zkoušce z češtiny upravily podmínky.

Dostanou pak víc času a budou moci používat slovníky. Zájemci o maturitní obory, kteří získali předchozí vzdělání mimo ČR, také nebudou muset skládat jednotnou přijímací zkoušku z češtiny. Stačí, když se jejich znalost jazyka ověří pohovorem.

Zdravotním sestrám, které dosud musely mít vysokou školu, bude nově stačit střední zdravotní škola a jeden rok vyššího odborného vzdělávání. Novela zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků zavádí i odbornost terapeuta tradiční čínské medicíny a aplikované behaviorální analýzy, která pomáhá lidem s autismem. [celá zpráva]

Reklama

Související články

Výběr článků