Hlavní obsah
Vizualizace střediska pro zahradní terapii v Balinách Foto: Chaloupky o.p.s.

Mezinárodní spolupráce pomůže v začleňování znevýhodněných skupin

V únoru letošního roku se rozběhla spolupráce několika českých organizací společně s rakouskými s cílem usnadnit a zpříjemnit život znevýhodněným skupinám. Jako hlavní nástroj bude sloužit zahradní terapie a příroda. Jeden zahradně-terapeutický areál vyroste také nedaleko Velkého Meziříčí.

Vizualizace střediska pro zahradní terapii v Balinách Foto: Chaloupky o.p.s.
Mezinárodní spolupráce pomůže v začleňování znevýhodněných skupin

Díky mezinárodnímu projektu Zahradní terapie - sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací mohla v únoru letošního roku vzniknout spolupráce Rakouska a České republiky za jediným cílem – usnadnit začleňování znevýhodněných skupin do společnosti a podporovat jejich aktivní život.

Mezi aktivity projektu patří zajištění zahradně-terapeutického vzdělávání pracovníků působících v sociální oblasti a studijních cest do zahraničí s cílem výměny zkušeností. Díky proškolenému personálu a vybudované infrastruktuře proběhnou pro znevýhodněné cílové skupiny nové zahradně-terapeutické a integrační programy.

„V plánu je vytvoření pěti tematických vzdělávacích programů, které nabídnou jednak obecnou část o zahradní terapii a také speciální části zaměřené na cílové skupiny seniorů, dětí a mládeže,“ upřesnila podobu programů koordinátorka mezinárodní spolupráce Hana Zahrádková. Dále budou uspořádány tři mezinárodní odborné konference a budou vydány vzdělávací publikace o zahradní terapii v české a německé verzi.

V rámci dalších aktivit partnerských organizací zaměřených na vybudování několika zahradně-terapeutických areálů jak v Česku, tak v Rakousku vznikne také v obci Baliny u Velkého Meziříčí ojedinělé specializované pracoviště věnující se zahradní terapii a integraci znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Vybudování tohoto pracoviště mají na starost, stejně jako celý projekt, Chaloupky o. p. s., které tak navazují na svou dosavadní činnost.

„Nové pracoviště nebude sloužit pouze omezené skupině klientů, ale bude jej využívat široké spektrum organizací pracující s tělesně i sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží. Zahradně terapeutický areál bude zahrnovat zážitkovou zahradu a nezbytné zázemí včetně učeben v přilehlé budově,“ přiblížila plány Jana Audy, vedoucí pracoviště Chaloupek ve Velkém Meziříčí, která se věnuje realizace této části projektu.

Na projektu spolupracuje rakouská škola Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik z Vídně a organizace Bürger und Umwelt oddělění Natur im Garten. Z české strany je do projektu zapojena Fakultní nemocnice Brno, Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Chaloupky o. p. s., které jsou vedoucím partnerem projektu.

„Díky vzájemným konzultacím s partnery a studijním cestám do Rakouska zajistíme přeshraniční přenos zkušeností,“ popsala Hana Zahrádková jednu z úloh Chaloupek a dodala: „Různorodost partnerů z hlediska rozdílnosti jimi nabízených služeb napomůže propojit různé pohledy a přístupy na tuto novou oblast poskytovaných služeb. Pro znevýhodněné osoby všech věkových kategorií je zahrada mnohdy jediným prostředníkem pro kontakt s přírodou.“

Toto všechno může být realizováno díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků