Hlavní obsah
V kanceláři tajemnice Městského úřadu Opočno, Mgr. Renáty Černé, lze adoptovat varhanní píšťalu nástroje v klášterním kostele Narození Páně. Foto: Olga Stojanová

Adopce varhanních píšťal jedinečného nástroje v Opočně přináší dojemné příběhy

V závěru roku 2017 se dohodli zástupci spolků Opočenská beseda a PROVARHANY s římskokatolickou farností a vedením města Opočna na spolupráci při záchraně jedinečného nástroje - varhan v kostele Narození Páně. Zajištění tzv. adopce píšťal si vzala za své Mgr. Renáta Černá, tajemnice městského úřadu.

V kanceláři tajemnice Městského úřadu Opočno, Mgr. Renáty Černé, lze adoptovat varhanní píšťalu nástroje v klášterním kostele Narození Páně. Foto: Olga Stojanová
Adopce varhanních píšťal jedinečného nástroje v Opočně přináší dojemné příběhy

Jak podporuje město záchranu varhan v klášterním kostele v Opočně?

Starostka Opočna Šárka Škrabalová přislíbila spolupráci a pomoc ze strany města. Při jednání zastupitelstva, ještě na konci roku 2017, byla přislíbena podpora tomuto projektu i ze strany zastupitelů. Sliby se proměnily v reálnou pomoc při schvalování rozpočtu pro rok 2018, kdy zastupitelstvo jednomyslně podpořilo návrh na finanční podporu pro tento účel a uvolnilo na sbírkové konto částku ve výši 100 tisíc korun.

Dalším zainteresovaným subjektem je spolek Opočenská beseda.

Opočenská beseda také proměnila své myšlenky v reálné činy a ve spolupráci s varhaníkem Pavlem Svobodou, předsedou spolku PROVARHANY, připravila řadu benefičních koncertů, jejichž celý výtěžek bude věnován na sbírkové konto pro záchranu varhan.

Římskokatolická farnost a děkanství Dobruška pomáhají se zajištěním financování, když požádaly o krajskou dotaci na tento účel, podílí se také na propagaci kulturních akcí.

Jak může projekt podpořit veřejnost?

Lidé mohou poukázat finanční prostředky přímo na sbírkové konto, které bylo pro tento účel zřízeno. Dále se samozřejmě mohou zúčastnit některého z benefičních koncertů, na nichž je vstupné dobrovolné a jsou tak finančně dostupné komukoliv. Výtěžek vstupného následně poukazujeme na sbírkový účet.

Vy „řídíte“ i adopci píšťal?

Ano. To je další forma pomoci. Kdokoliv si může vybrat jednu nebo více píšťal ze seznamu a podle svých možností a přání adoptovat některou z nich za částky 300 až 5000 korun. Právě při adopci píšťal se pro mne odehrávají ty nejdojemnější příběhy.

Podělíte se o nějaké?

Hned po uveřejnění této možnosti v Opočenských novinách a na webových stránkách města navštívila mou kancelář řada lidí se záměrem adoptovat právě tu správnou píšťalu. Co je ale pro mne nejvíce potěšující, je to, že přicházejí lidé všech věkových kategorií.

Jednou z prvních byla paní z Opočna, která adoptovala hned tři nejdražší píšťaly pro svá vnoučata, přišli i manželé v důchodovém věku, jedni adoptovali píšťaly jak pro sebe, tak pro své dcery, další si adoptovali píšťaly společně a hned další den byl u mě jejich syn, který následoval jejich rozhodnutí. Netrvalo dlouho a už jsem měla v e-mailové poště prosbu o rezervaci další píšťaly, a to ze stejné rodiny.

K čemu pomyslně slouží adoptované píšťaly?

Přicházejí zájemci, kteří využívají adopci píšťal jako originální dárek pro své blízké. Řada lidí přijde se slovy: „Vždyť jsme Opočeňáci, tak to je přece jasné, že chceme přispět." Přispívají ale i lidé z jiných měst, a to tací, kteří buď mají k Opočnu vztah z minulosti, nebo jsou lidmi se zájmem o historii a zachování hodnot pro budoucí generace.

Co hraje roli při výběru píšťaly?

Někdy se u mne odehrávají dlouhé diskuze nad tím, kterou že píšťalu si adoptovat. Podle písmene ve jménu? Nebo podle data narození? Nebo raději podle toho, ke kolikátým narozeninám budu děkovný list darovat? Právě děkovný list, který má graficky povedenou podobu, je hmatatelným důkazem o poukázané částce a také krásným dárkem pro mnoho příležitostí. Důležité ale je, že ti všichni, o kterých mluvím, našli cestu do mé kanceláře - a hlavně našli v sobě dobrou vůli pomoci.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků