Hlavní obsah
Mezinárodní projekt ISEV U3A Foto: Josef Kubíček

Studující senioři na další přednášce v kurzu s názvem Vzpomínky na 20. století

V pátek 16. února proběhla pro seniory Virt U3V (virtuální univerzity třetího věku) při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (OU) již druhá přednáška z celkem 11 témat, s názvem Ostravská průmyslová oblast v průběhu 20. století.

Mezinárodní projekt ISEV U3A Foto: Josef Kubíček
Studující senioři na další přednášce v kurzu s názvem Vzpomínky na 20. století

Přednášející byla Mgr. Hana Šústková, Ph.D. z Centra pro hospodářské a sociální dějiny filozofické fakulty OU. Přítomní posluchači byli seznámeni s vývojem průmyslu a ekonomiky ostravského regionu v průběhu 20. století.

Přednáška byla zaměřena jak na postavení Ostravska v průmyslu někdejší habsburské říše, tak na změny související s jejím rozpadem a vznikem Československa. Dále bylo připomenuto období světové hospodářské krize ve 30. letech 20. století, protektorátu, poválečného vývoje od znárodnění průmyslu až po následný přechod na centrálně plánovanou ekonomiku socialistického ražení a jeho transformaci v 90. letech minulého století.

Nebyly opomenuty ani obecně sociální (sociální struktura - zastoupení jednotlivých složek společnosti v obyvatelstvu regionu, vzdělanostní struktura apod.) a demografické aspekty (pracovní migrace, růst počtu obyvatel, národnostní proměny) související se specifickým regionálním vývojem, kdy hlavní důraz byl vždy kladen na rozvoj těžkého průmyslu a těžbu nerostného bohatství.

V období 1900-1918 bylo Ostravsko nejprůmyslovější částí habsburské monarchie, hornictví, hutnictví/strojírenství a chemická výroba byli nejdůležitější složky průmyslu, firmy byly závislé na vídeňském a říšskoněmeckém kapitálu, Moravská Ostrava byla jádrem průmyslové oblasti, správním a finančním centrem regionálního významu.

V období 1918-1945 byly v průmyslu zaměstnány čtyři pětiny populace, po 1. světové válce došlo ke zmenšení trhů, krizi, inflaci a nezaměstnanosti spojené s hladem a vyvrcholení hospodářské krize v roce 1935. Od roku 1936 došlo k oživení ekonomiky z důvodu zbrojení, po okupaci 1939 k přechodu na válečné hospodářství, kdy byly upřednostňovány obory důležité pro vedení války.

V období 1945-1989 začala poválečná obnova, dvouleté plánování, došlo ke znárodnění průmyslu a socializaci hospodářství, byl kladen důraz na palivoenergetickou základnu, ekonomika byla centrálně plánovaná a upřednostňován těžký průmysl před spotřebním.

V období 1989-2000 nastal útlum těžkého průmyslu, konec těžby černého uhlí v Ostravě v roce 1994 a s tím spojená nezaměstnanost, dochází ale k ekologizaci výroby, vzrůstu sektoru služeb a vzdělání a stále na čele je zpracovatelský průmysl.

I tato přednáška byla spojena s vysokou účastí seniorů, kteří se již těší na další pokračování, naplánované na 2. března na téma Proměny městské dopravy v 19. a 20. století s důrazem na Ostravsko.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků