Hlavní obsah
Existenci života, čistotu a krásu přináší voda do přírody, parků i měst. Foto: Stanislava Dvořáková

Příroda pro vodu je motto Světového dne vody, připomenou si jej i v Ústí nad Orlicí

Význam vody, jako životodárné tekutiny, je od roku 1993 propagován prostřednictvím Světového dne vody. Městská společnost Tepvos Ústí nad Orlicí mimo stálé péče o kvalitu a dostatek vody připomíná tento den široké veřejnosti v krytém plaveckém bazénu účelným vodním programem.

Existenci života, čistotu a krásu přináší voda do přírody, parků i měst. Foto: Stanislava Dvořáková
Příroda pro vodu je motto Světového dne vody, připomenou si jej i v Ústí nad Orlicí

Voda je základní tekutinou pro život na naší planetě, kterou nelze ničím nahradit. Příroda je jeden celek zahrnující flóru, faunu i člověka. Bez vody, této životodárné síly, by život nebyl. I lidský organismus je převážně tvořen z vody, jejímž prostřednictvím se uskutečňují všechny životní procesy.

Průměrná spotřeba vody na osobu a den je přibližně 100 litrů. Přitom ve světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem vody. Na základě této skutečnosti proběhlo v roce 1992 v Brazilii Valné shromáždění OSN a byl se stálým datem 22. březen vyhlášen od roku 1993 Světový den vody.

Hlavním cílem tohoto Světového dne vody je podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a potřebu udržitelného užívání vodních zdrojů. Nedostatek vody a následné omezení zemědělské produkce je největším celosvětovým problémem 21. století.

Povodně, sucho a znečišťování vody jsou pak hlavní problémy současné doby. Za účelem jejich řešení bylo vyhlášeno pro tento rok motto: NATURE FOR WATER - PŘÍRODU PRO VODU, které vybízí k využívání přírodních řešení. Je třeba obnovit přirozený vodní cyklus vytvářením zelených infrastruktur, nových lesů, řešení záplavových oblastí provést šetrným zásahem do okolní přírody, obnovit mokřady a věnovat se čistotě vod povrchových i podzemních.

Česká republika se k tematickým programům jednotlivých let Světového dne vody připojila v roce 1995 prostřednictvím Svazu vodního hospodářství ČR společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR.

Voda byla, je a vždy bude základem života jakékoliv civilizace, a proto je třeba s ní zacházet jako s velmi vzácnou surovinou. Městská společnost Tepvos ve spolupráci s hydrogeology proto zajišťuje ochrannými pásmy druhého stupně využívaných zdrojů dostatečné množství kvalitní pitné vody. Pro zásobování obyvatel Ústí nad Orlicí a místních částí pitnou vodou jsou využívány výhradně podzemní vody, kterých je zatím dostatečná zásoba.

Přesto Zpravodaj Tepvosu je spojen s výzvami šetření a radami, jak s vodou lépe hospodařit včetně používání úspornějších spotřebičů. Sama společnost podstatně snížila potřebu vody investováním prakticky veškerých zisků z vybraného vodného do oprav a obnovy infrastruktury, což se projevilo snížením ztrát v potrubí.

Zároveň myslí i na budoucnost. Pro lepší zásobování vody v Knapovci byl uveden do provozu nový vodojem, který má proti starému vyšší objem. Z důvodu klimatických změn se počítá s dalšími opatřeními, např. svedením dešťových vod do zasakovacích území, aby voda byla zadržována v místech, kde spadne a neodtékala bez užitku s řekou do moře.

Mimo těchto starostí a účelných opatření Světový den vody oslaví úsek Rekreačních služeb Tepvosu v krytém plaveckém bazénu zábavným programem spojeným se sportem a relaxací.

V pátek 23. března od 16 do 21 hodin proběhne turnaj ve vodním pólu, v sobotu 24. března od 21 do 24 hodin vodní noc a ve dnech pátek-neděle 23.-25. března solární víkend.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků