Hlavní obsah
Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede Randa fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2019. Foto: Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulty pedagogické ZČU v Plzni zvolil kandidáta na děkana

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni volil 2. září v opakované volbě kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování zvítězil RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., který získal 13 hlasů od 21 přítomných senátorů.

Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede Randa fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2019. Foto: Západočeská univerzita v Plzni
Akademický senát Fakulty pedagogické ZČU v Plzni zvolil kandidáta na děkana

Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2019.

O post děkana se v opakované volbě ucházeli tři kandidáti. Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., současný proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, a RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy kandidovali již v první volbě kandidáta na děkana, která proběhla 3. června a v níž ani jeden z nich nezískal nadpoloviční většinu hlasů. V opakované volbě přibyl ještě třetí kandidát, doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. Ten nezískal žádný hlas, doc. Mergl získal osm hlasů. Ke zvolení bylo třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů.

„Pedagogická fakulta je jako orchestr. Každý nástroj zde má svoji roli a úkolem dirigenta je sladit výkony hudebníků do jednoho kvalitního celku,” uvedl Randa ve svém programovém prohlášení a dodal, že pedagogická fakulta přežila svoji klinickou smrt. V současné době se zotavuje, ale stále je ještě oslabena. Jejím hlavním úkolem je příprava kvalitních učitelů, která musí být nadřazena všem ostatním zájmům. Fakulta je podle něj dlouhodobě podfinancovaná, což se projevuje ve výši mezd
i v materiálních podmínkách.

Podtrhl význam projektové činnosti, která je do budoucna důležitým zdrojem finančních prostředků fakulty. Studijní plány musí podle něho více odrážet požadavky na profil absolventa. Zdůraznil, že zájem o studium je dlouhodobě stabilní a neklesá ani s poklesem popularizační křivky. Fakulta podle něj pohotově zareagovala na aktuální potřebu doplnění vzdělání dosud nekvalifikovaných učitelů.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. je absolventem učitelství matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle své práce na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU působil jako učitel na několika plzeňských základních školách a gymnáziích. Je šéfredaktorem časopisu Školská fyzika, členem České astronomické společnosti a Jednoty českých matematiků a fyziků, aktivně se podílí na organizaci fyzikální a astronomické olympiády. Ve své pedagogické a odborné činnosti se zaměřuje na astronomii, astrofyziku, atomovou fyziku, řešení fyzikálních úloh a využití počítačů při výuce fyziky.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků