Hlavní obsah
Bioodpad Foto: magistrát FM

Frýdek-Místek rozšíří sběr bioodpadů i na sídliště a zavede sběr plechovek od nápojů

Statutární město Frýdek-Místek zvyšuje kvalitu životního prostředí. Poté, co v roce 2016 zavedlo svoz bioodpadu od rodinných domů a v loňském roce rozmístilo po městě kontejnery na kuchyňské oleje, zavede letos zkušebně svoz bioodpadu i na sídlištích a rozšíří třídění odpadu o plechovky od nápojů.

Bioodpad Foto: magistrát FM
Frýdek-Místek rozšíří sběr bioodpadů i na sídliště a zavede sběr plechovek od nápojů

„Kvalita životního prostředí je jedním z ukazatelů životní úrovně a my chceme, aby ve Frýdku-Místku byla vysoká. Proto investujeme nejen do výsadby a údržby zeleně, ale také do dalších ekologických projektů, které přispívají ke zvýšení kvality životního prostředí, tedy i problematice nakládání s odpady,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Od srpna budou mít občané možnost třídit kovové obaly od nápojů (ne konzervy), tedy plechovky od piva, koly, energetických nápojů a podobně. Vhazovat se budou společně s plasty do žlutých kontejnerů.

„Společné třídění plechovek od nápojů s plasty nebude vyžadovat přistavení dalších speciálních kontejnerů na další druh odpadu. Už teď na sídlištích bojujeme s nedostatkem místa pro umístění popelnic. Společné vhazovaní plechovek a plastů do žlutých kontejnerů tak vidíme jako nejlepší řešení,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký.

„Po vysypání žlutého kontejneru do sběrného vozidla bude jeho obsah dopraven na dotříďovací linku v Lískovci, kde dojde k ručnímu oddělení plechovek od plastů. Následně budou obě tyto komodity předány k dalšímu využití“, doplnil předseda představenstva Frýdecké skládky Richard Blahut s tím, že v návaznosti na ruční třídění nebude z hygienických důvodů a zajištění bezpečnosti pracovníků na dotříďovací lince možné třídit konzervy, ve kterých zůstávají zbytky potravin a často mají ostré hrany.

V září město zahájí pilotní projekt sběru bioodpadu na sídlištích. Ten byl dosud svážen jen od rodinných domů, kde je produkce bioodpadu, zejména ze zahrad, vysoká. Nicméně na žádosti občanů budou hnědé kontejnery na bioodpad zkušebně rozmístěny také na sídlištích, přesněji na místech, na kterých jsou již rok umístěny nádoby na použité oleje.

Do hnědých kontejnerů budou moci lidé vyhodit zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale také zeminu z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávovou sedlinu. „Bioodpad ze sídlišť budeme svážet dvakrát týdně. Obsah nádob skončí v kompostárně, kde se zpracuje na kompost a kvalitní zeminový substrát. Na konci roku projekt vyhodnotíme a rozhodneme, zda sběr bioodpadů na sídlištích ukončíme nebo jej naopak rozšíříme i do dalších lokalit,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.

Loni občané města vytřídili celkem 2 555 tun papíru, skla a plastů, což je v porovnání s předešlým rokem (2017) o 137 tun více. Svezeno bylo také o 389 tun více bioodpadu. Celkem 5 286 tun. A ve speciálních kontejnerech skončilo také 674 kg použitých kuchyňských olejů a tuků.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků