Hlavní obsah
Ač vlastníte zahradu, louku nebo les, jste povinni je označit. Foto: Ondřej Kořínek

Vlastníci jsou povinni svůj pozemek označit, stačí třeba hraniční kámen

Mnoho lidí vlastní nemovitosti, aniž znají své povinnosti, které jim určuje zákon. Vlastníte-li rodinný dům s pozemkem, zahradu, les, louku, pole nebo jiný pozemek, je vaší povinností si ho označit.

Ač vlastníte zahradu, louku nebo les, jste povinni je označit. Foto: Ondřej Kořínek
Vlastníci jsou povinni svůj pozemek označit, stačí třeba hraniční kámen

Jako příklad pro znázornění, jak pozemky označit, si vybereme dva rodinné domy s pozemkem v Praze. Mezi těmito dvěma pozemky je volná plocha, přístupná každému, která není označena. Není proto zprvu jasné, jestli někomu patří.

Katastrální zákon v paragrafu 10, říká: Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni, označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší než 30 dnů, trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Jak ale pozemek označit?

„Na jedné straně vlastníkovi pozemku zákon ukládá označit nesporné hranice pozemku, na druhé straně mu však žádným právním předpisem není uložena povinnost postavit plot. Vlastník je povinen označit nesporné hranice, např. mezníkem a to i vlastnoručně,“ uvedla právnička Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu Daniela Šustrová.

Jako mezník si můžeme představit hraniční kámen, kterým jsou vyznačeny státní hranice. Vytyčení hranice pozemku je možné si také stanovit sousedními označenými (oplocenými) pozemky, takové označení ale kolemjdoucí nebudou respektovat.

Daniela Šustrová vysvětluje, jaká komplikace může nastat: „Existuje-li mezi vlastníky sousedních pozemků spor o průběhu hranice pozemku a to třeba jen proto, že vlastníci polohu hranic neznají, pak je na místě vytyčení hranice pozemku. Přičemž vytyčení je oprávněna provádět jen osoba odborně způsobilá k vykonávání zeměměřických činností, tedy geodet, který má patřičné úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.“

Někteří majitelé žijí v domnění, že svůj pozemek musí označit alespoň cedulí - Soukromý pozemek, vstup zakázán, ale ani toto zákon nevyžaduje. Označit pozemek je ale v zájmu majitele, aby informoval případné kolemjdoucí, že vstupují na cizí pozemek.

V našem případě, u neoznačeného pozemku, je lepší pozemek označit ze dvou důvodů. Zabráníte tak přístupu nepovolených osob a vjezdu cizích vozidel. V případě, že budete mít vozidlo na svém označeném, ale i neoznačeném pozemku a budete vyžadovat pomoc policie, ta vás může odmítnout, protože řešit parkování na soukromém pozemku nemůže. I z tohoto důvodu je lepší pozemek označit či oplotit a vyhnout se tak vstupu neoprávněných osob.

Pokud vás katastrální úřad vyzve k označení pozemku a vy tak neučiníte, může vám udělit pokutu. „Fyzické osobě může být uložena až ve výši trojnásobku minimální mzdy, právnické osobě nebo osobě podnikající až třicetinásobek minimální mzdy,“ dodala Šustrová.

„Stavět plot je zvyklostí, kterou odjakživa vyjadřujeme panství nad věcí, kterou vlastníme, zejména jedná-li se o pozemek. Pokud je nesporná hranice pozemku totožná s plotem, pak je vše v nejlepším pořádku,“ uzavřela Daniela Šustrová.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků