Hlavní obsah

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Foto: SFDI
Článek

Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje prostředky pro rozvoj, výstavbu, údržbu a modernizaci silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

Fond se podílí také na výzkumné činnosti, jejímž zájmem je právě dopravní infrastruktura. V tomto ohledu poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce nebo studijní a expertní činnost.

Příjmy fondu pro dopravní infrastrukturu plynou zejména ze silniční daně, spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv a z dálničních poplatků. Část financí je poskytována také evropskými fondy.

V čele fondu sedí ředitel, hlavním výkonným orgánem je devítičlenný výbor. Všichni jeho členové, včetně ministra dopravy, jsou jmenováni vládou na dobu čtyř let. Kontrolním orgánem fondu je dozorčí rada, jejíchž pět členů je voleno poslanci na čtyřleté období.

Zdroj: SFDI

Články k tématu