Hlavní obsah
Omítání stěn vápennou omítnou. Foto: Vojtěch Kmošek

Zaniklá kaple se vrací na původní místo

Od května letošního roku probíhá v těsné blízkosti osady Vysoký Les obnova Killerovy kaple. Na místě téměř zaniklé stavby vzniká nová, rekonstruovaná podoba kaple. Na obnově se podílejí obyvatelé okolních obcí i dobrovolníci ze vzdálenějších regionů.

Omítání stěn vápennou omítnou. Foto: Vojtěch Kmošek
Zaniklá kaple se vrací na původní místo

Killerova kaple je drobná kamenná prostorová kaplička s nepravidelně zakulaceným závěrem. Kaplička stojí na pravé straně cesty z osady Vysoký les do obce Chmelík. Na místě, kde se lesní porost rozevírá do polí směrem ke Chmelíku, asi 300 metrů na východ od kaple sv. Anny na jihu osady Vysoký Les. Do dnešní doby se na místě kapličky dochovaly pouze pozůstatky kamenné podezdívky a původní cihlová podlaha.

Kaple je obnovována přesně na původním půdorysu a díky zákresu z dob, kdy ještě stála, se podařilo v kapli vytvořit i původní výklenky pro obrazy a sošku Panny Marie. Architektonický návrh kaple vytvořil Vojtěch Kmošek, člen Spolku archaických nadšenců.

Konstrukce stavby je částečně kamenná a částečně cihlová. Střecha je sedlová s podlomením ve štítě a bude mít šindelovou krytinou. Pod střechou je vytvořena zdobná profilovaná římsa. Při stavbě jsou plně využívány původní technologie, které se běžně používaly v době vzniku kaple. Pro zdění a omítání je používána čistě vápenná malta z vápna, které je hašeno na místě stavby. Pro zaklenutí vnitřního prostoru kaple byla zvolena tradiční křížová klenba s převýšením ve střední části. V dnešní době se jedná se o velmi výjimečnou konstrukci.

Původní kamennou kapličku postavil sudetoněmecký statkář Killer s přezdívkou Krenes 
z Chmelíka č. p. 27, na svém pozemku. Není známo, kdy byla kaplička přesně postavena, ani jak se stavebník jmenoval křestním jménem. Podle stavitele byla kaplička nazývána Killerova, Krenesova nebo Grenesova. 

Kaple byla postavena v 19. století jako poděkování za zázračné zachránění života Killerovy manželky. Killer s čeledí údajně na místě kaple kácel ve svém lese stromy, kam jim hospodyně Killerová nesla oběd. Ve chvíli, když přicházela, byla poražena velká borovice, která nešťastnou náhodou spadla přímo na hospodyni. Když byla hospodyně vyproštěna zpod větví, všichni s překvapením zjistili, že žije a dokonce nemá nejmenší zranění. Selka prý při pádu stromu vzývala Matku Boží, která nad ní držela ochrannou ruku.

Kaple byla zasvěcena Panně Marii Zellské, jejíž obraz údajně visel v kapli. Obraz si manželé Killerovy nejspíše přinesli z Marizell v rakouském Štýrsku, kam v tehdejší době běžně chodili poutníci z českých i německých měst a vesnic. 

V současné době se obnova Killerovy kaple blíží ke zdárnému konci. Z výčtu prací zbývá pouze dokončit drobné opravy omítek, nanesení vrchní štukové vrstvy, položení podlahy, osazení dveří a úprava okolního terénu. Rekonstrukce probíhá za pomoci nejen místních obyvatel, kteří na kapli přispívají jak materiálem, financemi tak i vlastní účastí na sobotních brigádách. Práce na obnově kaple organizuje Spolek archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků