Hlavní obsah
Pohled na výstavní budovu Základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Foto: Stanislava Dvořáková

Nový vzdělávací program Začít spolu představila ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí

Ve čtvrtek 11. října pozvala Základní škola Bratří Čapků rodiče a další zájemce do netradičně vybavené třídy 1. A za účelem seznámení, případně i na vlastní kůži vyzkoušení, nové výukové metody.

Pohled na výstavní budovu Základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Foto: Stanislava Dvořáková
Nový vzdělávací program Začít spolu představila ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí

Moderní doba 21. století přinášející nové technologie mění základní formy života téměř od momentu narození. Již do dětského věku vstupují digitální hračky a počítače. To vše vyžaduje zaměřit výchovu na rozvíjení tvořivosti a samostatnosti.

Protože stěžejním faktorem vzdělávání je školní výuka, bylo třeba hledat ve školství cesty, které by budoucí pokolení dokonale připravily na tento život. Do popředí vstoupil výchovný systém Marie Montessoriové založený na novém pohledu na dítě, jež je chápáno jako aktivní bytost, která dokáže samostatně rozvíjet svoji osobnost, jestliže má k dispozici připravené vhodné pedagogické prostředí.

Od roku 2014 jsou principy Montessori uplatňovány po celé České republice na více než 30 základních a 70 mateřských školách. Nejvíce jsou zastoupeny v Praze a dalších velkých městech. Od září letošního roku se k této nové metodě připojila i Základní škola Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí, která tak rozšířila svoji trvalou snahu zavádění všech novátorských metod do výuky svěřené mládeže.

Za účelem seznámení veřejnosti se změnou výuky byla umožněna zájemcům návštěva třídy 1. A s tímto vzdělávacím programem. Na jejím vzniku se podílí spolek pedagogů a rodičů ŠKOLA PRO MĚ. Výuku 9 žáků vede Mgr. Zuzana Šedová, která absolvovala odborný kurz. Jinak na škole jsou ještě tři 1. třídy s klasickou výukou zhruba po 22 žácích.

Již samotný vstup do třídy s alternativní výukou přináší překvapení. Zmizely lavice a katedra učitele. Prostor je uspořádán do koutků s rozloženými konkrétními předměty, které jsou obvyklé v běžném životě. Uvádění začátku vyučování zvoněním neexistuje, ale délka závisí na tom, jaký čas dítě u dané činnosti setrvá, navíc nemá za úkol nehnutě sedět. Učitel nevystupuje jako nadřízená autorita, ale jako rovnocenný partner, který pomáhá zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují a posuzovat řadu obklopujících předmětů.

Neexistuje pasivní poslouchání výkladu, ani memorování učiva. Hodnocení prací a známkování probíhá slovně. Aktivity dítě provádí pro vlastní uspokojení a samotné učení je tak bez zbytečného stresu, s absencí trestů a napomínání. Výsledkem neautoritativního, nenátlakového přístupu je posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte.

To vše se pak obráží i v samotné formě výuky jednotlivých předmětů - psaní začíná tiskacími písmeny odvozenými z nápisů na jednotlivých předmětech, matematika ve srovnávání počtu vystavených kostek, přírodopis z dotyku skutečných věcí.

Návštěvníka, který odchází jak z říše divů, na chodbě ještě upoutává program zdravé výživy a adopce zvířátek žáků 9. tříd. Závěrečné cedule s poděkováním za návštěvu není ani třeba, vždyť dík patří škole za krásné zajímavé setkání s poznáním nového světa.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků